Fundering herstellen

Fundering herstellen

Fundering herstellen, een stappenplan

Je fundering herstellen, je hoort er wel eens over, maar hoe weet je of het nodig is? Hoe herken je funderingsproblemen? En welke stappen moet je doorlopen om de fundering te herstellen?

Het herstellen van de fundering is noodzakelijk om een pand bewoonbaar te houden wanneer funderingsproblemen ontstaan. Ook voor de omliggende panden is dit van belang, want zodra een pand gaat zakken, kan dit ook gevolgen hebben voor de buren. Voor veel mensen is funderingsherstel nieuw. Zij weten niet goed waar ze moeten beginnen om funderingsproblemen in kaart te brengen en herstel in gang te zetten. Op basis van onze ervaring als fundering aannemer hebben wij dan ook een stappenplan opgesteld. Door deze stappen te doorlopen heb jij de informatie die je nodig hebt om de fundering van jouw pand te herstellen.

 

1. Breng funderingsproblemen in kaart

Het begint uiteraard met het herkennen van funderingsproblemen. Ontstaan er scheuren in wanden of gevels? Beginnen deuren en kozijnen te knellen of te zakken? Dan wordt het tijd om nader onderzoek naar de fundering te doen.

 

2. Onderzoek hoe jouw pand is gefundeerd

Om de fundering te herstellen is het belangrijk te weten hoe het pand gefundeerd is en wat de huidige staat van de fundering is. Hoe je pand gefundeerd is, kun je onder andere zien door de bouwtekeningen van het pand op te vragen bij de gemeente. Een andere mogelijkheid is om zelf onderzoek te doen vanuit de kruipruimte of een specialist te vragen hierbij te ondersteunen.

Het onderzoeken van de fundering kan in sommige gevallen direct zicht geven op de mogelijke oorzaken van de funderingsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan overbelasting van de fundering ten opzichte van de oorspronkelijke bouw, paalrot door funderingspalen die uit het grondwater droog zijn komen te staan (droogstand), palen die naar beneden getrokken worden (negatieve kleef) of veranderingen in bestemmingsverkeer waardoor hevige trillingen ontstaan.

 

Voer bij twijfel funderingsonderzoek uit

Twijfel je over de noodzaak om de fundering te herstellen? Dan kan het goed zijn om een funderingsonderzoek uit te laten voeren. Dit is echter niet altijd noodzakelijk, dus voordat je hiervoor extra kosten maakt, kun je ook contact met ons opnemen. Wij bekijken de huidige situatie en brengen advies uit over de te nemen vervolgstappen.

 

3. Vraag een offerte aan

Zodra de situatie goed in beeld is gebracht, kun je een offerte aanvragen. Wij komen persoonlijk langs om de situatie, indien mogelijk via de kruipruimte, te bekijken. We schrijven een plan van aanpak op basis van onze jarenlange ervaring, toegespitst op de situatie onder jouw pand. Voordat we beginnen met de werkzaamheden zal dit plan rekenkundig worden onderbouwd door een constructeur.

Tip: moeten anderen in jouw straat ook de fundering herstellen? Onderzoek dan de mogelijkheden van gezamenlijk funderingsherstel. Dit kan aanzienlijk schelen in de kosten en het verkrijgen van een vergunning.

 

4. Akkoord op de offerte

Na ontvangst van het plan volgt schriftelijk akkoord op de offerte. Vervolgens wordt het plan naar een constructeur verzonden en rekenkundig onderbouwd.

Op dit moment kan ook een vergunning voor het herstel worden aangevraagd bij de gemeente. Wij adviseren daarnaast om de buren tijdig te informeren over de op handen zijnde werkzaamheden, zodat zij hierop zijn voorbereid en waar nodig vragen kunnen stellen over het verloop van de werkzaamheden. Zodra de vergunning is aangevraagd kan de startdatum van de werkzaamheden grofweg worden ingepland.

 

5. Vooropname

Voorafgaand aan de werkzaamheden laten wij een vooropname maken van zowel het te herstellen pand als de belendende panden. De vooropname brengt de huidige staat van muren en gevels in beeld. Dit biedt een referentiepunt, zowel tijdens als na afloop van de werkzaamheden.

 

6. Fundering herstellen

Na de vooropname en het ontvangen van de vergunning, gaan wij van start met het plan van aanpak. We voeren de werkzaamheden uit volgens een palenplan, waarbij de door ons ontwikkelde Sobu-Palen® worden gebruikt. We streven ernaar te werken met minimale overlast, waar onze methode ook op is ontworpen. Door de compactheid van ons systeem hebben we de mogelijkheid om zowel in muren en gevels binnen of rondom de woning te funderen, als van onderaf via de kruipruimte. Op basis van de situatie in jouw pand bepalen we vanuit welke plekken het herstel het meest effectief kan worden uitgevoerd.

