Funderingsloket Haarlem

Funderingsloket Haarlem

Funderingsloket Haarlem ondersteunt bewoners bij funderingsherstel

Problemen met de fundering. Het herkennen is één ding, maar wat kun je er vervolgens mee? De gemeente Haarlem biedt een mooi initiatief om jou te ondersteunen. Als je denkt dat er iets mis is met je fundering, kun je namelijk terecht bij het funderingsloket. Dit loket schakelt partijen als Revac Specialistische Technieken B.V. regelmatig in om funderingsherstel uit te voeren en advies in te winnen om funderingsproblemen te voorkomen. Woon jij in Haarlem? Doe dan zeker je voordeel met de ondersteuning van het funderingsloket!

Funderingsloket Haarlem

Verzakking vanwege funderingsproblemen komt ook in Haarlem voor. Om bewoners te ondersteunen biedt het funderingsloket informatie, begeleiding en advies over funderingsonderzoek en funderingsherstel. Denk hierbij onder meer aan vragen over bedrijven die zij in kunnen zetten voor diverse werkzaamheden, de impact van funderingsproblemen en het aanvragen van vergunningen en financieringen.

Jan Cees Kok is een zeer betrokken man en medewerker bij het funderingsloket in Haarlem. Hij informeert eigenaren over de staat van hun fundering en kan ze daarbij adviseren over de manier waarop de fundering hersteld kan worden. Verder begeleidt hij eigenaren zo nodig tijdens de herstelwerkzaamheden.

 

Bewoning tijdens funderingsherstel

Om een fundering te herstellen zijn er diverse mogelijkheden. Voordeel van het gebruik van de door Revac Specialistische Technieken B.V. ontwikkelde Sobu-palen® is dat de woning tijdens de werkzaamheden bewoond kan blijven. Waar bij een tafelconstructie de volledige vloer van de woning moet worden opengebroken, wordt met de Sobu-paal® de paal direct in de bouwmuur gedrukt. De vloer kan hierbij in de meeste gevallen intact blijven. Bovendien kan het gedeelte van de werkzaamheden worden afgeschermd waardoor overlast binnen de woning zo veel mogelijk wordt voorkomen.

‘Als ik hier zo om me heen kijk is het best even slikken, zo’n project heeft toch echt impact, maar ik weet ook dat het veel erger had kunnen zijn. Ik kan hier gewoon blijven wonen en ik ben heel blij dat mijn parketvloer er niet uit hoeft voor het herstel!’ Aldus een bewoonster.

Funderingsproblemen herkennen

Om schade aan de woning te voorkomen is het belangrijk funderingsproblemen snel op te kunnen merken. Zo kunnen scheuren in de gevels een teken van verzakking zijn. Dit kan zowel in de buitenmuren als in het stucwerk binnen de woning zichtbaar worden. Haarscheuren rond kozijnen kunnen onschuldig zijn, maar kunnen ook een begin van verzakking markeren. Zorg dus dat je in staat bent de signalen te herkennen, of schakel het funderingsloket in als je ergens over twijfelt. Meer informatie over de signalen bij verzakking door funderingsproblemen lees je in ons nieuwsbericht.

Vragen over jouw fundering?

Heb je vragen over jouw fundering, over funderingsonderzoek of over funderingsherstel? Neem dan contact op met ons of funderingsloket Haarlem.

Onderkelderen nieuwbouwproject

Onderkelderen nieuwbouwproject

Onderkelderen bij nieuwbouwproject Den Haag

In de meeste gevallen wordt er bij het onderkelderen van een woning vooral gedacht aan extra woonruimte onder een bestaand gebouw. Aan het onderkelderen bij een nieuwbouwprojecten wordt veelal niet gedacht, toch biedt juist deze situatie veel mogelijkheden om extra woonruimte te creëren.

 

Kelder bij nieuwbouw

Bij het bouwen van een nieuwbouwwoning op een kavel in Den Haag, is in het plan een kelder opgenomen. De aannemer, Craft bouwproducties, heeft Revac Specialistische Technieken B.V. in de beginfase bij dit project betrokken om te adviseren over de mogelijkheden. Dit heeft geleid tot het meest optimale ontwerp dat vervolgens ook is uitgevoerd.

