Oplossingsgericht en creatief funderingsherstel

De geschiedenis van de Sobu-paal®

Als er iets is waar ze bij Revac Specialistische Technieken BV goed in zijn, is het oplossingsgericht en creatief denken voor funderingsherstel. Zo ontstond ook de door hen ontwikkelde Sobu-paal® voor funderingsherstel. Waar je destijds enorme gaten stond te graven en met de voeten in de modder kwam te staan, kwamen zij met een idee om de werkruimte te beperken en een modderpoel te voorkomen.

 

Nieuwbouw in de jaren 90

Bij een grootschalig project in een nieuwbouwwijk ontstond het idee voor een nieuwe methode van funderingsherstel. Waar in een rij van vijf woningen de hoekwoning was blijven staan, waren de drie woningen van de andere kant gelijkmatig verzakt. Gevolg was dat woning nummer vier tussen 2 hoogtes scheef stond.

Traditioneel herstel door een andere aannemer was niet gelukt. Door Revac Specialistische Technieken BV is er echter een oplossing werd bedacht. Met een speciale constructie zijn de bestaande palen doorboord. Vervolgens is de fundering vanaf twee kanten ondersteund door een nieuwe constructie.

Dit project markeerde het begin van de verdere specialisatie in creatief funderingsherstel en het door ontwikkelen van de methode.

 

Vormen van funderingsherstel

In de periode dat de Sobu-paal® ontwikkeld werd, was het niet gebruikelijk om palen direct onder de dragende bouwmuren aan te brengen. Er werd doorgaans gebruik gemaakt van een tafelconstructie onder de gehele woning of er werden heipalen ingeslagen naast de dragende muur, om deze te stabiliseren.

Het nadeel van deze methodes is dat men doorgaans niet in het huis kan blijven wonen tijdens de werkzaamheden. Er worden grote gaten gegraven ten behoeve van de werkzaamheden, waar op den duur ook het grondwater naar binnen loopt. Om funderingsherstel uit te kunnen voeren met minimale overlast en te voorkomen dat de medewerkers constant met de voeten in de modder stonden, ging Revac Specialistische Technieken BV aan de slag met een nieuwe methode.

 

Het ontstaan van de Sobu-paal®

Zoals je hebt kunnen lezen begon het met de palen onder de nieuwbouwwijk. Dit project is uitstekend verlopen maar niet alle facetten bleken in iedere situatie toepasbaar. De volgende uitdaging was om in kleine ruimtes alsnog met deze methode te kunnen werken. Dit werd uiteindelijk gedaan met het systeem dat we tot op de dag van vandaag gebruiken, de Sobu-paal®.

Door een inkassing in de muur te maken met daarin een stalen frame, kan de stalen sondeerbuispaal geleidelijk tot een dragende zandlaag worden gedrukt. De boring in de muur zorgt ervoor dat grondwater geen probleem wordt in de werkruimte en dat er bovendien geen enorme gaten gegraven hoeven worden.

De mogelijkheid om in kleine ruimtes te werken, zorgt ervoor dat mensen in hun huis kunnen blijven wonen tijdens de werkzaamheden.

 

Wanneer is funderingsherstel noodzakelijk?

De belangrijkste reden voor funderingsherstel is doorgaans verzakking. Je huis geeft hiervoor signalen, zoals scheurvorming langs wanden en kozijnen. Je kunt meer lezen over deze signalen, in ons eerder verschenen nieuwsbericht.

Een andere mogelijkheid is om de fundering te verstevigen wanneer een zwaardere belasting wordt verwacht. Dit kan onder meer zijn vanwege een dakopbouw, een uitbouw of veranderde bestemmingsplannen rond de woning. Preventief funderingsherstel helpt je latere problemen te voorkomen.

 

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op via 070 322 93 51 voor meer informatie.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op