Industriële uitstraling bij renoveren met staalconstructie

Industriële uitstraling bij renoveren met staalconstructie

Renoveren met staalconstructie

Een industriële uitstraling. Je ziet het in steeds meer huizen terug. Ook in de aanvragen voor projecten die door Revac Specialistische Technieken BV worden uitgevoerd. De vraag naar renovaties met passende staalconstructies voor binnen en buiten groeit.

 

Wat is een staalconstructie?

Staalconstructies worden veel gebruikt bij renovaties en andere bouwwerkzaamheden, doorgaans als de dragende constructie van een gebouw of doorbraak. Dankzij de solide vorm en het gewicht van het staal wordt voldoende stevigheid geboden om allerhande aspecten binnen woningen op te vangen.

 

Staalconstructies bij doorbraak en aanbouw

Ieder jaar komen er regelmatig aanvragen binnen voor de doorbraak van muren en het realiseren van een aanbouw. We beginnen hierbij altijd met het in kaart brengen van de mogelijkheden en de risico’s. Wanneer er bijvoorbeeld een tussenmuur verwijderd wordt, is het van belang te onderzoeken of dit een dragende muur is of niet. Zodra een dragende muur wordt weggehaald zonder extra ondersteuning toe te voegen, ontstaat er kans op scheuren en verzakking. Als dit het geval is kan er worden gekeken naar een staalconstructie die het gewicht van één punt gelijkmatig verdeeld.

Hetzelfde principe geldt wanneer er een aanbouw wordt gemaakt. De belasting van de dragende muren en de fundering van de woning, verandert op het moment dat er een nieuw gedeelte aan de woning wordt toegevoegd. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, als dit gewicht ook maar weer gelijkmatig verdeeld wordt.

 

Sobu-paal® bij renoveren met staalconstructies

Voor de stevigheid van staalconstructies wordt doorgaans een raamconstructie aangeraden. Dit wil zeggen dat de constructie uit vier zijden moet bestaan. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk of gewenst.

Om te voorkomen dat juist hierdoor een staalconstructie ontoereikend wordt, biedt de Sobu-paal® uitkomst. De palen nemen de vierde zijde uit het raamwerk over door aan twee uiteinden ondersteuning te bieden voor de bovenkant. Er ontstaat zo een n-vorm die naar beneden toe is gefundeerd.

 

Ben jij van plan te renoveren met staalconstructie?

Is er in jouw woning sprake van renovatie? Wil je een doorbraak of een aanbouw realiseren of ben je toe aan nieuwe ondersteuning van een balkon?

Zowel binnen als buiten zien we steeds vaker dat de stalen binten geïntegreerd worden als een nieuw onderdeel van het interieur. Er wordt bij veel woningen dan ook niet alleen uit praktisch oogpunt gekozen voor een staalconstructie. Ook het optische aspect is een steeds belangrijker onderdeel van de aanvraag geworden.

Ben jij benieuwd wat renoveren met een staalconstructie voor jouw woning kan betekenen? Kijk dan eens naar onze pagina over staalconstructies of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Oplossingsgericht en creatief funderingsherstel

Oplossingsgericht en creatief funderingsherstel

De geschiedenis van de Sobu-paal®

Als er iets is waar ze bij Revac Specialistische Technieken BV goed in zijn, is het oplossingsgericht en creatief denken voor funderingsherstel. Zo ontstond ook de door hen ontwikkelde Sobu-paal® voor funderingsherstel. Waar je destijds enorme gaten stond te graven en met de voeten in de modder kwam te staan, kwamen zij met een idee om de werkruimte te beperken en een modderpoel te voorkomen.

 

Nieuwbouw in de jaren 90

Bij een grootschalig project in een nieuwbouwwijk ontstond het idee voor een nieuwe methode van funderingsherstel. Waar in een rij van vijf woningen de hoekwoning was blijven staan, waren de drie woningen van de andere kant gelijkmatig verzakt. Gevolg was dat woning nummer vier tussen 2 hoogtes scheef stond.

Traditioneel herstel door een andere aannemer was niet gelukt. Door Revac Specialistische Technieken BV is er echter een oplossing werd bedacht. Met een speciale constructie zijn de bestaande palen doorboord. Vervolgens is de fundering vanaf twee kanten ondersteund door een nieuwe constructie.

Dit project markeerde het begin van de verdere specialisatie in creatief funderingsherstel en het door ontwikkelen van de methode.

 

Vormen van funderingsherstel

In de periode dat de Sobu-paal® ontwikkeld werd, was het niet gebruikelijk om palen direct onder de dragende bouwmuren aan te brengen. Er werd doorgaans gebruik gemaakt van een tafelconstructie onder de gehele woning of er werden heipalen ingeslagen naast de dragende muur, om deze te stabiliseren.

Het nadeel van deze methodes is dat men doorgaans niet in het huis kan blijven wonen tijdens de werkzaamheden. Er worden grote gaten gegraven ten behoeve van de werkzaamheden, waar op den duur ook het grondwater naar binnen loopt. Om funderingsherstel uit te kunnen voeren met minimale overlast en te voorkomen dat de medewerkers constant met de voeten in de modder stonden, ging Revac Specialistische Technieken BV aan de slag met een nieuwe methode.

