Staalconstructie

Een passende staalconstructie
voor iedere situatie

Specialist in staalconstructies

De wettelijke eisen op het gebied van staalconstructies worden steeds strenger. Revac Specialistische Technieken BV staat bekend om een creatieve manier van werken en denken. Dankzij onze werkwijze voldoet iedere staalconstructie die wij opleveren aan de wettelijke eisen en kunnen we tegelijkertijd de wensen van de bewoner waarmaken.

 

Inzet van staalconstructie

Er zijn verschillende redenen om staalconstructies in te zetten. Veel voorkomende projecten hebben te maken met het creëren van extra draagkracht. Een staalconstructie kan ondersteuning bieden aan bestaande bouwconstructies of een nieuwe constructie vormen.

 

Renovaties

Bij renovaties komt het regelmatig voor dat de nieuwe wensen niet overeenkomen met de beschikbare ruimte. Het kan zijn dat een bestaande, dragende muur in de weg staat voor de nieuwe plannen. Een staalconstructie kan hier uitkomst in bieden. Door een staalconstructie in de draagbalk van de bestaande muur te plaatsen, kan het gedeelte eronder worden weggehaald.

Hetzelfde komt veel voor bij het maken van een uitbouw. De gevel kan niet zomaar gesloopt worden, dit heeft gevolgen voor de draagkracht van de overige muren in de woning. Wel kunnen we een nieuwe staalconstructie plaatsen die zowel de bestaande woning als de uitbouw draagt. Ook is het mogelijk de bestaande constructie van de buitenmuur met die van de uitbouw te verbinden.

 

Verzakking

Bij verzakking van een woning kan het voorkomen dat ook aangebouwde elementen beschadigt raken. Denk bijvoorbeeld aan een balkon waar scheuren zichtbaar worden. We kunnen de bestaande constructie dan vervangen of verstevigen. De manier waarop we dit aanpakken is afhankelijk van de situatie en de benodigde draagkracht van de uiteindelijke constructie.

 

De staalconstructie plaatsen

Op basis van de situatie, de benodigde draagkracht en de te volgen werkzaamheden maken wij een stempelplan. Door het plaatsen van stempels vangen we de bestaande muren tijdelijk op. Dit is het moment dat we kunnen beginnen met de werkzaamheden. We breken wanden door en plaatsen een nieuwe staalconstructie of verbinden de oude constructie aan de nieuwe situatie. Alles conform de huidige eisen op het gebied van staalconstructies en draagkracht.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op.

Draagkracht met de Sobu-paal®

De veranderde wetgeving op het gebied van staalconstructies maakt een portaal in veel bouwsituaties een vereiste. Dit is een raamwerk dat rondom steun biedt aan de muren in de woning. Een raamwerk betekend dat ook de vloer open moet, wat niet altijd wenselijk is. Om dit te voorkomen en toch de benodigde draagkracht te behalen, drukken we onder de staanders van de constructie Sobu-palen®.

De voordelen

R

Oplossingsgericht

R

Specialistisch

R

Creatief en innovatief

R

Persoonlijke benadering

R

Maatwerk

R

Vakkundig en ervaren