2023, opnieuw een jaar met mooie projecten!

2023, opnieuw een jaar met mooie projecten!

Een terugblik op funderingsherstel en onderkelderen in 2023

Begin 2024 keken we terug op de vele projecten waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. Van kleine tot grote klussen, van onderkelderen en funderingsherstel tot inventieve staalconstructies. We hebben alles met veel plezier en toewijding uitgevoerd!

Nu het nieuwe jaar alweer lekker op gang is, nemen we jullie aan de hand van fotoboeken graag opnieuw mee in een tweetal bijzondere projecten. Hiermee krijg je zicht op de werkzaamheden die gedurende het project zijn uitgevoerd, waardoor je een beter beeld krijgt van onze werkwijze.

 

Funderingsherstel van een straat in Haarlem

Na jaren van problemen aan de fundering werd er in 2023 naar een nieuwe oplossing gezocht. De bewoners hadden al meerdere technieken getoetst, maar niets leek te werken. Het was tijd voor een innovatieve oplossing en Revac Specialistische Technieken BV werd gevraagd om mee te denken. In samenwerking met Funderingsloket Haarlem werd er besloten tot funderingsherstel met de door ons ontwikkelde Sobu-palen®. Het project ging van start en de fundering van maar liefst zeven woningen werd hersteld. Voor alle bewoners maakten we een fotoboek waarin zij worden meegenomen door de werkzaamheden onder hun huis. Kijk je mee?

Funderingsherstel straat Haarlem

 

 

 

 

 

Onderkelderen van een Haagse cottage

Na verliefd te zijn geworden op de wijk vonden de eigenaren hun droomhuis in een cottage stijl woning in Den Haag. Hier zagen zij direct hun toekomst voor zich, al was de woning wat klein om hun gezin comfortabel in te huisvesten. Zij besloten dan ook om de woning volledig te renoveren én te voorzien van een aanzienlijke kelder. De expertise van Revac Specialistische Technieken BV werd ingeroepen om de fundering van de woning op te vangen en de kelder te realiseren. Ook voor deze bewoners werden de vorderingen en werkzaamheden bijgehouden, door deze aan de hand van foto’s vast te leggen. Samen met een interview met de eigenaar, zijn deze foto’s terug te vinden in het fotoboek. Lees en kijk mee om te zien hoe de kelder van deze woning tot stand kwam.

 

 

 

 

 

2024, een blik vooruit

Ook dit jaar staan er weer mooie projecten op de planning. Wij kijken ernaar uit om met deze projecten aan de slag te gaan en de woonwensen van onze klanten werkelijkheid te maken. Ben je benieuwd wat we allemaal gaan doen? Hou dan onze socials goed in de gaten!

 

Typen fundering

Typen fundering

Welke fundering heeft mijn huis?

Met de groeiende aandacht voor funderingsproblemen bij de aankoop en verkoop van woningen, ontstaat ook regelmatig de vraag op welke fundering een huis heeft. Deze vraag is niet altijd direct te beantwoorden. Dit is namelijk afhankelijk van factoren als de ondergrond, het bouwjaar, het formaat en het gewicht van de woning. In dit artikel lichten we verschillende funderingsmethoden toe.

 

Paalfunderingen

Paalfunderingen worden op twee manieren gedaan. We kennen hierin de Amsterdamse fundering en de Rotterdamse fundering. Beide namen hebben niets te maken met de gelijk genoemde steden, maar alles met de manier waarop de fundering wordt gevormd. Vaak wordt hierbij gebruikgemaakt van heipalen die met speciale apparatuur de grond in worden geslagen.

 

Fundering Amsterdam - rotterdam

 

Amsterdamse fundering

Met de Amsterdamse fundering wordt een dubbele rij van houten palen bedoeld, die met elkaar worden verbonden via een verbindingsbalk (kesp). Deze wordt over de paalkoppen heen gelegd. Vervolgens wordt daar bovenop in de lengterichting een langshout en een betonbalk geplaatst. Hierop kan het metselwerk voor de dragende muur worden opgebouwd.

