Onderkelderen cottage stijl woning Den Haag

Onderkelderen cottage stijl woning Den Haag

Droomhuis in cottage stijl

Midden in de Vogelwijk kregen wij in 2023 de kans om een uniek project uit te voeren. De eigenaren hadden net hun droomhuis aangekocht. Een cottage op een prachtige plek met voldoende tuin en ook nog eens in de juiste buurt. Het enige nadeel dat zij hierin zagen was het formaat van de woning. Voor hun gezin was de woning klein. Een kelder eronder zou dan ook zowel het woonoppervlak als het woonplezier van dit gezin vergroten. Vol enthousiasme namen zij dan ook een architect in de arm om hen te helpen bij het ontwerpen van hun nieuwe woonruimte. Voor het onderkelderen van hun speciale cottage in Den Haag gingen zij op zoek naar de juiste partner en kwamen zij uit bij ons familiebedrijf.

 

Onderkelderen

Zodra de tekeningen van de architect waren afgerond en de vergunningen verkregen, gingen wij aan de slag. Tot de werkzaamheden klaar waren en de woning volledig gerenoveerd was zou er niet in gewoond worden, wat ons alle ruimte gaf om de werkzaamheden uit te voeren. Er werd gesloopt, gegraven en de fundering werd opgevangen met behulp van de door ons ontwikkelde Sobu-palen®. Vervolgens werden de werkvloer en de wanden gestort, waardoor de contouren van de nieuwe kelder zich steeds duidelijker aftekenden. Het onderkelderen van dit droomhuis, van deze cottage in Den Haag werd werkelijkheid.

 

Fotoboek onderkelderen cottage Den Haag

Met veel plezier kijken wij (en de eigenaren met ons) terug op de werkzaamheden, via het door ons gemaakte fotoboek. Hierin zijn de verschillende stadia die we hebben doorlopen goed te zien. Ben je nieuwsgierig hoe dit project verlopen is en wat we precies hebben gedaan? Kijk dan vooral even mee! Je opent het fotoboek via onderstaande afbeelding.

 

 

Funderingsherstel straat Haarlem

Funderingsherstel straat Haarlem

Funderingsherstel van meerdere huizen in de straat

In een straat in Haarlem was dringend behoefte aan funderingsherstel. De bewoners hadden al jaren te maken met problemen, waarvoor verschillende oplossingen werden bedacht. Niets leek echter te helpen. Gaandeweg verslechterde de situatie bij deze woningen. Scheuren in de wanden werden zichtbaar en er ontstonden problemen rond de kozijnen van deuren en ramen. Het was tijd voor een nieuwe kijk op de mogelijkheden voor het funderingsherstel in deze straat.

Oplossingsgericht funderingsherstel

Vanuit Funderingsloket Haarlem werd contact gezocht met Revac Specialistische Technieken BV. Gezamenlijk bogen zij zich over het verleden van funderingsherstel in deze straat en de mogelijkheden die er nog waren om een passende oplossing te vinden. Op inventieve wijze werd funderingsherstel toegepast met de door Revac Specialistische Technieken BV ontwikkelde Sobu-palen®. Door middel van een flexibele bekisting zijn de palen ingestort en zijn de woningen opnieuw voorzien van een stevige fundering. De bewoners in deze straat kunnen sindsdien weer met een gerust hart van hun fundering op aan.

Fotoboek funderingsherstel straat Haarlem

Wil je meer weten over dit unieke project dat wij in 2023 hebben afgerond? Ben je benieuwd naar onze manier van werken en hoe het proces van dit funderingsherstel eruit heeft gezien? Kijk dan vooral even naar het fotoboek dat we samen met Funderingsloket Haarlem lieten maken voor de bewoners. Hier zie je de verschillende stappen van het funderingsherstel terug.

 

Funderingsherstel straat Haarlem

 

Funderingsherstel op unieke locatie

Funderingsherstel op unieke locatie

Funderingsherstel aan de Arcade op Haagse begraafplaats St. Petrus Banden

Midden in de Archipelbuurt ligt de schitterende begraafplaats St. Petrus Banden. De begraafplaats werd in 1830 aangelegd en is te herkennen aan de verschillende bouwwerken in vroeg negentiende eeuwse stijl. Langs de westelijke zijkant van het terrein is de Arcade te bewonderen. Een uniek bouwwerk met 32 bogen, dat in 1885 werd gebouwd en inmiddels op de monumentenlijst staat. Helaas is de Arcade in de loop der jaren aan een kant gaan verzakken. Reden voor Hoogendoorn Bouw, de aannemer van dit project, om Revac Specialistische Technieken BV uit te nodigen deel uit te maken van het samenwerkingsverband voor het funderingsherstel op de begraafplaats.