 

Het ontstaan van de Sobu-paal®

Zoals je hebt kunnen lezen begon het met de palen onder de nieuwbouwwijk. Dit project is uitstekend verlopen maar niet alle facetten bleken in iedere situatie toepasbaar. De volgende uitdaging was om in kleine ruimtes alsnog met deze methode te kunnen werken. Dit werd uiteindelijk gedaan met het systeem dat we tot op de dag van vandaag gebruiken, de Sobu-paal®.

Door een inkassing in de muur te maken met daarin een stalen frame, kan de stalen sondeerbuispaal geleidelijk tot een dragende zandlaag worden gedrukt. De boring in de muur zorgt ervoor dat grondwater geen probleem wordt in de werkruimte en dat er bovendien geen enorme gaten gegraven hoeven worden.

De mogelijkheid om in kleine ruimtes te werken, zorgt ervoor dat mensen in hun huis kunnen blijven wonen tijdens de werkzaamheden.

 

Wanneer is funderingsherstel noodzakelijk?

De belangrijkste reden voor funderingsherstel is doorgaans verzakking. Je huis geeft hiervoor signalen, zoals scheurvorming langs wanden en kozijnen. Je kunt meer lezen over deze signalen, in ons eerder verschenen nieuwsbericht.

Een andere mogelijkheid is om de fundering te verstevigen wanneer een zwaardere belasting wordt verwacht. Dit kan onder meer zijn vanwege een dakopbouw, een uitbouw of veranderde bestemmingsplannen rond de woning. Preventief funderingsherstel helpt je latere problemen te voorkomen.

 

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op via 070 322 93 51 voor meer informatie.

Wat betekent de fundering voor mijn woning?

Wat betekent de fundering voor mijn woning?

De fundering van jouw woning vormt het belangrijkste draagvlak van je woonoppervlakte. Dit is dan ook een relevant onderwerp om in beeld te hebben wanneer je grootschalige verbouwingen wil uitvoeren zoals een uitbouw, een doorbraak of een kelder.

In de inventarisatiefase voor de mogelijkheden van een kelder beginnen we met een funderingsonderzoek. Een voor veel mensen vrij onbekend onderdeel van de aanvraag. We kijken naar de diepte van de eerste dragende laag en stellen vast of dit voldoende is voor het maken van een kelder. Maar wat zegt dat nou allemaal? Waar moet je rekening mee houden?

 

De fundering

Ieder pand is gebouwd op een fundering. Dit is de basis van je woning die ervoor zorgt dat de belasting van het woonoppervlak gelijkmatig over de grond wordt verdeeld. Wanneer dit goed gedaan is en zolang omgevingsfactoren niet wijzigen, zorgt dit ervoor dat je huis bijvoorbeeld niet kan gaan verzakken.

Omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben zijn onder andere veranderingen in het grondwaterpeil, een nieuwe omgevingsbestemming of verzwaarde belasting van de woning door bijvoorbeeld een dakopbouw. Ook zwaar bouwverkeer of trams kunnen voor verzakking zorgen.

 

De manier van funderen

Hoe je huis gefundeerd is kan verschillen. Dit kan bijvoorbeeld op houten palen zijn of op staal. Ook is het mogelijk dat een fundering, gebruikmakend van bewapening en beton, volledig is ingestort. Dit laatste doen wij regelmatig wanneer er een uitbouw of een schuur geplaatst wordt die zelfstandig gefundeerd moet worden.

Als je wil weten hoe jouw woning gefundeerd is kun je de oorspronkelijke bouwtekeningen van de woning opvragen bij het gemeentearchief of een funderingsonderzoek laten uitvoeren.

 

Diepte van de fundering

Voor voldoende draagvermogen is het van belang dat de fundering minimaal 20 centimeter in de grond steekt. Door een zandlaag boven de onderkant van de dragende muren te behouden, wordt voorkomen dat het zand onder een op staal gefundeerde woning weg kan lopen, waardoor verzakking kan ontstaan.

Dit wil zeggen dat het uitgraven van een kruipruimte sowieso kan tot 20 centimeter boven de onderkant van de fundering. Steekt de fundering niet diep genoeg om de gewenste stahoogte te creëren en wil je de kruipruimte dieper uitgraven? Dan zal de fundering verlengd moeten worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Sobu-paal®.

Om erachter te komen hoe diep de fundering steekt, kun je een gat graven langs de buitenmuur van de woning in de tuin of vanuit de kruipruimte. Zodra de dragende muren niet meer zichtbaar zijn is de diepte van de fundering bereikt. Hoe diep dit is kan per woning sterk verschillen.

 

Verschillende soorten fundering

Wil jij meer weten over de verschillen en mogelijkheden? Hou dan onze social mediakanalen en de website in de gaten. Wij plaatsen regelmatig berichten over funderingen en funderingsherstel.