‘Het realiseren van een kelder in dit stadium is heel efficiënt’ vertelt eigenaar Maxime Hillen. ‘Doordat de woning nog niet gebouwd is hebben we alle ruimte om de kelder uit te graven. In het geval van deze kavel waren de heipalen voor de fundering al aanwezig, verder was het terrein nog leeg. Wij hebben de heipalen gebruikt om de kelder op te bouwen. Daarmee is een goed fundament gelegd voor de rest van de woning.’

Direct na het uitgraven is er een kelderbak ontwikkeld. Hiervoor zijn er onder meer een werkvloer gestort en kimwanden geplaatst om het verloop van de vloer naar de wand waterdicht te maken. Vervolgens is er rondom een bekisting gemaakt die is volgestort met beton. Na het uitharden en verwijderen van de bekisting ontstond zo een stevige buitenwand. Deze kan in een later stadium naar wens kan worden afgewerkt.

Revac Specialistische Technieken B.V. heeft de ruwbouw kelder inmiddels opgeleverd. De architect en aannemer gaan nu verder met het bouwen van de rest van de woning. Wij wensen de nieuwe bewoners bij voorbaat veel woonplezier!

 

Ingeschreven voor een nieuwbouwproject?

Heb jij je ook ingeschreven voor een nieuwbouwproject of overweeg je dit te gaan doen? Denk dan ook direct na over de optie van een kelder. Juist tijdens de bouw van jouw woning zijn de omstandigheden vele malen beter om extra woonruimte te creëren.

Waar bij het onderkelderen van bestaande woningen rekening moet worden gehouden met de diepte van de fundering en het bewoonbaar houden van het huis, biedt de grond voor nieuwbouwwoningen veel flexibiliteit. Er is voldoende ruimte voor de werkzaamheden en het project is nog volledig aan te passen aan jouw wensen.

Op plekken waar nog geen fundering aanwezig is, kan er gebruik worden gemaakt van heipalen, schroef injectiepalen of de door Revac Specialistische Technieken B.V. aangeboden Sobu-palen®. De constructeur zal voorafgaand aan de bouw rekenkundig onderbouwen welke optie het meest passend is.

 

Funderingsherstel begraafplaats St. Petrus Banden

Funderingsherstel begraafplaats St. Petrus Banden

Uniek project op de Haagse begraafplaats St. Petrus Banden

Midden in de Archipelbuurt ligt de schitterende begraafplaats St. Petrus Banden. De begraafplaats werd in 1830 aangelegd en is te herkennen aan de verschillende bouwwerken in vroeg negentiende eeuwse stijl. Langs de westelijke zijkant van het terrein is de Arcade te bewonderen. Een uniek bouwwerk met 32 bogen, dat in 1885 werd gebouwd en inmiddels op de monumentenlijst staat. Helaas is de Arcade in de loop der jaren aan een kant gaan verzakken. Reden voor Hoogendoorn Bouw, de aannemer van dit project, om Revac Specialistische Technieken BV uit te nodigen deel uit te maken van het samenwerkingsverband voor het funderingsherstel op de begraafplaats.

 

Funderingsonderzoek

Tijdens een vooraf gestelde onderzoeksperiode is er een samenwerkingsverband opgezet met Hoogendoorn Bouw, Bureau Broersma, Monumentenzorg en Revac Specialistische Technieken BV. Gezamenlijk brachten zij de oorzaak van de verzakking in kaart. Zij ontwikkelden een plan om de fundering te herstellen en zo verdere verzakking te voorkomen.

Uit het grondonderzoek dat is uitgevoerd bleek dat de samenstelling van de grond op twee plekken verschilde. Aan de ene kant van het bouwwerk lag de fundering op een dragende zandlaag en aan de andere kant op een combinatie van zand en veen. Hierdoor is een verschil ontstaan in de compactheid van de grond en werd de draagkracht van de fundering aan de ene kant lager dan aan de andere kant.