 

Funderingsonderzoek

Tijdens een vooraf gestelde onderzoeksperiode is er een samenwerkingsverband opgezet met Hoogendoorn Bouw, Bureau Broersma, Monumentenzorg en Revac Specialistische Technieken BV. Gezamenlijk brachten zij de oorzaak van de verzakking in kaart. Zij ontwikkelden een plan om de fundering te herstellen en zo verdere verzakking te voorkomen.

Uit het grondonderzoek dat is uitgevoerd bleek dat de samenstelling van de grond op twee plekken verschilde. Aan de ene kant van het bouwwerk lag de fundering op een dragende zandlaag. Aan de andere kant op een combinatie van zand en veen. Hierdoor is een verschil ontstaan in de compactheid van de grond en werd de draagkracht van de fundering aan de ene kant lager dan aan de andere kant.

 

Delicaat herstel

De aanpak van het funderingsherstel op deze prachtige begraafplaats is om meerdere redenen uniek. Naast het feit dat de Arcade op de monumentenlijst staat, heeft het herstel moeten plaatsvinden rondom diverse graflocaties. Met respect voor de omgeving en de nabestaanden is Revac Specialistische Technieken BV dan ook aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een passende aanpak.

Zo zijn er in vijf maanden tijd 124 palen gedrukt, verspreid over de voor- en achterkant van het bouwwerk. Aan de achterkant zijn hiervoor inkassingen gemaakt in de muren. Hierin zijn stalen frames geplaatst om vervolgens de Sobu-palen® in te kunnen drukken. Aan de voorkant was het gebruik van een andere methode noodzakelijk om te voorkomen dat er in grafkelders gewerkt moest worden en het monument te veel zou beschadigen. Hier zijn geen inkassingen gemaakt maar gaten geboord van vier meter diep, die doorlopen tot de dragende funderingslaag. In deze gaten is een mantelbuis aangebracht. Hier zijn de Sobu-palen® door middel van een tijdelijk trekframe in gedrukt. Vervolgens zijn alle palen rondom met grout ingelijmd.

 

Unieke afwerking

Boven de palen aan de voorkant van het monument is na het vastzetten van de palen een uitsparing overgebleven van enkele centimeters. Om deze af te dekken en netjes af te werken is gebruik gemaakt van de kernen die uit het bouwwerk zijn geboord. De eigenaren van de begraafplaats hebben deze op een unieke manier verwerkt. Zij hebben hier de namen in laten graveren van de bedrijven die meewerkten aan de herstelwerkzaamheden.

 

Funderingsherstel Arcade 6

 

 

 

 

 

 

 

Funderingsherstel op unieke locatie

Funderingsherstel Arcade op Haagse begraafplaats St. Petrus Banden

Unieke locatie voor funderingsherstel

Midden in de Archipelbuurt ligt de schitterende begraafplaats St. Petrus Banden. De begraafplaats werd in 1830 aangelegd en is te herkennen aan de verschillende bouwwerken in vroeg negentiende eeuwse stijl. Langs de westelijke zijkant van het terrein is de Arcade te bewonderen. Een uniek bouwwerk met 32 bogen, dat in 1885 werd gebouwd en inmiddels op de monumentenlijst staat. Helaas is de Arcade in de loop der jaren aan een kant gaan verzakken. Reden voor Hoogendoorn Bouw, de aannemer van dit project, om Revac Specialistische Technieken BV uit te nodigen deel uit te maken van het samenwerkingsverband voor het funderingsherstel op de begraafplaats.

 

Funderingsonderzoek

Tijdens een vooraf gestelde onderzoeksperiode is er een samenwerkingsverband opgezet met Hoogendoorn Bouw, Bureau Broersma, Monumentenzorg en Revac Specialistische Technieken BV. Gezamenlijk brachten zij de oorzaak van de verzakking in kaart. Zij ontwikkelden een plan om de fundering te herstellen en zo verdere verzakking te voorkomen.

Uit het grondonderzoek dat is uitgevoerd bleek dat de samenstelling van de grond op twee plekken verschilde. Aan de ene kant van het bouwwerk lag de fundering op een dragende zandlaag. Aan de andere kant op een combinatie van zand en veen. Hierdoor is een verschil ontstaan in de compactheid van de grond en werd de draagkracht van de fundering aan de ene kant lager dan aan de andere kant.

