Revac Specialistische Technieken BV is dé specialist in funderingsherstel. Wij hebben inmiddels 40 jaar ervaring met funderingsherstel, zowel in de particuliere als bouwsector. Daarmee hebben wij een sterke positie opgebouwd. Een pand is gebouwd op een fundering, deze kan op termijn voor problemen zorgen. Hoe herkent u funderingsproblemen? Deze zijn onder andere te herkennen door:

  • scheurvorming in bouwmuren en gevels;
  • klemmende ramen en deuren;
  • scheefstand;
  • verzakte vloeren ten gevolge van de scheefstand.

Voor funderingsproblemen kunt u Revac Specialistische Technieken BV inschakelen, wij lossen het voor u op! De funderingsproblemen zijn zichtbaar als de eerste scheuren verschijnen.
funderingsherstel

Oorzaken van funderingsproblemen

Een funderingsprobleem kan ontstaan door bijvoorbeeld:

  • Paalrot: aantasting van houten palen door schimmelvorming, bacteriën of (tijdelijke) verlaging van de grondwaterstand;
  • De fundering is niet meer berekend op het huidige gewicht door gebouwverhoging of bestemmingswijziging;
  • Fundering op staal die niet op een voldoende draagkrachtige zandlaag staat;
  • Belendende bouwactiviteiten;
  • Toenemende zware verkeerslast

Funderingsherstel door middel van Sobu-palen®

Revac Specialistische Technieken BV heeft een paalsysteem ontwikkeld voor funderingsherstel, dat wordt toegepast onder bouwmuren of vloeren van bestaande bouwwerken. Het systeem bestaat uit stalen buispalen samengevoegd uit korte paalsegmenten. Het eerste segment heeft een paalvoet. De palen worden met een hydraulische vijzel naar de dragende zandlaag gedrukt. In beginsel fungeert hierbij de te funderen bouwconstructie als ballast. De palen worden “sondeer-buispaal” ofwel Sobu-palen® genoemd, omdat de weerstand tijdens het drukken wordt geregistreerd, waardoor per paal een grove sondering beschikbaar komt.

Van het te (her)funderen gebouw wordt een gewichtsberekening gemaakt. Bekijk hier onze berekening voor de Sobo-palen®

Sobu-palen®

Sobu-palen® zijn stalen buispalen met een werkende lengte van 500mm, die door middel van een trompverbinding in elkaar geschoven en vast gelast worden. De paal diameter is Ø 114mm en heeft een paalvoet van Ø 140mm.
Tijdens het hydraulisch wegdrukken van de paal wordt de weerstand, die deze in de grond ondervindt, gemeten en op een vijzelstaat bij gehouden. Is eenmaal de juiste druk (diepte) bereikt, dan wordt de druk gedeeltelijk afgelaten en wordt de paal met een blijvende voorspanning aan het vijzelframe vast gelast. Uiteindelijk zullen de palen, boorgaten en sparingen volgepompt worden met grout.

De Sobu-palen® kunnen worden toegepast bij bouwwerken die op staal zijn gefundeerd en die om welke reden dan ook op palen gefundeerd moeten worden. De redenen kunnen zijn; verzakkingen, voorkoming van verzakkingen ten gevolge van belendende bouwactiviteiten, recht zetten van scheefgezakte bouwwerken en versterking c.q. verzwaring van de fundering vanwege hogere belastingen door bijvoorbeeld gebouwverhoging of bestemmingswijziging. Het Sobu-paal® systeem is eveneens toepasbaar, bij op palen gefundeerde bouwwerken. De redenen zijn veelal gelijk als genoemd bij funderingen op staal. Bij op palen gefundeerde bouwwerken kan hier het vervangen van in slechte staat verkerende houten paalfunderingen aan toegevoegd worden.

Productinformatie Sobu-palen
De Sobu-palen® worden gedrukt vanuit een stalen vijzelframe, dat vooraf in het hart van de betreffende muur of in de vloer is bevestigd. Wanneer de aanleg van de fundering zich beneden het grondwaterniveau bevindt wordt doorgaans naar de onderzijde van de fundering geboord, zodat geen hinder van het grondwater ondervonden wordt en bemaling overbodig is. Door de geringe hoogte van het frame kan de uitvoering ook plaatsvinden in kelders en kruipruimten.De groene Sobu-paal®

In 2016 zijn wij begonnen met het ontwikkelen van een methode om aardwarmte via de Sobu-paal® te onttrekken. Revac Specialistische Technieken BV gaat graag de uitdaging aan. In Nederland en Duitsland hebben wij bijvoorbeeld kloosters, kerken, landgoederen en kastelen van Sobu-palen® voorzien.

Kosten funderingsherstel

De kosten van funderingsherstel worden bepaald door diverse factoren, zoals de schade aan de fundering, bereikbaarheid, etc.. Graag komen wij bij u langs om de situatie te bekijken en aan de hand hiervan een passende offerte te maken. Neem hier contact met ons op.