Verhuizen of vergroten?

Verhuizen of vergroten?

Meer woonruimte 

Door de toenemende woningkosten in de huidige huizenmarkt is een verschuiving te zien in vraag. In plaats van het kopen van een nieuwe woning, merken we dat mensen zich steeds vaker oriënteren op de mogelijkheden tot het vergroten van hun woonruimte.

Of het nu gaat om een uitbouw, een dakopbouw of een kelder, in vrijwel iedere woning zijn er mogelijkheden om meer leefomgeving te creëren. Met name voor kelders worden wij de afgelopen periode veel gevraagd.

 

De diepte van jouw fundering

Een belangrijke factor in het kostenplaatje voor jouw kelder is de diepte van de fundering. Hoe dieper je fundering steekt, hoe gunstiger de situatie vaak is om een kelder te kunnen realiseren.

Om erachter te komen hoe diep jouw fundering steekt kun je een proefgat graven. Dit kun je bijvoorbeeld in de tuin doen of binnen de kruipruimte onder je woning. Wanneer je begint met graven blijven de dragende muren van je woning zichtbaar, na verloop van tijd zal deze echter ophouden. Je hebt dan de diepte van jouw fundering bereikt. Dit kan zijn na zo’n 60 centimeter, dit kan echter ook veel dieper liggen.

 

Een kelder naar diepte

Zodra je een idee hebt van de diepte van jouw fundering kunnen we een plan van aanpak gaan maken. Uiteraard speelt hier meer in mee dan enkel de diepte. Lees bijvoorbeeld ook ons artikel over het grondonderzoek dat we voorafgaand aan het maken van een kelder uitvoeren.

Voor de diepte van je eigen kelder zijn er een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden.

  • Om het fundament van je woning te behouden kan een fundering nooit volledig worden uitgegraven. Er zal een rand van minimaal 20 centimeter grond intact moeten blijven om de fundering mee te ondersteunen.
  • Wanneer de kelder wordt uitgegraven zal er een betonvloer worden ingestort. In deze vloer wordt bewapening aangebracht ter versteviging. Voor deze vloer is er circa 20 centimeter hoogte nodig, hier komt de vloer van uw keuze nog bovenop. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan laminaat of vloerbedekking. In deze vloer kan ook isolatie en indien gewenst vloerverwarming worden aangebracht.
  • Houdt rekening met de afwerking van het plafond in de stahoogte van de kelder. Ook hier is het verstandig rekening te houden met isolatiemateriaal tussen het plafond van de kelder en de vloer van de ruimte erboven.

Hou je na het checken van deze punten voldoende stahoogte over? Laten we dan kijken naar de planning om de realisatie van jouw kelder in gang te zetten.

 

Wat te doen bij een ondiepe fundering?

Steekt jouw fundering niet diep genoeg om de gewenste stahoogte te bereiken? Dan maken wij een plan om de fundering te verlengen. We maken hiervoor gebruik van de door ons ontwikkelde Sobu-palen®. Dit zijn stalen sondeerbuispalen die met een trompvoet in elkaar worden gelast.

Lees hier meer over op de pagina over de Sobu-paal® of neem contact met ons op voor meer informatie en een offerte voor een kelder onder de woning.

Kelderbouw en funderingsonderzoek

Kelderbouw en funderingsonderzoek

Je wil een kelder, waar begin je mee?

Op het moment dat er een aanvraag voor een kelder bij ons binnen komt, wordt er een onderzoek gestart. We vragen de eigenaar van de woning naar het stadsarchief te gaan om bouwtekeningen op te vragen. Daarnaast zorgen we er in samenwerking met de opdrachtgever voor dat we de huidige situatie duidelijk in beeld krijgen.

 

Grondonderzoek

Het in kaart brengen van de mogelijkheden voor een kelder start met een oriënterend onderzoek. Zo worden alle meespelende factoren en mogelijke risico’s in kaart gebracht.

