Heeft u extra ruimte nodig in uw woning of pand? Bijvoorbeeld voor een kantoorruimte, hobbykamer, kinderkamer of opslagruimte? Dan is uw huis onderkelderen de beste optie zonder uit te bouwen. Een uit- of aanbouw is namelijk niet altijd mogelijk.

Definitie: Onderkelderen is het creëren van leefruimte onder het pand.

Onderkelderen is een specialistische ingreep en vereist vakkennis. Revac Specialistische Technieken BV helpt u met het onderkelderen van een bestaande woning. Samen kijken wij naar uw wensen en aan de hand daarvan maken wij een plan van aanpak. Wij leveren ruwbouwkelders met alle bouwkundige aanpassingen die daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld wel het trapgat, maar geen trap, wel raam- en deursparingen, maar geen kozijnen.

Voor het aanvragen van een vergunning heeft u gewichtsberekeningen en constructietekeningen nodig. Wij kunnen u met een constructeur in contact brengen. Indien gewenst kan hij het vergunningen traject voor u verzorgen. Voor de vergunning is een bodem en grondwateronderzoek nodig, ook hiervoor kunnen wij een contact verzorgen.

Voordeel van onderkelderen

Het belangrijkste voordeel van onderkelderen is dat het uiterlijk van het huis niet verandert, dit kan belangrijk zijn als het bestemmingsplan geen wijzigingen toelaat.


Bent u geïnteresseerd in deze dienst? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op
onderkelderen
Voor het onderkelderen
bestaand huis onderkelderen
Na het onderkelderen

Een bestaand huis onderkelderen

Alvorens Revac Specialistische Technieken BV bij u aan de slag gaat, dienen er een aantal vragen beantwoord te worden. Het is van belang om te weten hoe diep de fundering steekt én hoe hoog het grondwater staat. Aan de hand van archiefonderzoek (door uzelf of door een constructeur) en in voorkomende gevallen door het graven van een proefgat, wordt er bepaald of de fundering voldoet. Bij een te korte fundering wordt deze op hydraulisch gedrukte Sobu-palen ® gezet, waarna al gravend een grondkering wordt geplaatst.

In geval van grondwater wordt er een tijdelijke bronbemaling aangelegd om de grondwaterstand plaatselijk te verlagen. Om de waterdichtheid van de toekomstige kelder te garanderen, wordt er een stalen bak ter grootte van de kelder gelast. Hierin wordt een constructievloer gestort. De werkzaamheden vinden onder het huis plaats, waardoor er minimale overlast in de woonruimte wordt veroorzaakt.

Kosten onderkelderen

Bij het bepalen van de kosten wordt uitgegaan van een aantal factoren. De factoren die zeer bepalend zijn voor de prijs, zijn onder andere de grondwaterstand en de diepte van de fundering. Een definitieve offerte wordt gemaakt nadat al uw wensen en de bouwkundige omstandigheden duidelijk zijn.

Onderkelderen in combinatie met funderingsherstel

Naast onderkelderen zijn wij ook gespecialiseerd in funderingsherstel. In de praktijk maken wij mee dat de werkzaamheden gecombineerd worden. Onderkelderen is alleen mogelijk als de fundering in goede staat verkeerd.

Meer informatie over onderkelderen?

Bent u geïnteresseerd in deze dienst? Of wilt u meer informatie? Bel naar 070 322 93 51, stuur een mail naar of vul hier ons contactformulier in.