Kelderbouw en funderingsonderzoek

Kelderbouw en funderingsonderzoek

Je wil een kelder, waar begin je mee?

Op het moment dat er een aanvraag voor een kelder bij ons binnen komt, wordt er een funderingsonderzoek voor de kelder gestart. We vragen de eigenaar van de woning naar het stadsarchief te gaan om bouwtekeningen op te vragen. Daarnaast zorgen we er in samenwerking met de opdrachtgever voor dat we de huidige situatie duidelijk in beeld krijgen.

 

Grondonderzoek en funderingsonderzoek kelder

Het in kaart brengen van de mogelijkheden voor een kelder start met een oriënterend onderzoek. Zo worden alle meespelende factoren en mogelijke risico’s in kaart gebracht.

Allereerst is het belangrijk om te weten hoe diep de fundering steekt. Dit is bepalend voor de diepte die je probleemloos kunt uitgraven. Daarnaast doen we een grondonderzoek om te kijken met wat voor soort grond we te maken hebben. We maken monsters van zo’n 3 meter diep waaruit blijkt wat de grondsamenstelling is en welke lagen we in de grond tegen komen. Dit kan onder meer bepalend zijn voor de manier van werken bij verschillende werkzaamheden.

Zodra deze gegevens in kaart zijn gebracht starten we met een plan van aanpak. We kijken naar de diepte van de huidige fundering om te zien of deze verlengd moet worden voordat er een kelder kan worden uitgegraven. Indien nodig zorgen we ook voor passende maatregelen voor de instandhouding van de diverse grondsoorten.

 

Veen op zand

Bij een woning in het Benoordenhout deden we ook een grondonderzoek ter voorbereiding op het maken van een kelder. Dit onderzoek wees uit dat de fundering wel 3,5 meter diep stak minus het peil. Een gunstige situatie voor de bewoners van het pand want hierdoor was verlenging van de fundering niet nodig.

Wel bleek uit de genomen monsters dat de ondergrond rond de fundering uit meerdere soorten grondlagen bestond. Alhoewel de fundering zelf op zand gelegen is, werd dankzij de monsters ook duidelijk dat er veen in de grond zat.

Veen is een kwetsbare grondsoort. Het is belangrijk dat deze laag nat blijft zodat het veen niet uitdroogt en problemen kan veroorzaken. Om hiervoor te zorgen is een speciale retour bemaling aangebracht.

 

Gewone bemaling versus retour bemaling

Een bemaling is bedoeld om grondwater tijdens de werkzaamheden buiten de kelder te houden. Na afronding van de werkzaamheden wordt de bemaling uitgeschakeld en verwijdert.

Bij een gewone bemaling worden er filterbuizen aangebracht in de woning die het grondwater tussen de muren vandaan zuigen. Dit water wordt vervolgens door het riool weggepompt.

Een retour bemaling werkt net even anders. Naast de filterbuizen in de woning, wordt hetzelfde aantal ook buiten de woning geplaatst. Het water dat eerder al tussen de muren vandaan werd gehaald, wordt via deze buizen opnieuw de grond in gepompt. Zo zorgen we ervoor dat het veen niet wordt aangetast en uitdroging wordt voorkomen

Als extra controle zijn er peilbuizen in de grond aangebracht. Via deze buizen wordt het grondwater in de gaten gehouden en kan worden gecontroleerd of het veen voldoende natgehouden wordt.

 

Meer weten over funderingsonderzoek voor een kelder?

Heb je vragen over funderingen of funderingswerkzaamheden? Wil je weten wat een kelder voor jouw woning kan betekenen? Laat het ons weten, dan leggen we het uit.

Gezonken ponton bij de Visafslag in Scheveningen

Gezonken ponton bij de Visafslag in Scheveningen

Gezonken ponton

Terwijl we door de archieven gingen kwamen we de foto’s weer tegen. Een relatief klein project van een aantal jaar geleden. We werden gebeld over een ponton bij de Visafslag in Scheveningen. Het stijgende tij in de haven zorgde ervoor dat het ponton onder de kade bleef hangen, water schepte en vervolgens zonk.

 

Specialistische Technieken

Bij de start van Revac Specialistische Technieken waren onderwaterwerkzaamheden een belangrijk onderdeel van het aanbod aan specialismen. Funderingswerkzaamheden stonden toen nog minder op de agenda. Het bedrijf heeft jaren aan de Zeesluisweg in de haven gezeten. Zodoende een vertrouwde naam in Scheveningen en een bedrijf dat ook toen al bekend stond om de geboden creatieve oplossingen.