 

7. Stukadoor of gevel herstel

Tot slot adviseren we om tijdig een stukadoor of aannemer in te schakelen voor gevel herstel. Om de fundering te herstellen met Sobu-Palen® maken we namelijk inkassingen in de bouwmuren. Als dit vanuit de kruipruimte gebeurd, hoeven deze inkassingen natuurlijk niet extra netjes te worden afgewerkt. In binnenmuren of de buitengevel van de woning is het echter van belang om de inkassingen zodanig te herstellen dat er na afloop niks meer van het funderingsherstel te zien is.

 

Jouw fundering aannemer

Is funderingsherstel bij jouw pand noodzakelijk? Wacht dan niet te lang. Door funderingsherstel uit te stellen kunnen de huidige problemen steeds groter worden, met alle gevolgen van dien. Wij adviseren dan ook om ruim voldoende tijd te nemen voor de vergunningsaanvraag en om te overleggen over de eerst mogelijke startdatum. Heb je ergens vragen over? Als fundering aannemer staan wij je graag te woord.

 

2023, opnieuw een jaar met mooie projecten!

2023, opnieuw een jaar met mooie projecten!

Een terugblik op funderingsherstel en onderkelderen in 2023

Begin 2024 keken we terug op de vele projecten waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. Van kleine tot grote klussen, van onderkelderen en funderingsherstel tot inventieve staalconstructies. We hebben alles met veel plezier en toewijding uitgevoerd!

Nu het nieuwe jaar alweer lekker op gang is, nemen we jullie aan de hand van fotoboeken graag opnieuw mee in een tweetal bijzondere projecten. Hiermee krijg je zicht op de werkzaamheden die gedurende het project zijn uitgevoerd, waardoor je een beter beeld krijgt van onze werkwijze.

 

Funderingsherstel van een straat in Haarlem

Na jaren van problemen aan de fundering werd er in 2023 naar een nieuwe oplossing gezocht. De bewoners hadden al meerdere technieken getoetst, maar niets leek te werken. Het was tijd voor een innovatieve oplossing en Revac Specialistische Technieken BV werd gevraagd om mee te denken. In samenwerking met Funderingsloket Haarlem werd er besloten tot funderingsherstel met de door ons ontwikkelde Sobu-palen®. Het project ging van start en de fundering van maar liefst zeven woningen werd hersteld. Voor alle bewoners maakten we een fotoboek waarin zij worden meegenomen door de werkzaamheden onder hun huis. Kijk je mee?

Funderingsherstel straat Haarlem

 

 

 

 

 

Onderkelderen van een Haagse cottage

Na verliefd te zijn geworden op de wijk vonden de eigenaren hun droomhuis in een cottage stijl woning in Den Haag. Hier zagen zij direct hun toekomst voor zich, al was de woning wat klein om hun gezin comfortabel in te huisvesten. Zij besloten dan ook om de woning volledig te renoveren én te voorzien van een aanzienlijke kelder. De expertise van Revac Specialistische Technieken BV werd ingeroepen om de fundering van de woning op te vangen en de kelder te realiseren. Ook voor deze bewoners werden de vorderingen en werkzaamheden bijgehouden, door deze aan de hand van foto’s vast te leggen. Samen met een interview met de eigenaar, zijn deze foto’s terug te vinden in het fotoboek. Lees en kijk mee om te zien hoe de kelder van deze woning tot stand kwam.

 

 

 

 

 

2024, een blik vooruit

Ook dit jaar staan er weer mooie projecten op de planning. Wij kijken ernaar uit om met deze projecten aan de slag te gaan en de woonwensen van onze klanten werkelijkheid te maken. Ben je benieuwd wat we allemaal gaan doen? Hou dan onze socials goed in de gaten!

 

Typen fundering

Typen fundering

Welke fundering heeft mijn huis?

Met de groeiende aandacht voor funderingsproblemen bij de aankoop en verkoop van woningen, ontstaat ook regelmatig de vraag op welke fundering een huis heeft. Deze vraag is niet altijd direct te beantwoorden. Dit is namelijk afhankelijk van factoren als de ondergrond, het bouwjaar, het formaat en het gewicht van de woning. In dit artikel lichten we verschillende funderingsmethoden toe.

