Signaleren van verzakking

Signaleren van verzakking door funderingsproblemen

Funderingsproblemen zijn vaak al in een vroeg stadium te herkennen aan bepaalde punten. Zo kun je denken aan klemmende deuren of ramen en scheurvorming in het stucwerk op diverse plekken in de woning. Meer extreme en opvallende tekenen zijn scheurvorming in de bouwmuren en gevels, scheefstand van het pand en verzakte vloeren.

 

Oorzaken van verzakking

Een geconstateerde verzakking kan allerlei oorzaken hebben. De fundering van de woning kan in de loop der jaren worden aangetast door omgevingsfactoren.

Dit kan zijn doordat de woning op hout is gefundeerd en de palen door een veranderende grondwaterstand zijn gaan rotten. Bestemmingswijzigingen of een toenemende zware verkeerslast kunnen veranderingen teweegbrengen die de stabiliteit van de fundering aantasten, wat vervolgens verzakking kan veroorzaken.

Daarnaast kunnen er problemen ontstaan wanneer er een aanbouw is gemaakt die niet of onvoldoende bouwkundig is doorgerekend, of wanneer er zonder professioneel advies een kelder is gegraven.

Wanneer de fundering niet langer effectief wordt ondersteund begint het pand langzaam te verzakken. Na verloop van tijd worden bovengenoemde signalen zichtbaar en is het tijd dit probleem aan te pakken.

 

Voorkom schade door tijdig funderingsherstel

Om te voorkomen dat er onnodig meer schade ontstaat naar aanleiding van de verzakking is het raadzaam contact te leggen met een expert. Neem je contact met ons op dan kijken we ter plaatse naar de schade, de mate waarin de verzakking optreedt en de mogelijke handelswijze voor deze situatie.

Ook is het met ons systeem mogelijk om tijdens belende werkzaamheden, zoals palen heien, afzinkkelders  of damwand trillen het pand stabiel te houden.

 

Funderingsherstel met minimale overlast

Dankzij de door ons ontwikkelde Sobu-paal® kunnen we iedere fundering met minimale overlast herstellen. We werken doorgaans vanuit de kruipruimte van een woning met een machine die niet groter is dan een kruiwagen. Hierdoor kun je gewoon in het huis blijven wonen terwijl wij er alles aan doen om de fundering met minimale overlast te herstellen.

Klik hier voor meer informatie over funderingswerkzaamheden en het ontstaan van de Sobu-paal®.

 

Signaleren van verzakking bij je eigen woning

Zie jij funderingsproblemen ontstaan? Neem dan direct contact met ons op. Als ervaren fundering aannemer helpen wij jou verdere problemen te voorkomen en zullen we de vervolgstappen met je bespreken.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op