Het probleem met het ponton werd dan ook voorgelegd aan de toenmalig eigenaar van het familiebedrijf, Marcel Hillen. Als professioneel duiker was hij op de hoogte van de werking van het water in de haven. Mede doordat hij eerder ook al reparaties had gedaan aan de kademuren van de haven. Hij inspecteerde het gezonken ponton, bracht de situatie onder water in kaart en maakte een plan.

 

Gezonken ponton terughalen

Gezien de afmetingen en het gewicht van een ponton was het niet mogelijk deze zomaar ter plaatse uit het water te trekken. Om dit voor elkaar te krijgen zou er een kraan moeten komen met voldoende ruimte om te kunnen draaien en bewegen. Met behulp van beroepsduikers is het ponton over de bodem van de haven versleept naar een plek waar een kraan zou kunnen komen. Ter plaatse is deze uit het water getrokken en teruggebracht naar de rechtmatig eigenaar.

 

Onderwaterwerkzaamheden

Alhoewel er vrijwel geen onderwaterwerkzaamheden meer worden uitgevoerd binnen Revac Specialistische Technieken BV, komt er zo nu en dan nog wel eens een vraag binnen dit werkgebied. Zo nu en dan nemen we deze projecten aan of worden we door middel van foto’s teruggevoerd naar deze unieke manier van werken.

Signaleren van verzakking

Signaleren van verzakking

Signaleren van verzakking door funderingsproblemen

Funderingsproblemen zijn vaak al in een vroeg stadium te herkennen aan bepaalde punten. Zo kun je denken aan klemmende deuren of ramen en scheurvorming in het stucwerk op diverse plekken in de woning. Meer extreme en opvallende tekenen zijn scheurvorming in de bouwmuren en gevels, scheefstand van het pand en verzakte vloeren.

 

Oorzaken van verzakking

Een geconstateerde verzakking kan allerlei oorzaken hebben. De fundering van de woning kan in de loop der jaren worden aangetast door omgevingsfactoren.

Dit kan zijn doordat de woning op hout is gefundeerd en de palen door een veranderende grondwaterstand zijn gaan rotten. Bestemmingswijzigingen of een toenemende zware verkeerslast kunnen veranderingen teweegbrengen die de stabiliteit van de fundering aantasten, wat vervolgens verzakking kan veroorzaken.

Daarnaast kunnen er problemen ontstaan wanneer er een aanbouw is gemaakt die niet of onvoldoende bouwkundig is doorgerekend, of wanneer er zonder professioneel advies een kelder is gegraven.

Wanneer de fundering niet langer effectief wordt ondersteund begint het pand langzaam te verzakken. Na verloop van tijd worden bovengenoemde signalen zichtbaar en is het tijd dit probleem aan te pakken.

 

Voorkom schade door tijdig funderingsherstel

Om te voorkomen dat er onnodig meer schade ontstaat naar aanleiding van de verzakking is het raadzaam contact te leggen met een expert. Neem je contact met ons op dan kijken we ter plaatse naar de schade, de mate waarin de verzakking optreedt en de mogelijke handelswijze voor deze situatie.

Ook is het met ons systeem mogelijk om tijdens belende werkzaamheden, zoals palen heien, afzinkkelders  of damwand trillen het pand stabiel te houden.

 

Funderingsherstel met minimale overlast

Dankzij de door ons ontwikkelde Sobu-paal® kunnen we iedere fundering met minimale overlast herstellen. We werken doorgaans vanuit de kruipruimte van een woning met een machine die niet groter is dan een kruiwagen. Hierdoor kun je gewoon in het huis blijven wonen terwijl wij er alles aan doen om de fundering met minimale overlast te herstellen.

Klik hier voor meer informatie over funderingswerkzaamheden en het ontstaan van de Sobu-paal®.

 

Signaleren van verzakking bij je eigen woning

Zie jij funderingsproblemen ontstaan? Neem dan direct contact met ons op. Als ervaren fundering aannemer helpen wij jou verdere problemen te voorkomen en zullen we de vervolgstappen met je bespreken.

Funderingsonderzoek en noodzakelijk herstel

Funderingsonderzoek en noodzakelijk herstel

Een aanschrijving van de gemeente, wat nu?

Een aantal steden in Nederland zijn actief in het aanschrijven van huiseigenaren met betrekking tot hun fundering. Krijg je zo’n brief binnen, dan moet er gekeken worden naar de staat van de huidige fundering. Funderingsonderzoek wijst vervolgens uit of er funderingsherstel plaats moet vinden.

Aanschrijving ontvangen en funderingsonderzoek

Wij krijgen regelmatig de vraag om te helpen bij het uitvoeren van dit onderzoek. Vooral in steden als Amsterdam, Rotterdam en Haarlem merken we dat er op dit gebied veel verzoeken komen. Na het ontvangen van zo’n verzoek kijken we naar de manier waarop de woning is gefundeerd en maken indien nodig een plan voor het herstellen van de fundering.

