Kelderbouw en funderingsonderzoek

Je wil een kelder, waar begin je mee?

Op het moment dat er een aanvraag voor een kelder bij ons binnen komt, wordt er een funderingsonderzoek voor de kelder gestart. We vragen de eigenaar van de woning naar het stadsarchief te gaan om bouwtekeningen op te vragen. Daarnaast zorgen we er in samenwerking met de opdrachtgever voor dat we de huidige situatie duidelijk in beeld krijgen.

 

Grondonderzoek en funderingsonderzoek kelder

Het in kaart brengen van de mogelijkheden voor een kelder start met een oriënterend onderzoek. Zo worden alle meespelende factoren en mogelijke risico’s in kaart gebracht.

Allereerst is het belangrijk om te weten hoe diep de fundering steekt. Dit is bepalend voor de diepte die je probleemloos kunt uitgraven. Daarnaast doen we een grondonderzoek om te kijken met wat voor soort grond we te maken hebben. We maken monsters van zo’n 3 meter diep waaruit blijkt wat de grondsamenstelling is en welke lagen we in de grond tegen komen. Dit kan onder meer bepalend zijn voor de manier van werken bij verschillende werkzaamheden.

Zodra deze gegevens in kaart zijn gebracht starten we met een plan van aanpak. We kijken naar de diepte van de huidige fundering om te zien of deze verlengd moet worden voordat er een kelder kan worden uitgegraven. Indien nodig zorgen we ook voor passende maatregelen voor de instandhouding van de diverse grondsoorten.

 

Veen op zand

Bij een woning in het Benoordenhout deden we ook een grondonderzoek ter voorbereiding op het maken van een kelder. Dit onderzoek wees uit dat de fundering wel 3,5 meter diep stak minus het peil. Een gunstige situatie voor de bewoners van het pand want hierdoor was verlenging van de fundering niet nodig.

Wel bleek uit de genomen monsters dat de ondergrond rond de fundering uit meerdere soorten grondlagen bestond. Alhoewel de fundering zelf op zand gelegen is, werd dankzij de monsters ook duidelijk dat er veen in de grond zat.

Veen is een kwetsbare grondsoort. Het is belangrijk dat deze laag nat blijft zodat het veen niet uitdroogt en problemen kan veroorzaken. Om hiervoor te zorgen is een speciale retour bemaling aangebracht.

 

Gewone bemaling versus retour bemaling

Een bemaling is bedoeld om grondwater tijdens de werkzaamheden buiten de kelder te houden. Na afronding van de werkzaamheden wordt de bemaling uitgeschakeld en verwijdert.

Bij een gewone bemaling worden er filterbuizen aangebracht in de woning die het grondwater tussen de muren vandaan zuigen. Dit water wordt vervolgens door het riool weggepompt.

Een retour bemaling werkt net even anders. Naast de filterbuizen in de woning, wordt hetzelfde aantal ook buiten de woning geplaatst. Het water dat eerder al tussen de muren vandaan werd gehaald, wordt via deze buizen opnieuw de grond in gepompt. Zo zorgen we ervoor dat het veen niet wordt aangetast en uitdroging wordt voorkomen

Als extra controle zijn er peilbuizen in de grond aangebracht. Via deze buizen wordt het grondwater in de gaten gehouden en kan worden gecontroleerd of het veen voldoende natgehouden wordt.

 

Meer weten over funderingsonderzoek voor een kelder?

Heb je vragen over funderingen of funderingswerkzaamheden? Wil je weten wat een kelder voor jouw woning kan betekenen? Laat het ons weten, dan leggen we het uit.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op