 

Delicaat herstel

De aanpak van het funderingsherstel op deze prachtige begraafplaats is om meerdere redenen uniek. Naast het feit dat de Arcade op de monumentenlijst staat, heeft het herstel moeten plaatsvinden rondom diverse graflocaties. Met respect voor de omgeving en de nabestaanden is Revac Specialistische Technieken BV dan ook aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een passende aanpak.

Zo zijn er in vijf maanden tijd 124 palen gedrukt, verspreid over de voor- en achterkant van het bouwwerk. Aan de achterkant zijn hiervoor inkassingen gemaakt in de muren. Hierin zijn stalen frames geplaatst om vervolgens de Sobu-palen® in te kunnen drukken. Aan de voorkant was het gebruik van een andere methode noodzakelijk om te voorkomen dat er in grafkelders gewerkt moest worden en het monument te veel zou beschadigen. Hier zijn geen inkassingen gemaakt maar gaten geboord van vier meter diep, die doorlopen tot de dragende funderingslaag. In deze gaten is een mantelbuis aangebracht. Hier zijn de Sobu-palen® door middel van een tijdelijk trekframe in gedrukt. Vervolgens zijn alle palen rondom met grout ingelijmd.

 

Unieke afwerking

Boven de palen aan de voorkant van het monument is na het vastzetten van de palen een uitsparing overgebleven van enkele centimeters. Om deze af te dekken en netjes af te werken is gebruik gemaakt van de kernen die uit het bouwwerk zijn geboord. De eigenaren van de begraafplaats hebben deze op een unieke manier verwerkt. Zij hebben hier de namen in laten graveren van de bedrijven die meewerkten aan de herstelwerkzaamheden.

Funderingsherstel Arcade 1Funderingsherstel kolom

Funderingsherstel Arcade 6

Funderingsherstel volledige straat in Hazerswoude

Funderingsherstel volledige straat in Hazerswoude

Funderingsherstel in Hazerswoude uitgevoerd voor de hele straat

Wanneer funderingsproblemen ontstaan, is dat vaak bij meerdere woningen het geval. Met name veranderingen in het grondwaterpeil en bestemmingsverkeer, zorgen doorgaans voor de nodige problemen in een straat of regio. Een andere mogelijke aanleiding is het maken van een aanbouw of het zwaarder belasten van de woning. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het realiseren van een dakopbouw. Eventuele schade die hierdoor ontstaat is vaak juist regionaal, al kan het zijn dat ook dit te zien is in aangrenzende huizen. Zo ook in een straat in Hazerswoude. Dit was dan ook de reden voor hen om funderingsherstel te laten uitvoeren.

Inventarisatie funderingsproblemen

Een bewoner uit de straat nam contact met ons op. Hij zag problemen ontstaan doordat zijn woning begon te verzakken. Er ontstonden scheuren in de gevel, wat hem aanleiding gaf om contact op te nemen met Revac Specialistische Technieken BV. Naar aanleiding hiervan is de fundering onderzocht en de schade aan de woning in kaart gebracht. Vervolgens is er een plan gemaakt voor het herstellen van de fundering en het stabiliseren van de woning.

Herstel van dertien woningen

Tijdens het onderzoek en het opstellen van een plan van aanpak, bleken diverse buren ook last te hebben van funderingsproblemen. Hieruit ontstond het initiatief om te kijken wat er collectief kon worden gedaan, om dit probleem direct in de hele straat aan te pakken. Zo kwam het dat er een project werd opgestart om funderingsherstel uit te voeren bij dertien aangrenzende woningen in Hazerswoude.

Gunstige omstandigheden

Dankzij de manier van werken met de door Revac Specialistische Technieken BV ontwikkelde Sobu-paal®, kan funderingsherstel plaatsvinden met minimale overlast. Het combineren van de werkzaamheden bij verschillende woningen maakt bovendien dat er efficiënter gewerkt kan worden.

Bijkomend voordeel voor de bewoners is dat de werkzaamheden in een aaneengesloten periode worden uitgevoerd. Hierdoor vinden er niet eindeloos werkzaamheden plaats in de straat en kunnen de totale kosten worden terug gedrongen. Het loont dus de moeite om funderingsproblemen in de straat, gezamenlijk aan te pakken.