 

Delicaat herstel

De aanpak van het funderingsherstel op deze prachtige begraafplaats is om meerdere redenen uniek. Naast het feit dat de Arcade op de monumentenlijst staat, heeft het herstel moeten plaatsvinden rondom diverse graflocaties. Met respect voor de omgeving en de nabestaanden is Revac Specialistische Technieken BV dan ook aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een passende aanpak.

Zo zijn er in vijf maanden tijd 124 palen gedrukt, verspreid over de voor- en achterkant van het bouwwerk. Aan de achterkant zijn hiervoor inkassingen gemaakt in de muren. Hierin zijn stalen frames geplaatst om vervolgens de Sobu-palen® in te kunnen drukken. Aan de voorkant was het gebruik van een andere methode noodzakelijk om te voorkomen dat er in grafkelders gewerkt moest worden en het monument te veel zou beschadigen. Hier zijn geen inkassingen gemaakt maar gaten geboord van vier meter diep, die doorlopen tot de dragende funderingslaag. In deze gaten is een mantelbuis aangebracht waar de Sobu-palen® door middel van een tijdelijk trekframe in gedrukt konden worden. Vervolgens zijn alle palen rondom met grout ingelijmd.

 

Unieke afwerking

Boven de palen aan de voorkant van het monument is na het vastzetten van de palen een uitsparing overgebleven van enkele centimeters. Om deze af te dekken en netjes af te werken is gebruik gemaakt van de kernen die uit het bouwwerk zijn geboord. De eigenaren van de begraafplaats hebben deze op een unieke manier verwerkt. Zij hebben hier de namen in laten graveren van de bedrijven die aan de herstelwerkzaamheden hebben meegewerkt.

Dankzij de prettige samenwerking tussen de betrokken partijen zijn de werkzaamheden op deze unieke locatie eind augustus afgerond. De Arcade zal niet verder verzakken en nog vele jaren te bewonderen zijn op begraafplaats St. Petrus Banden.

Lekkage kelder

Lekkage kelder

Stappenplan bij lekkage in de kelder

Wat te doen als je kelder niet langer waterdicht is? We komen deze vraag regelmatig tegen bij onze klanten. Bestaande kelders kunnen door veranderde omstandigheden soms vocht of zelfs water door gaan laten. Erg vervelend, maar gelukkig heeft Revac Specialistische Technieken BV daar een oplossing voor!

 

Waardoor kan lekkage ontstaan?

Vaak is de oorzaak van de lekkage te vinden bij het grondwater. Wanneer het grondwaterpeil in een bepaalde regio stijgt, kan het zijn dat deze boven de huidige kelderbak uitkomt. Dit kan onder meer worden beïnvloed door hevige regenval, verstopping in de opbouw van de bodemlagen onder je woning, veranderingen in waterwinning en ondergrondse constructies.

Bij lekkage in een kelder onderzoeken we dan ook altijd eerst het grondwaterpeil bij jou in de straat. Is de oorzaak eenmaal duidelijk? Dan stellen wij een plan van aanpak op waarmee we de kelder weer waterdicht zullen maken. Hierbij zijn er altijd een aantal stappen die wij doorlopen.

 

Het stappenplan

Aan de hand van een serie foto’s en een korte omschrijving, laten we je een van de mogelijkheden zien om jouw kelder weer waterdicht te maken. Heb je ergens vragen over? Laat het ons dan weten!

 

Stap 1: Slopen van de bestaande keldervloer

Na onderzoek naar de oorzaak van de lekkage gaan we van start met het slopen van de bestaande keldervloer. Om ruimteverlies bij het opbouwen van de nieuwe kelderbak te voorkomen, kunnen er daarbij inkassingen in de muur worden gemaakt. Deze zijn bedoeld als uitsparing om de toekomstige kimwand in te plaatsen, die ook de wanden van de kelder waterdicht maakt. Vervolgens wordt er een werkvloer gelegd.