Hoe werkt het?

De fundering is gelegen onder de woning en daardoor niet zichtbaar. Omdat veel woningen op houten palen gefundeerd zijn is het mogelijk dat deze gaan verzakken of aangetast worden door omgevingsfactoren. Dit is vaak al te zien door tekenen als scheuren in de wanden, rondom deurposten en kozijnen.

Door verzakking van de fundering kunnen scheuren in de muren ontstaan

Zodra is vastgesteld dat funderingsherstel noodzakelijk is, laten we de situatie doorrekenen door een constructeur. Op basis hiervan stellen we een palenplan samen waarmee we de woning op gaan herfunderen. Het systeem dat we hiervoor ontwikkeld hebben noemen wij de Sobu-paal® (ook wel Sondeer-buispaal®).

Dankzij onze unieke manier van werken herstellen wij de fundering met minimale overlast. Met apparatuur niet groter dan een kruiwagen, kunnen wij op vrijwel iedere locatie zonder problemen aan de slag. Hierdoor blijft de woning in veel gevallen tijdens de werkzaamheden gewoon bewoonbaar.

Financiering funderingsonderzoek en funderingsherstel

Aangezien het niet zichtbaar is zijn de uitgaven voor funderingsherstel niet altijd waar je op zit te wachten. Toch kan het een hoop schade besparen om noodzakelijk herstel zo snel mogelijk uit te voeren. Vanuit verschillende gemeenten is het mogelijk hier subsidies of steun voor aan te vragen.

Naast de aanschrijving van de gemeente, zijn er ook mogelijkheden om het funderingsherstel te combineren met het verduurzamen van de woning. Ook hiervoor zijn diverse subsidies beschikbaar. Kijk eens op de website van jouw gemeente om te zien wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Funderingsonderzoek en funderingsherstel uitvoeren

Heb jij al een aanschrijving binnen, zie je scheuren of heb je vragen over jouw fundering? Laat het ons weten! We komen graag bij je langs om de situatie in kaart te brengen.

3 generaties uitvoerders

3 generaties uitvoerders

Voor een pand in Amsterdam viel er een aanschrijving van de gemeente op de mat. Er moest funderingsherstel plaatsvinden. Niet direct waar de eigenaar op zat te wachten, maar het moet gebeuren dus ging hij in gesprek met Revac Specialistische Technieken BV om er het maximale voordeel uit te halen.

 

Generaties uitvoerders, opnieuw in contact

Jaren eerder had hij meneer Henri Hillen, de oprichter van Revac Specialistische Technieken BV, opdracht gegeven om een serre op te vangen en de fundering van zijn woning te herstellen. Nu hij in zijn nieuwe huis weer met funderingsherstel te maken kreeg, besloot hij opnieuw contact te zoeken. Inmiddels was dit familiebedrijf van vader op zoon overgedragen. 3 generaties specialiseerden zich intussen verder in fundering herstel.

 

Creatieve oplossingen van 3 generaties uitvoerders

Aangezien hij zelf de noodzaak niet erg zag voor het herstellen van de fundering wilde meneer kijken hoe hij deze werkzaamheden in zijn voordeel kon laten werken. Samen met Marcel en Maxime Hillen, respectievelijk zoon en kleinzoon, ging hij in gesprek om de creatieve oplossingen en mogelijkheden voor deze klus te bekijken.

Er was destijds een stagiair binnen het bedrijf bezig met een onderzoek naar duurzamer funderingsherstel. Hiervoor kwam hij in contact met De Groene Paal. Dit concept sprak de eigenaar gelijk aan, waarna de nodige contacten werden gelegd.

 

De handen ineen met De Groene Paal

Na een prettige kennismaking besloten Revac Specialistische Technieken BV en De Groene Paal, samen te werken aan dit project. De kennis en kunde van beide bedrijven zijn verenigd. Het nieuwe systeem in de fundering maakt gedeeltelijke verwarming van de woning op aardwarmte mogelijk.

Om de paal zijn er twee slangen aangebracht. Vervolgens zijn ze op de voor Revac Specialistische Technieken BV, gangbare wijze hydraulisch gedrukt werden. Deze slangen zijn aangesloten op een warmtepomp waardoor er in een circulair systeem warmte naar boven en kou naar beneden gepompt wordt.

 

De Groene Paal

Nu enkele jaren later bestaat de samenwerking met De Groene Paal nog steeds. Wil jij meer weten over dit systeem? Lees erover in ons nieuwsbericht! We helpen je graag aan meer informatie als jij jouw funderingsherstel extra duurzaam in wil steken.