 

Rotterdamse fundering

Bij de Rotterdamse fundering is er slechts één rij houten palen aanwezig. Om te zorgen dat deze palen voldoende draagvermogen hebben, staan deze doorgaans dichter bij elkaar dan bij de Amsterdamse fundering. Er wordt een langshout over de palen geplaatst waar de muur kan worden opgemetseld. Door de enkele palenrij is een kesp niet nodig.

 

Schroeffundering

Alternatief voor het gebruik van heipalen is de schroeffundering. Hierbij wordt een paal met een kegelvormige onderkant de grond in gedraaid. De druk op de omliggende grond neemt toe en vangt daarmee de bovenliggende constructie op. In vergelijking met heipalen zorgt deze methode doorgaans voor minder overlast.

 

Fundering op staal

Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden heeft een fundering op staal niets te maken met het materiaal. Met staal wordt een harde ondergrond of bodem bedoeld. We spreken dan ook over een fundering op staal wanneer deze direct op de ondergrond rust. Afhankelijk van het draagvermogen van deze ondergrond kan de fundering worden ondersteund met een bredere voet die het draagvermogen van de fundering vergroot.

 

Plaatfundering

Een plaatfundering is een vorm van funderen op staal. Bij een plaatfundering wordt de fundering direct op een hoog liggende zandlaag gestort. Er ontstaat hierdoor een solide ondergrond (plaat) waarop men direct begint te bouwen. Hierdoor is er geen sprake van strookbelasting, zoals dat wel het geval is bij paalfunderingen, maar wordt het gewicht gelijkmatig verdeeld over de oppervlakte van de woning. Deze manier van funderen komt in verhouding tot paalfunderingen nog weinig voor.

 

Funderingsherstel met de Sobu-paal®

Wat voor fundering jouw huis ook heeft, de door ons ontwikkelde Sobu-paal® kan in iedere situatie worden ingezet. We ondersteunen of herstellen hiermee de bestaande fundering. Op basis van een funderingsonderzoek en een berekening van de constructeur, wordt bepaald hoeveel palen noodzakelijk zijn voor het gewenste resultaat. Het voordeel van onze manier van werken is dat funderingsherstel kan worden uitgevoerd met minimale overlast.

 

Welke fundering heeft mijn huis?

Wil jij weten op welke manier de fundering van jouw huis in elkaar zit? Vraag dan de bouwtekeningen van je woning op bij het gemeentearchief. Hierop is dit doorgaans goed te zien. Wil je een stapje verder gaan en ook weten wat de staat van jouw fundering is? Laat dan een funderingsonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek geeft je inzicht in de risico’s van funderingsproblemen op de korte en langere termijn.

Funderingsloket Haarlem

Funderingsloket Haarlem

Funderingsloket Haarlem ondersteunt bewoners bij funderingsherstel

Problemen met de fundering. Het herkennen is één ding, maar wat kun je er vervolgens mee? De gemeente Haarlem biedt een mooi initiatief om jou te ondersteunen. Als je denkt dat er iets mis is met je fundering, kun je namelijk terecht bij het funderingsloket. Dit loket schakelt partijen als Revac Specialistische Technieken B.V. regelmatig in om funderingsherstel uit te voeren en advies in te winnen om funderingsproblemen te voorkomen. Woon jij in Haarlem? Doe dan zeker je voordeel met de ondersteuning van het funderingsloket!

Funderingsloket Haarlem

Verzakking vanwege funderingsproblemen komt ook in Haarlem voor. Om bewoners te ondersteunen biedt het funderingsloket informatie, begeleiding en advies over funderingsonderzoek en funderingsherstel. Denk hierbij onder meer aan vragen over bedrijven die zij in kunnen zetten voor diverse werkzaamheden, de impact van funderingsproblemen en het aanvragen van vergunningen en financieringen.

Jan Cees Kok is een zeer betrokken man en medewerker bij het funderingsloket in Haarlem. Hij informeert eigenaren over de staat van hun fundering en kan ze daarbij adviseren over de manier waarop de fundering hersteld kan worden. Verder begeleidt hij eigenaren zo nodig tijdens de herstelwerkzaamheden.