 

Stap 2: Het vlechten van de wapening

Op de werkvloer maken wij een wapening. Deze bestaat uit stalen netten die aan elkaar worden gevlochten om de nieuwe betonvloer te versterken. Vervolgens worden hier langs de wanden stalen kimplaten aan bevestigd, die in een later stadium de kimwand zullen vormen.

 

Stap 3: Storten en afrooien betonvloer

Zodra de wapening af is wordt er over de gehele keldervloer beton gestort. Doordat het beton zowel onder als boven de wapening terechtkomt, ontstaat een stevige en waterdichte basis. Deze wordt vervolgens vlak onder de rij afgewerkt en zal moeten uitharden. Zodra dit voldoende is gebeurd, kunnen we verder met de volgende stap.

 

Stap 4: Bekisten en storten van de kimwand

Langs de wanden van de kelder, wordt vanuit de vloer een kimwand geplaatst. De kimwand zorgt ervoor dat de vloer en wanden van de kelder op elkaar aangesloten blijven.

Met behulp van een houten bekisting worden de stalen platen van de kimwand ingestort in het beton voor de alkalische bescherming. Zodra de wanden voldoende zijn uitgehard wordt de bekisting verwijdert en blijven er nette waterdichte wanden over.

 

Stap 5: De kelder lekt niet meer!

Zowel de vloer als de wanden bestaan nu uit een stevige en waterdichte basis. De kelder lekt niet meer! Je kunt nu aan de slag om deze af te werken, in te richten en jouw kelder daarmee een nieuwe bestemming te geven.

 

Ook last van lekkage in de kelder?

Heb jij ook last van lekkage? Laat jouw keldervloer vocht of water door?

Neem dan contact met ons op! Wij helpen je graag om jouw kelder opnieuw waterdicht te maken.

 

Lekkage kelder foto 1Lekkage kelder foto 2 Lekkage kelder foto 3Lekkage kelder foto 4

 

 

Funderingsherstel straat

Funderingsherstel straat

Funderingsherstel in Hazerswoude

Funderingsherstel van de hele straat. Wanneer funderingsproblemen ontstaan, is dat vaak niet slechts in één woning het geval. Met name veranderingen in het grondwaterpeil en bestemmingsverkeer, zorgen doorgaans voor de nodige problemen in een straat of regio.

Een andere mogelijke aanleiding is het maken van een aanbouw of het zwaarder belasten van de woning door het realiseren van een dakopbouw. Eventuele schade die hierdoor ontstaat is vaak juist wel regionaal, al kan het zijn dat dit ook invloed heeft op de directe buren.

 

Inventarisatie funderingsproblemen

Halverwege 2021 nam een bewoner uit Hazerswoude contact met ons op. Hij zag problemen ontstaan doordat zijn woning begon te verzakken. Er ontstonden scheuren in de gevel, wat hem aanleiding gaf om contact op te nemen met Revac Specialistische Technieken BV. Naar aanleiding hiervan is de fundering onderzocht en de schade aan de woning in kaart gebracht. Vervolgens is er een plan gemaakt voor het herstellen van de fundering en het stabiliseren van de woning.

 

Herstel van tien woningen

Tijdens het onderzoek en het opstellen van een plan van aanpak, bleken diverse buren ook last te hebben van funderingsproblemen. Hieruit ontstond het initiatief om te kijken wat er collectief kon worden gedaan, om dit probleem direct in de hele straat aan te pakken. Zo kwam het dat begin 2022 een project is gestart om funderingsherstel in de straat uit te voeren bij dertien aangrenzende woningen.

 

Gunstige omstandigheden

Dankzij de manier van werken met de door Revac Specialistische Technieken BV ontwikkelde Sobu-paal®, kan funderingsherstel plaatsvinden met minimale overlast. Het combineren van de werkzaamheden bij verschillende woningen maakt bovendien dat er efficiënter gewerkt kan worden.