 

Paalfunderingen

Paalfunderingen worden op twee manieren gedaan. We kennen hierin de Amsterdamse fundering en de Rotterdamse fundering. Beide namen hebben niets te maken met de gelijk genoemde steden, maar alles met de manier waarop de fundering wordt gevormd. Vaak wordt hierbij gebruikgemaakt van heipalen die met speciale apparatuur de grond in worden geslagen.

 

Fundering Amsterdam - rotterdam

 

Amsterdamse fundering

Met de Amsterdamse fundering wordt een dubbele rij van houten palen bedoeld, die met elkaar worden verbonden via een verbindingsbalk (kesp). Deze wordt over de paalkoppen heen gelegd. Vervolgens wordt daar bovenop in de lengterichting een langshout en een betonbalk geplaatst. Hierop kan het metselwerk voor de dragende muur worden opgebouwd.

 

Rotterdamse fundering

Bij de Rotterdamse fundering is er slechts één rij houten palen aanwezig. Om te zorgen dat deze palen voldoende draagvermogen hebben, staan deze doorgaans dichter bij elkaar dan bij de Amsterdamse fundering. Er wordt een langshout over de palen geplaatst waar de muur kan worden opgemetseld. Door de enkele palenrij is een kesp niet nodig.

 

Schroeffundering

Alternatief voor het gebruik van heipalen is de schroeffundering. Hierbij wordt een paal met een kegelvormige onderkant de grond in gedraaid. De druk op de omliggende grond neemt toe en vangt daarmee de bovenliggende constructie op. In vergelijking met heipalen zorgt deze methode doorgaans voor minder overlast.

 

Fundering op staal

Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden heeft een fundering op staal niets te maken met het materiaal. Met staal wordt een harde ondergrond of bodem bedoeld. We spreken dan ook over een fundering op staal wanneer deze direct op de ondergrond rust. Afhankelijk van het draagvermogen van deze ondergrond kan de fundering worden ondersteund met een bredere voet die het draagvermogen van de fundering vergroot.

 

Plaatfundering

Een plaatfundering is een vorm van funderen op staal. Bij een plaatfundering wordt de fundering direct op een hoog liggende zandlaag gestort. Er ontstaat hierdoor een solide ondergrond (plaat) waarop men direct begint te bouwen. Hierdoor is er geen sprake van strookbelasting, zoals dat wel het geval is bij paalfunderingen, maar wordt het gewicht gelijkmatig verdeeld over de oppervlakte van de woning. Deze manier van funderen komt in verhouding tot paalfunderingen nog weinig voor.

 

Funderingsherstel met de Sobu-paal®

Wat voor fundering jouw huis ook heeft, de door ons ontwikkelde Sobu-paal® kan in iedere situatie worden ingezet. We ondersteunen of herstellen hiermee de bestaande fundering. Op basis van een funderingsonderzoek en een berekening van de constructeur, wordt bepaald hoeveel palen noodzakelijk zijn voor het gewenste resultaat. Het voordeel van onze manier van werken is dat funderingsherstel kan worden uitgevoerd met minimale overlast.

 

Welke fundering heeft mijn huis?

Wil jij weten op welke manier de fundering van jouw huis in elkaar zit? Vraag dan de bouwtekeningen van je woning op bij het gemeentearchief. Hierop is dit doorgaans goed te zien. Wil je een stapje verder gaan en ook weten wat de staat van jouw fundering is? Laat dan een funderingsonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek geeft je inzicht in de risico’s van funderingsproblemen op de korte en langere termijn.

Funderingsloket Haarlem

Funderingsloket Haarlem

Funderingsloket Haarlem ondersteunt bewoners bij funderingsherstel

Problemen met de fundering. Het herkennen is één ding, maar wat kun je er vervolgens mee? De gemeente Haarlem biedt een mooi initiatief om jou te ondersteunen. Als je denkt dat er iets mis is met je fundering, kun je namelijk terecht bij het funderingsloket. Dit loket schakelt partijen als Revac Specialistische Technieken B.V. regelmatig in om funderingsherstel uit te voeren en advies in te winnen om funderingsproblemen te voorkomen. Woon jij in Haarlem? Doe dan zeker je voordeel met de ondersteuning van het funderingsloket!

Funderingsloket Haarlem

Verzakking vanwege funderingsproblemen komt ook in Haarlem voor. Om bewoners te ondersteunen biedt het funderingsloket informatie, begeleiding en advies over funderingsonderzoek en funderingsherstel. Denk hierbij onder meer aan vragen over bedrijven die zij in kunnen zetten voor diverse werkzaamheden, de impact van funderingsproblemen en het aanvragen van vergunningen en financieringen.