Allereerst is het belangrijk om te weten hoe diep de fundering steekt. Dit is bepalend voor de diepte die je probleemloos kunt uitgraven. Daarnaast doen we een grondonderzoek om te kijken met wat voor soort grond we te maken hebben. We maken monsters van zo’n 3 meter diep waaruit blijkt wat de grondsamenstelling is en welke lagen we in de grond tegen komen. Dit kan onder meer bepalend zijn voor de manier van werken bij verschillende werkzaamheden.

Zodra deze gegevens in kaart zijn gebracht starten we met een plan van aanpak. We kijken naar de diepte van de huidige fundering om te zien of deze verlengd moet worden voordat er een kelder kan worden uitgegraven. Indien nodig zorgen we ook voor passende maatregelen voor de instandhouding van de diverse grondsoorten.

 

Veen op zand

Bij een woning in het Benoordenhout deden we ook een grondonderzoek ter voorbereiding op het maken van een kelder. Dit onderzoek wees uit dat de fundering wel 3,5 meter diep stak minus het peil. Een gunstige situatie voor de bewoners van het pand want hierdoor was verlenging van de fundering niet nodig.

Wel bleek uit de genomen monsters dat de ondergrond rond de fundering uit meerdere soorten grondlagen bestond. Alhoewel de fundering zelf op zand gelegen is, werd dankzij de monsters ook duidelijk dat er veen in de grond zat.

Veen is een kwetsbare grondsoort. Het is belangrijk dat deze laag nat blijft zodat het veen niet uitdroogt en problemen kan veroorzaken. Om hiervoor te zorgen is een speciale retour bemaling aangebracht.

 

Gewone bemaling versus retour bemaling

Een bemaling is bedoeld om grondwater tijdens de werkzaamheden buiten de kelder te houden. Na afronding van de werkzaamheden wordt de bemaling uitgeschakeld en verwijdert.

Bij een gewone bemaling worden er filterbuizen aangebracht in de woning die het grondwater tussen de muren vandaan zuigen. Dit water wordt vervolgens door het riool weggepompt.

Een retour bemaling werkt net even anders. Naast de filterbuizen in de woning, wordt hetzelfde aantal ook buiten de woning geplaatst. Het water dat eerder al tussen de muren vandaan werd gehaald, wordt via deze buizen opnieuw de grond in gepompt. Zo zorgen we ervoor dat het veen niet wordt aangetast en uitdroging wordt voorkomen

Als extra controle zijn er peilbuizen in de grond aangebracht. Via deze buizen wordt het grondwater in de gaten gehouden en kan worden gecontroleerd of het veen voldoende natgehouden wordt.

 

Meer weten?

Heb je vragen over funderingen of funderingswerkzaamheden? Wil je weten wat een kelder voor jouw woning kan betekenen? Laat het ons weten, dan leggen we het uit.

Gezonken ponton bij de Visafslag in Scheveningen

Gezonken ponton bij de Visafslag in Scheveningen

Gezonken ponton

Terwijl we door de archieven gingen kwamen we de foto’s weer tegen. Een relatief klein project van een aantal jaar geleden waarbij we gebeld werden over een ponton bij de Visafslag in Scheveningen. Het stijgende tij in de haven zorgde ervoor dat het ponton onder de kade bleef hangen, water schepte en vervolgens zonk.

 

Specialistische Technieken

Bij de start van Revac Specialistische Technieken waren onderwaterwerkzaamheden een belangrijk onderdeel van het aanbod aan specialismen. Funderingswerkzaamheden stonden toen nog minder op de agenda. Het bedrijf heeft jaren aan de Zeesluisweg in de haven gezeten. Zodoende een vertrouwde naam in Scheveningen en een bedrijf dat ook toen al bekend stond om de geboden creatieve oplossingen.

Het probleem met het ponton werd dan ook voorgelegd aan de toenmalig eigenaar van het familiebedrijf, Marcel Hillen. Als professioneel duiker was hij op de hoogte van de werking van het water in de haven. Mede doordat hij eerder ook al reparaties had gedaan aan de kademuren van de haven. Het ponton werd door hem geïnspecteerd, de situatie onder water werd in kaart gebracht en er werd een plan gemaakt.

