Revac Specialistische Technieken BV helpt u met het onderkelderen van een bestaande woning. Als u ervoor kiest een bestaande woning te onderkelderen levert u dat extra woonruimte op. Deze gaat niet ten koste van de ruimte rondom het huis, zoals wel het geval is bij een aanbouw.


kelder bouwen

onderkelderen

Een bestaand huis onderkelderen

Alvorens Revac Specialistische Technieken BV bij u aan de slag gaat met het onderkelderen van een bestaande woning, wordt bekeken hoe hoog het grondwater staat. In geval van grondwater wordt er eerst een bronbemaling aangelegd om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Indien het verlagen van de grondwaterstand niet afdoende mogelijk is, wordt er een stalen bak ter grootte van de kelder gelast. Hierin wordt een constructievloer gestort. Daarnaast wordt er gekeken of de huidige fundering diep genoeg in de grond steekt voor de kelder om als wanden te fungeren. Bij een te korte fundering wordt deze eerst op hydraulisch gedrukte Sobu-palen ® gezet, waarna al gravend een grondkering wordt geplaatst. De kelder is altijd ruwbouw. Alle constructieve werkzaamheden zijn dan uitgevoerd.


Wanneer de grondwaterstand, de waterdichtheid en de huidige fundering in kaart gebracht zijn, kunnen de onderkelderings werkzaamheden grotendeels onder het huis plaatsvinden. Er wordt dan ook minimale overlast in de woonruimte veroorzaakt.


Onderkelderen van een bestaande woning

Bij het bepalen van de kosten wordt uitgegaan van een aantal verschillende factoren. Offertes worden altijd gemaakt op basis van de huidige staat van de woning. De factoren die zeer bepalend zijn voor de prijs, zijn onder andere de grondwaterstand, het kijken of de huidige fundering diep genoeg in de grond steekt om als wanden te fungeren en of het pand op palen staat. Na het bepalen van deze factoren kan er een definitieve prijs voor het onderkelderen worden opgesteld.


Bent u geïnteresseerd in deze dienst? Of wilt u meer informatie?


Contact opnemen