Jan Cees Kok is een zeer betrokken man en medewerker bij het funderingsloket in Haarlem. Hij informeert eigenaren over de staat van hun fundering en kan ze daarbij adviseren over de manier waarop de fundering hersteld kan worden. Verder begeleidt hij eigenaren zo nodig tijdens de herstelwerkzaamheden.

 

Bewoning tijdens funderingsherstel

Om een fundering te herstellen zijn er diverse mogelijkheden. Voordeel van het gebruik van de door Revac Specialistische Technieken B.V. ontwikkelde Sobu-palen® is dat de woning tijdens de werkzaamheden bewoond kan blijven. Waar bij een tafelconstructie de volledige vloer van de woning moet worden opengebroken, wordt met de Sobu-paal® de paal direct in de bouwmuur gedrukt. De vloer kan hierbij in de meeste gevallen intact blijven. Bovendien kan het gedeelte van de werkzaamheden worden afgeschermd waardoor overlast binnen de woning zo veel mogelijk wordt voorkomen.

‘Als ik hier zo om me heen kijk is het best even slikken, zo’n project heeft toch echt impact, maar ik weet ook dat het veel erger had kunnen zijn. Ik kan hier gewoon blijven wonen en ik ben heel blij dat mijn parketvloer er niet uit hoeft voor het herstel!’ Aldus een bewoonster.

Funderingsproblemen herkennen

Om schade aan de woning te voorkomen is het belangrijk funderingsproblemen snel op te kunnen merken. Zo kunnen scheuren in de gevels een teken van verzakking zijn. Dit kan zowel in de buitenmuren als in het stucwerk binnen de woning zichtbaar worden. Haarscheuren rond kozijnen kunnen onschuldig zijn, maar kunnen ook een begin van verzakking markeren. Zorg dus dat je in staat bent de signalen te herkennen, of schakel het funderingsloket in als je ergens over twijfelt. Meer informatie over de signalen bij verzakking door funderingsproblemen lees je in ons nieuwsbericht.

Vragen over jouw fundering?

Heb je vragen over jouw fundering, over funderingsonderzoek of over funderingsherstel? Neem dan contact op met ons of funderingsloket Haarlem.

Onderkelderen nieuwbouwproject

Onderkelderen nieuwbouwproject

Onderkelderen bij nieuwbouwproject Den Haag

In de meeste gevallen wordt er bij het onderkelderen van een woning vooral gedacht aan extra woonruimte onder een bestaand gebouw. Aan het onderkelderen bij een nieuwbouwprojecten wordt veelal niet gedacht, toch biedt juist deze situatie veel mogelijkheden om extra woonruimte te creëren.

 

Kelder bij nieuwbouw

Bij het bouwen van een nieuwbouwwoning op een kavel in Den Haag, is in het plan een kelder opgenomen. De aannemer, Craft bouwproducties, heeft Revac Specialistische Technieken B.V. in de beginfase bij dit project betrokken om te adviseren over de mogelijkheden. Dit heeft geleid tot het meest optimale ontwerp dat vervolgens ook is uitgevoerd.

‘Het realiseren van een kelder in dit stadium is heel efficiënt’ vertelt eigenaar Maxime Hillen. ‘Doordat de woning nog niet gebouwd is hebben we alle ruimte om de kelder uit te graven. In het geval van deze kavel waren de heipalen voor de fundering al aanwezig, verder was het terrein nog leeg. Wij hebben de heipalen gebruikt om de kelder op te bouwen. Daarmee is een goed fundament gelegd voor de rest van de woning.’

Direct na het uitgraven is er een kelderbak ontwikkeld. Hiervoor zijn er onder meer een werkvloer gestort en kimwanden geplaatst om het verloop van de vloer naar de wand waterdicht te maken. Vervolgens is er rondom een bekisting gemaakt die is volgestort met beton. Na het uitharden en verwijderen van de bekisting ontstond zo een stevige buitenwand. Deze kan in een later stadium naar wens kan worden afgewerkt.

Revac Specialistische Technieken B.V. heeft de ruwbouw kelder inmiddels opgeleverd. De architect en aannemer gaan nu verder met het bouwen van de rest van de woning. Wij wensen de nieuwe bewoners bij voorbaat veel woonplezier!

 

Ingeschreven voor een nieuwbouwproject?