 

Bewoning tijdens funderingsherstel

Om een fundering te herstellen zijn er diverse mogelijkheden. Voordeel van het gebruik van de door Revac Specialistische Technieken B.V. ontwikkelde Sobu-palen® is dat de woning tijdens de werkzaamheden bewoond kan blijven. Waar bij een tafelconstructie de volledige vloer van de woning moet worden opengebroken, wordt met de Sobu-paal® de paal direct in de bouwmuur gedrukt. De vloer kan hierbij in de meeste gevallen intact blijven. Bovendien kan het gedeelte van de werkzaamheden worden afgeschermd waardoor overlast binnen de woning zo veel mogelijk wordt voorkomen.

‘Als ik hier zo om me heen kijk is het best even slikken, zo’n project heeft toch echt impact, maar ik weet ook dat het veel erger had kunnen zijn. Ik kan hier gewoon blijven wonen en ik ben heel blij dat mijn parketvloer er niet uit hoeft voor het herstel!’ Aldus een bewoonster.

Funderingsproblemen herkennen

Om schade aan de woning te voorkomen is het belangrijk funderingsproblemen snel op te kunnen merken. Zo kunnen scheuren in de gevels een teken van verzakking zijn. Dit kan zowel in de buitenmuren als in het stucwerk binnen de woning zichtbaar worden. Haarscheuren rond kozijnen kunnen onschuldig zijn, maar kunnen ook een begin van verzakking markeren. Zorg dus dat je in staat bent de signalen te herkennen, of schakel het funderingsloket in als je ergens over twijfelt. Meer informatie over de signalen bij verzakking door funderingsproblemen lees je in ons nieuwsbericht.

Vragen over jouw fundering?

Heb je vragen over jouw fundering, over funderingsonderzoek of over funderingsherstel? Neem dan contact op met ons of funderingsloket Haarlem.

Onderkelderen nieuwbouwproject

Onderkelderen nieuwbouwproject

Onderkelderen bij nieuwbouwproject Den Haag

In de meeste gevallen wordt er bij het onderkelderen van een woning vooral gedacht aan extra woonruimte onder een bestaand gebouw. Aan het onderkelderen bij een nieuwbouwprojecten wordt veelal niet gedacht, toch biedt juist deze situatie veel mogelijkheden om extra woonruimte te creëren.

 

Kelder bij nieuwbouw

Bij het bouwen van een nieuwbouwwoning op een kavel in Den Haag, is in het plan een kelder opgenomen. De aannemer, Craft bouwproducties, heeft Revac Specialistische Technieken B.V. in de beginfase bij dit project betrokken om te adviseren over de mogelijkheden. Dit heeft geleid tot het meest optimale ontwerp dat vervolgens ook is uitgevoerd.

‘Het realiseren van een kelder in dit stadium is heel efficiënt’ vertelt eigenaar Maxime Hillen. ‘Doordat de woning nog niet gebouwd is hebben we alle ruimte om de kelder uit te graven. In het geval van deze kavel waren de heipalen voor de fundering al aanwezig, verder was het terrein nog leeg. Wij hebben de heipalen gebruikt om de kelder op te bouwen. Daarmee is een goed fundament gelegd voor de rest van de woning.’

Direct na het uitgraven is er een kelderbak ontwikkeld. Hiervoor zijn er onder meer een werkvloer gestort en kimwanden geplaatst om het verloop van de vloer naar de wand waterdicht te maken. Vervolgens is er rondom een bekisting gemaakt die is volgestort met beton. Na het uitharden en verwijderen van de bekisting ontstond zo een stevige buitenwand. Deze kan in een later stadium naar wens kan worden afgewerkt.

Revac Specialistische Technieken B.V. heeft de ruwbouw kelder inmiddels opgeleverd. De architect en aannemer gaan nu verder met het bouwen van de rest van de woning. Wij wensen de nieuwe bewoners bij voorbaat veel woonplezier!

 

Ingeschreven voor een nieuwbouwproject?

Heb jij je ook ingeschreven voor een nieuwbouwproject of overweeg je dit te gaan doen? Denk dan ook direct na over de optie van een kelder. Juist tijdens de bouw van jouw woning zijn de omstandigheden vele malen beter om extra woonruimte te creëren.

