Fundering herstellen

Fundering herstellen, een stappenplan

Je fundering herstellen, je hoort er wel eens over, maar hoe weet je of het nodig is? Hoe herken je funderingsproblemen? En welke stappen moet je doorlopen om de fundering te herstellen?

Het herstellen van de fundering is noodzakelijk om een pand bewoonbaar te houden wanneer funderingsproblemen ontstaan. Ook voor de omliggende panden is dit van belang, want zodra een pand gaat zakken, kan dit ook gevolgen hebben voor de buren. Voor veel mensen is funderingsherstel nieuw. Zij weten niet goed waar ze moeten beginnen om funderingsproblemen in kaart te brengen en herstel in gang te zetten. Op basis van onze ervaring als fundering aannemer hebben wij dan ook een stappenplan opgesteld. Door deze stappen te doorlopen heb jij de informatie die je nodig hebt om de fundering van jouw pand te herstellen.

 

1. Breng funderingsproblemen in kaart

Het begint uiteraard met het herkennen van funderingsproblemen. Ontstaan er scheuren in wanden of gevels? Beginnen deuren en kozijnen te knellen of te zakken? Dan wordt het tijd om nader onderzoek naar de fundering te doen.

 

2. Onderzoek hoe jouw pand is gefundeerd

Om de fundering te herstellen is het belangrijk te weten hoe het pand gefundeerd is en wat de huidige staat van de fundering is. Hoe je pand gefundeerd is, kun je onder andere zien door de bouwtekeningen van het pand op te vragen bij de gemeente. Een andere mogelijkheid is om zelf onderzoek te doen vanuit de kruipruimte of een specialist te vragen hierbij te ondersteunen.

Het onderzoeken van de fundering kan in sommige gevallen direct zicht geven op de mogelijke oorzaken van de funderingsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan overbelasting van de fundering ten opzichte van de oorspronkelijke bouw, paalrot door funderingspalen die uit het grondwater droog zijn komen te staan (droogstand), palen die naar beneden getrokken worden (negatieve kleef) of veranderingen in bestemmingsverkeer waardoor hevige trillingen ontstaan.

 

Voer bij twijfel funderingsonderzoek uit

Twijfel je over de noodzaak om de fundering te herstellen? Dan kan het goed zijn om een funderingsonderzoek uit te laten voeren. Dit is echter niet altijd noodzakelijk, dus voordat je hiervoor extra kosten maakt, kun je ook contact met ons opnemen. Wij bekijken de huidige situatie en brengen advies uit over de te nemen vervolgstappen.

 

3. Vraag een offerte aan

Zodra de situatie goed in beeld is gebracht, kun je een offerte aanvragen. Wij komen persoonlijk langs om de situatie, indien mogelijk via de kruipruimte, te bekijken. We schrijven een plan van aanpak op basis van onze jarenlange ervaring, toegespitst op de situatie onder jouw pand. Voordat we beginnen met de werkzaamheden zal dit plan rekenkundig worden onderbouwd door een constructeur.

Tip: moeten anderen in jouw straat ook de fundering herstellen? Onderzoek dan de mogelijkheden van gezamenlijk funderingsherstel. Dit kan aanzienlijk schelen in de kosten en het verkrijgen van een vergunning.

 

4. Akkoord op de offerte

Na ontvangst van het plan volgt schriftelijk akkoord op de offerte. Vervolgens wordt het plan naar een constructeur verzonden en rekenkundig onderbouwd.

Op dit moment kan ook een vergunning voor het herstel worden aangevraagd bij de gemeente. Wij adviseren daarnaast om de buren tijdig te informeren over de op handen zijnde werkzaamheden, zodat zij hierop zijn voorbereid en waar nodig vragen kunnen stellen over het verloop van de werkzaamheden. Zodra de vergunning is aangevraagd kan de startdatum van de werkzaamheden grofweg worden ingepland.

 

5. Vooropname

Voorafgaand aan de werkzaamheden laten wij een vooropname maken van zowel het te herstellen pand als de belendende panden. De vooropname brengt de huidige staat van muren en gevels in beeld. Dit biedt een referentiepunt, zowel tijdens als na afloop van de werkzaamheden.

 

6. Fundering herstellen

Na de vooropname en het ontvangen van de vergunning, gaan wij van start met het plan van aanpak. We voeren de werkzaamheden uit volgens een palenplan, waarbij de door ons ontwikkelde Sobu-Palen® worden gebruikt. We streven ernaar te werken met minimale overlast, waar onze methode ook op is ontworpen. Door de compactheid van ons systeem hebben we de mogelijkheid om zowel in muren en gevels binnen of rondom de woning te funderen, als van onderaf via de kruipruimte. Op basis van de situatie in jouw pand bepalen we vanuit welke plekken het herstel het meest effectief kan worden uitgevoerd.

 

7. Stukadoor of gevel herstel

Tot slot adviseren we om tijdig een stukadoor of aannemer in te schakelen voor gevel herstel. Om de fundering te herstellen met Sobu-Palen® maken we namelijk inkassingen in de bouwmuren. Als dit vanuit de kruipruimte gebeurd, hoeven deze inkassingen natuurlijk niet extra netjes te worden afgewerkt. In binnenmuren of de buitengevel van de woning is het echter van belang om de inkassingen zodanig te herstellen dat er na afloop niks meer van het funderingsherstel te zien is.

 

Jouw fundering aannemer

Is funderingsherstel bij jouw pand noodzakelijk? Wacht dan niet te lang. Door funderingsherstel uit te stellen kunnen de huidige problemen steeds groter worden, met alle gevolgen van dien. Wij adviseren dan ook om ruim voldoende tijd te nemen voor de vergunningsaanvraag en om te overleggen over de eerst mogelijke startdatum. Heb je ergens vragen over? Als fundering aannemer staan wij je graag te woord.

 

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op