Bijkomend voordeel voor de bewoners is dat de werkzaamheden in een aaneengesloten periode worden uitgevoerd. Hierdoor vinden er niet eindeloos werkzaamheden plaats in de straat en kunnen de totale kosten worden terug gedrongen. Het loont dus de moeite om funderingsproblemen in de straat, gezamenlijk aan te pakken.

Herkennen van funderingsproblemen

Vaak begint het zicht op funderingsproblemen klein. Met name in oude huizen ontstaan haarscheurtjes door de werking van de woning. Dit is in eerste instantie niet zo erg. Wel is dit een eerste teken om de woning extra in de gaten te houden.

Zodra haarscheurtjes zich beginnen te verdiepen en groter worden, is het zaak een specialist in te schakelen. Met een vooronderzoek wordt de huidige situatie in kaart gebracht en wordt er een plan gemaakt om verdere verzakking of problemen te voorkomen.

Heb jij funderingsproblemen?

Loop jij ook tegen funderingsproblemen aan of zie je de eerste tekenen terug in de straat? Neem dan contact met ons op. Samen bekijken we de huidige situatie en de stappen die nodig zijn om verdere schade te voorkomen.

Klik hier om verder te lezen over funderingsherstel.

Gewoon gaan tijdens Tour du ALS

Gewoon gaan tijdens Tour du ALS

Aankomst bij de Mont Ventoux

Maandag 6 juni 2022, 05.00 uur ’s ochtends. De auto staat al klaar, de fietsen erop bij de werkplaats aan de Binckhorst. Met zijn teamgenoten van Team Lemontree gaat Maxime voor de Tour du ALS op weg naar Frankrijk, waar ze aan het einde van de dag aankomen. Op tijd om even bij te komen en de volgende dag te beginnen met de voorbereidingen.

Op dinsdag 7 juni haalde Maxime zijn startnummer op en beklom de berg voor een proefrit. Na afloop van deze eerste klim vertelt hij: “Toen ik gisteren aankwam en naar de Mont Ventoux keek zag ik er letterlijk als een berg tegenop! Vandaag heb ik mijn fiets gepakt en ben ik vast op pad gegaan. De eerste rit ging al lekker dus dat moet goed komen donderdag. Wat het extra bijzonder maakt is dat er mensen met ALS aanwezig zijn. Het is heel indrukwekkend om precies te zien voor wie we dit doen!”

Gewoon gaan

Terugschrikken zit niet in zijn aard. Om sponsorgeld op te halen bedacht Maxime dan ook de slogan ‘Gewoon gaan’. Hij wist mensen nog eens extra te stimuleren in hun donaties, door aan te geven dat hij de berg sowieso twee keer zou beklimmen maar dat zij ervoor konden zorgen dat het meer werd.

Wanneer de donaties zijn streefbedrag van € 3.000,00 euro zouden bereiken beloofde hij zijn best te doen om drie keer de top te bereiken. Het uiteindelijke bedrag dat met zijn actie werd opgehaald is opgelopen tot het prachtige resultaat van ruim € 3.500,00. Maxime heeft de afgelopen weken dan ook extra hard getraind om de drie beklimmingen waar te kunnen maken.

Nog 2 dagen tot de start van Tour du ALS!

Over twee dagen, op donderdag 9 juni 2022, vindt de 10e editie van Tour du ALS plaats. Honderden mensen zullen deelnemen en hebben net als Maxime donaties opgehaald ten behoeve van deze dodelijke spierziekte. Team Lemontree is inmiddels bijna compleet, morgen komen de laatste teamgenoten aan en zullen zij zich klaarstomen om te starten.

Onder het motto ‘Every step brings us closer’ heeft het team de afgelopen maanden geld opgehaald door allemaal hun eigen actie te voeren. Vandaag staat de teller dankzij de inspanningen van dit team op ruim € 48.000. Vol trots zullen wij hen volgen naar de top!

Last minute donatie

Wil jij het onderzoek naar ALS verder helpen uitvoeren en heb je nog niet gedoneerd? Het kan nog! Klik hier om te doneren voor Maxime zijn tour en de organisatie te ondersteunen om ALS de wereld uit te helpen.