Waar bij het onderkelderen van bestaande woningen rekening moet worden gehouden met de diepte van de fundering en het bewoonbaar houden van het huis, biedt de grond voor nieuwbouwwoningen veel flexibiliteit. Er is voldoende ruimte voor de werkzaamheden en het project is nog volledig aan te passen aan jouw wensen.

Op plekken waar nog geen fundering aanwezig is, kan er gebruik worden gemaakt van heipalen, schroef injectiepalen of de door Revac Specialistische Technieken B.V. aangeboden Sobu-palen®. De constructeur zal voorafgaand aan de bouw rekenkundig onderbouwen welke optie het meest passend is.

 

Funderingsherstel begraafplaats St. Petrus Banden

Funderingsherstel begraafplaats St. Petrus Banden

Uniek project op de Haagse begraafplaats St. Petrus Banden

Midden in de Archipelbuurt ligt de schitterende begraafplaats St. Petrus Banden. De begraafplaats werd in 1830 aangelegd en is te herkennen aan de verschillende bouwwerken in vroeg negentiende eeuwse stijl. Langs de westelijke zijkant van het terrein is de Arcade te bewonderen. Een uniek bouwwerk met 32 bogen, dat in 1885 werd gebouwd en inmiddels op de monumentenlijst staat. Helaas is de Arcade in de loop der jaren aan een kant gaan verzakken. Reden voor Hoogendoorn Bouw, de aannemer van dit project, om Revac Specialistische Technieken BV uit te nodigen deel uit te maken van het samenwerkingsverband voor het funderingsherstel op de begraafplaats.

 

Funderingsonderzoek

Tijdens een vooraf gestelde onderzoeksperiode is er een samenwerkingsverband opgezet met Hoogendoorn Bouw, Bureau Broersma, Monumentenzorg en Revac Specialistische Technieken BV. Gezamenlijk brachten zij de oorzaak van de verzakking in kaart. Zij ontwikkelden een plan om de fundering te herstellen en zo verdere verzakking te voorkomen.

Uit het grondonderzoek dat is uitgevoerd bleek dat de samenstelling van de grond op twee plekken verschilde. Aan de ene kant van het bouwwerk lag de fundering op een dragende zandlaag en aan de andere kant op een combinatie van zand en veen. Hierdoor is een verschil ontstaan in de compactheid van de grond en werd de draagkracht van de fundering aan de ene kant lager dan aan de andere kant.

 

Delicaat herstel

De aanpak van het funderingsherstel op deze prachtige begraafplaats is om meerdere redenen uniek. Naast het feit dat de Arcade op de monumentenlijst staat, heeft het herstel moeten plaatsvinden rondom diverse graflocaties. Met respect voor de omgeving en de nabestaanden is Revac Specialistische Technieken BV dan ook aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een passende aanpak.

Zo zijn er in vijf maanden tijd 124 palen gedrukt, verspreid over de voor- en achterkant van het bouwwerk. Aan de achterkant zijn hiervoor inkassingen gemaakt in de muren. Hierin zijn stalen frames geplaatst om vervolgens de Sobu-palen® in te kunnen drukken. Aan de voorkant was het gebruik van een andere methode noodzakelijk om te voorkomen dat er in grafkelders gewerkt moest worden en het monument te veel zou beschadigen. Hier zijn geen inkassingen gemaakt maar gaten geboord van vier meter diep, die doorlopen tot de dragende funderingslaag. In deze gaten is een mantelbuis aangebracht waar de Sobu-palen® door middel van een tijdelijk trekframe in gedrukt konden worden. Vervolgens zijn alle palen rondom met grout ingelijmd.

 

Unieke afwerking

Boven de palen aan de voorkant van het monument is na het vastzetten van de palen een uitsparing overgebleven van enkele centimeters. Om deze af te dekken en netjes af te werken is gebruik gemaakt van de kernen die uit het bouwwerk zijn geboord. De eigenaren van de begraafplaats hebben deze op een unieke manier verwerkt. Zij hebben hier de namen in laten graveren van de bedrijven die aan de herstelwerkzaamheden hebben meegewerkt.