 

Het plan

Gezien de afmetingen en het gewicht van een ponton was het niet mogelijk deze zomaar ter plaatse uit het water te trekken. Om dit voor elkaar te krijgen zou er een kraan moeten komen met voldoende ruimte om te kunnen draaien en bewegen. Met behulp van beroepsduikers is het ponton over de bodem van de haven versleept naar een plek waar een kraan zou kunnen komen. Ter plaatse is deze uit het water getrokken en teruggebracht naar de rechtmatig eigenaar.

 

Onderwaterwerkzaamheden

Alhoewel er vrijwel geen onderwaterwerkzaamheden meer worden uitgevoerd binnen Revac Specialistische Technieken BV, komt er zo nu en dan nog wel eens een vraag binnen dit werkgebied. Zo nu en dan nemen we deze projecten aan of worden we door middel van foto’s teruggevoerd naar deze unieke manier van werken.

Signaleren van verzakking

Signaleren van verzakking

Signalen bij verzakking door funderingsproblemen

Funderingsproblemen zijn vaak al in een vroeg stadium te herkennen aan bepaalde punten. Zo kun je denken aan klemmende deuren of ramen en scheurvorming in het stucwerk op diverse plekken in de woning. Meer extreme en opvallende tekenen zijn scheurvorming in de bouwmuren en gevels, scheefstand van het pand en verzakte vloeren.

 

Oorzaken van verzakking

Een geconstateerde verzakking kan allerlei oorzaken hebben. De fundering van de woning kan in de loop der jaren worden aangetast door omgevingsfactoren.

Dit kan zijn doordat de woning op hout is gefundeerd en de palen door een veranderende grondwaterstand zijn gaan rotten. Bestemmingswijzigingen of een toenemende zware verkeerslast kunnen veranderingen teweegbrengen die de stabiliteit van de fundering aantasten, wat vervolgens verzakking kan veroorzaken.

Daarnaast kunnen er problemen ontstaan wanneer er een aanbouw is gemaakt die niet of onvoldoende bouwkundig is doorgerekend, of wanneer er zonder professioneel advies een kelder is gegraven.

Wanneer de fundering niet langer effectief wordt ondersteund begint het pand langzaam te verzakken. Na verloop van tijd worden bovengenoemde signalen zichtbaar en is het tijd dit probleem aan te pakken.

 

Voorkom schade door tijdig funderingsherstel

Om te voorkomen dat er onnodig meer schade ontstaat naar aanleiding van de verzakking is het raadzaam contact te leggen met een expert. Neem je contact met ons op dan kijken we ter plaatse naar de schade, de mate waarin de verzakking optreedt en de mogelijke handelswijze voor deze situatie.

Ook is het met ons systeem mogelijk om tijdens belende werkzaamheden, zoals palen heien, afzinkkelders  of damwand trillen het pand stabiel te houden.

 

Funderingsherstel met minimale overlast

Dankzij de door ons ontwikkelde Sobu-paal® kunnen we iedere fundering met minimale overlast herstellen. We werken doorgaans vanuit de kruipruimte van een woning met een machine die niet groter is dan een kruiwagen. Hierdoor kun je gewoon in het huis blijven wonen terwijl wij er alles aan doen om de fundering met minimale overlast te herstellen.

Klik hier voor meer informatie over funderingswerkzaamheden en het ontstaan van de Sobu-paal®.

 

Herken je de signalen in je eigen woning?

Neem dan contact met ons op om de vervolgstappen te bespreken.

Een oplossing voor ieder probleem

Een oplossing voor ieder probleem

Haagsche bierbrouwerij Kompaan

Geen probleem is te groot of te klein in een bedrijf als Revac Specialistische Technieken BV. Wij kijken naar oplossingen. In dit geval in opdracht van het Haagsche bedrijf Kompaan. De bierbrouwerij aan de Binckhorst in Den Haag beschikt onder meer over een terras en winkelruimte waar de bieren verkocht worden.