Heb jij je ook ingeschreven voor een nieuwbouwproject of overweeg je dit te gaan doen? Denk dan ook direct na over de optie van een kelder. Juist tijdens de bouw van jouw woning zijn de omstandigheden vele malen beter om extra woonruimte te creëren.

Waar bij het onderkelderen van bestaande woningen rekening moet worden gehouden met de diepte van de fundering en het bewoonbaar houden van het huis, biedt de grond voor nieuwbouwwoningen veel flexibiliteit. Er is voldoende ruimte voor de werkzaamheden en het project is nog volledig aan te passen aan jouw wensen.

Op plekken waar nog geen fundering aanwezig is, kan er gebruik worden gemaakt van heipalen, schroef injectiepalen of de door Revac Specialistische Technieken B.V. aangeboden Sobu-palen®. De constructeur zal voorafgaand aan de bouw rekenkundig onderbouwen welke optie het meest passend is.

 

Funderingsherstel begraafplaats St. Petrus Banden

Funderingsherstel begraafplaats St. Petrus Banden

Uniek project op de Haagse begraafplaats St. Petrus Banden

Midden in de Archipelbuurt ligt de schitterende begraafplaats St. Petrus Banden. De begraafplaats werd in 1830 aangelegd en is te herkennen aan de verschillende bouwwerken in vroeg negentiende eeuwse stijl. Langs de westelijke zijkant van het terrein is de Arcade te bewonderen. Een uniek bouwwerk met 32 bogen, dat in 1885 werd gebouwd en inmiddels op de monumentenlijst staat. Helaas is de Arcade in de loop der jaren aan een kant gaan verzakken. Reden voor Hoogendoorn Bouw, de aannemer van dit project, om Revac Specialistische Technieken BV uit te nodigen deel uit te maken van het samenwerkingsverband voor het funderingsherstel op de begraafplaats.

 

Funderingsonderzoek

Tijdens een vooraf gestelde onderzoeksperiode is er een samenwerkingsverband opgezet met Hoogendoorn Bouw, Bureau Broersma, Monumentenzorg en Revac Specialistische Technieken BV. Gezamenlijk brachten zij de oorzaak van de verzakking in kaart. Zij ontwikkelden een plan om de fundering te herstellen en zo verdere verzakking te voorkomen.

Uit het grondonderzoek dat is uitgevoerd bleek dat de samenstelling van de grond op twee plekken verschilde. Aan de ene kant van het bouwwerk lag de fundering op een dragende zandlaag en aan de andere kant op een combinatie van zand en veen. Hierdoor is een verschil ontstaan in de compactheid van de grond en werd de draagkracht van de fundering aan de ene kant lager dan aan de andere kant.

 

Delicaat herstel

De aanpak van het funderingsherstel op deze prachtige begraafplaats is om meerdere redenen uniek. Naast het feit dat de Arcade op de monumentenlijst staat, heeft het herstel moeten plaatsvinden rondom diverse graflocaties. Met respect voor de omgeving en de nabestaanden is Revac Specialistische Technieken BV dan ook aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een passende aanpak.

Zo zijn er in vijf maanden tijd 124 palen gedrukt, verspreid over de voor- en achterkant van het bouwwerk. Aan de achterkant zijn hiervoor inkassingen gemaakt in de muren. Hierin zijn stalen frames geplaatst om vervolgens de Sobu-palen® in te kunnen drukken. Aan de voorkant was het gebruik van een andere methode noodzakelijk om te voorkomen dat er in grafkelders gewerkt moest worden en het monument te veel zou beschadigen. Hier zijn geen inkassingen gemaakt maar gaten geboord van vier meter diep, die doorlopen tot de dragende funderingslaag. In deze gaten is een mantelbuis aangebracht waar de Sobu-palen® door middel van een tijdelijk trekframe in gedrukt konden worden. Vervolgens zijn alle palen rondom met grout ingelijmd.

 

Unieke afwerking

Boven de palen aan de voorkant van het monument is na het vastzetten van de palen een uitsparing overgebleven van enkele centimeters. Om deze af te dekken en netjes af te werken is gebruik gemaakt van de kernen die uit het bouwwerk zijn geboord. De eigenaren van de begraafplaats hebben deze op een unieke manier verwerkt. Zij hebben hier de namen in laten graveren van de bedrijven die aan de herstelwerkzaamheden hebben meegewerkt.

Dankzij de prettige samenwerking tussen de betrokken partijen zijn de werkzaamheden op deze unieke locatie eind augustus afgerond. De Arcade zal niet verder verzakken en nog vele jaren te bewonderen zijn op begraafplaats St. Petrus Banden.