Dankzij de prettige samenwerking tussen de betrokken partijen zijn de werkzaamheden op deze unieke locatie eind augustus afgerond. De Arcade zal niet verder verzakken en nog vele jaren te bewonderen zijn op begraafplaats St. Petrus Banden.

Lekkage kelder

Lekkage kelder

Stappenplan bij lekkage in de kelder

Wat te doen als je kelder niet langer waterdicht is? We komen deze vraag regelmatig tegen bij onze klanten. Bestaande kelders kunnen door veranderde omstandigheden soms vocht of zelfs water door gaan laten. Erg vervelend, maar gelukkig heeft Revac Specialistische Technieken BV daar een oplossing voor!

 

Waardoor kan lekkage ontstaan?

Vaak is de oorzaak van de lekkage te vinden bij het grondwater. Wanneer het grondwaterpeil in een bepaalde regio stijgt, kan het zijn dat deze boven de huidige kelderbak uitkomt. Dit kan onder meer worden beïnvloed door hevige regenval, verstopping in de opbouw van de bodemlagen onder je woning, veranderingen in waterwinning en ondergrondse constructies.

Bij lekkage in een kelder onderzoeken we dan ook altijd eerst het grondwaterpeil bij jou in de straat. Is de oorzaak eenmaal duidelijk? Dan stellen wij een plan van aanpak op waarmee we de kelder weer waterdicht zullen maken. Hierbij zijn er altijd een aantal stappen die wij doorlopen.

 

Het stappenplan

Aan de hand van een serie foto’s en een korte omschrijving, laten we je een van de mogelijkheden zien om jouw kelder weer waterdicht te maken. Heb je ergens vragen over? Laat het ons dan weten!

 

Stap 1: Slopen van de bestaande keldervloer

Na onderzoek naar de oorzaak van de lekkage gaan we van start met het slopen van de bestaande keldervloer. Om ruimteverlies bij het opbouwen van de nieuwe kelderbak te voorkomen, kunnen er daarbij inkassingen in de muur worden gemaakt. Deze zijn bedoeld als uitsparing om de toekomstige kimwand in te plaatsen, die ook de wanden van de kelder waterdicht maakt. Vervolgens wordt er een werkvloer gelegd.

 

Stap 2: Het vlechten van de wapening

Op de werkvloer maken wij een wapening. Deze bestaat uit stalen netten die aan elkaar worden gevlochten om de nieuwe betonvloer te versterken. Vervolgens worden hier langs de wanden stalen kimplaten aan bevestigd, die in een later stadium de kimwand zullen vormen.

 

Stap 3: Storten en afrooien betonvloer

Zodra de wapening af is wordt er over de gehele keldervloer beton gestort. Doordat het beton zowel onder als boven de wapening terechtkomt, ontstaat een stevige en waterdichte basis. Deze wordt vervolgens vlak onder de rij afgewerkt en zal moeten uitharden. Zodra dit voldoende is gebeurd, kunnen we verder met de volgende stap.

 

Stap 4: Bekisten en storten van de kimwand

Langs de wanden van de kelder, wordt vanuit de vloer een kimwand geplaatst. De kimwand zorgt ervoor dat de vloer en wanden van de kelder op elkaar aangesloten blijven.

Met behulp van een houten bekisting worden de stalen platen van de kimwand ingestort in het beton voor de alkalische bescherming. Zodra de wanden voldoende zijn uitgehard wordt de bekisting verwijdert en blijven er nette waterdichte wanden over.

 

Stap 5: De kelder lekt niet meer!

Zowel de vloer als de wanden bestaan nu uit een stevige en waterdichte basis. De kelder lekt niet meer! Je kunt nu aan de slag om deze af te werken, in te richten en jouw kelder daarmee een nieuwe bestemming te geven.

 

Ook last van lekkage in de kelder?

Heb jij ook last van lekkage? Laat jouw keldervloer vocht of water door?

Neem dan contact met ons op! Wij helpen je graag om jouw kelder opnieuw waterdicht te maken.

 

Lekkage kelder foto 1Lekkage kelder foto 2 Lekkage kelder foto 3Lekkage kelder foto 4