De ligging van het terras is vrij, aan de kade. De gezelligheid van kabbelend water langs je terras tafel. Het probleem ontstaat wanneer de wind opsteekt. Juist door de vrije ligging hebben parasols de neiging omver te waaien. Er werd gedacht over een praktische en professionele oplossing van dit probleem. Aan Revac Specialistische Technieken BV de vraag om mee te denken over een creatieve staalconstructie waarmee de parasol stabiel zou blijven staan.

 

De oplossing

De kern van de oplossing lag in de noodzaak tot het verzwaren van de parasol voeten. Dit was al eerder geprobeerd met extra tegels op de voet, maar het blijft zo dat de wind aardig wat kracht op de parasol zelf uit kan oefenen.

We zochten naar een oplossing die de stabiliteit van de parasol zou verbeteren en tegelijkertijd goed oogt in het geheel van het terras. Om die reden ontwierpen we een stalen plantenbak met ruimte om een parasol in te steken. De bak zelf is gedeeltelijk vol gestort met beton om te voorkomen dat deze kan kiepen bij een toenemende wind. Om direct de aankleding van het terras hierin mee te nemen is er in de bovenkant van de bak ruimte gehouden die gebruikt kan worden als plantenbak.

 

Bedrijven rond de Binckhorst

De bierbrouwerij ligt zo ongeveer aan de overkant van onze werkplaats. Hier sluiten we dan ook zo nu en dan de week af met een drankje onder collega’s. Voortaan dus rond de parasol voeten die we hebben ontworpen en gemaakt. Het was erg leuk om deel uit te maken van dit project!

 

Creatieve oplossingen

Heb jij ook een probleem, groot of klein, waar je een oplossing voor zoekt?
Laat het ons weten! We denken graag met je mee.

 

 

Revac Specialistische Technieken BV bestaat 40 jaar!

Revac Specialistische Technieken BV bestaat 40 jaar!

Het is een bijzondere dag vandaag!

Revac Specialistische Technieken BV bestaat namelijk 40 jaar. Een periode waarin de specialisaties zich uitbreidden, kennis en ervaring werden opgedaan en het stokje werd overgedragen aan de volgende generatie.

 

Familiebedrijf

Revac Specialistische Technieken BV is een familiebedrijf dat van vader op zoon wordt overgedragen. De kennis en expertise die zijn opgedaan wordt doorgegeven en hierop bouwen zij voort. Het bedrijf staat voor een persoonlijke benadering en oplossingsgericht denken.

 

Een stukje geschiedenis

Rond 1960 begon Henri Hillen Prepact. Een specialistisch bedrijf in waterbouwkundige werkzaamheden. Het bedrijf werd na een aantal jaren zo groot dat hij het verkocht en verder ging met een ingenieursbureau.

Toen zijn zoon Marcel Hillen in 1981 Revac Specialistische Technieken BV oprichtte gingen zij geregeld samenwerken. Zo ontwikkelden zij 10 jaar later de welbekende Sobu-paal® waarmee een nieuw tijdperk ingeluid werd. Deze paal zette het bedrijf op de kaart als specialist in funderingswerkzaamheden.

 

Toekomstvisie

Op 28 mei 2021 heeft Maxime Hillen het bedrijf overgenomen van zijn vader. Na 16 jaar in het bedrijf gewerkt te hebben, eigen projecten te hebben aangenomen en uitgevoerd, was de tijd rijp voor hem.

Het bedrijf wordt voortgezet zoals zijn vader het heeft opgebouwd. De visie van Maxime is om het bedrijf te laten groeien met behoud van de bestaande kernwaarden en te blijven ontwikkelen.

 

Op naar nog 40 jaar!

Vandaag vieren we de inzet van Marcel Hillen om dit bedrijf op de kaart te zetten. Hij werkt nog steeds geregeld mee en denkt mee over innovatieve oplossingen. Tegelijkertijd kijken we met veel plezier vooruit naar de volgende 40 jaar.