Funderingsherstel volledige straat in Hazerswoude

Funderingsherstel in Hazerswoude uitgevoerd voor de hele straat

Wanneer funderingsproblemen ontstaan, is dat vaak bij meerdere woningen het geval. Met name veranderingen in het grondwaterpeil en bestemmingsverkeer, zorgen doorgaans voor de nodige problemen in een straat of regio. Een andere mogelijke aanleiding is het maken van een aanbouw of het zwaarder belasten van de woning. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het realiseren van een dakopbouw. Eventuele schade die hierdoor ontstaat is vaak juist regionaal, al kan het zijn dat ook dit te zien is in aangrenzende huizen. Zo ook in een straat in Hazerswoude. Dit was dan ook de reden voor hen om funderingsherstel te laten uitvoeren.

Inventarisatie funderingsproblemen

Een bewoner uit de straat nam contact met ons op. Hij zag problemen ontstaan doordat zijn woning begon te verzakken. Er ontstonden scheuren in de gevel, wat hem aanleiding gaf om contact op te nemen met Revac Specialistische Technieken BV. Naar aanleiding hiervan is de fundering onderzocht en de schade aan de woning in kaart gebracht. Vervolgens is er een plan gemaakt voor het herstellen van de fundering en het stabiliseren van de woning.

Herstel van dertien woningen

Tijdens het onderzoek en het opstellen van een plan van aanpak, bleken diverse buren ook last te hebben van funderingsproblemen. Hieruit ontstond het initiatief om te kijken wat er collectief kon worden gedaan, om dit probleem direct in de hele straat aan te pakken. Zo kwam het dat er een project werd opgestart om funderingsherstel uit te voeren bij dertien aangrenzende woningen in Hazerswoude.

Gunstige omstandigheden

Dankzij de manier van werken met de door Revac Specialistische Technieken BV ontwikkelde Sobu-paal®, kan funderingsherstel plaatsvinden met minimale overlast. Het combineren van de werkzaamheden bij verschillende woningen maakt bovendien dat er efficiënter gewerkt kan worden.

Bijkomend voordeel voor de bewoners is dat de werkzaamheden in een aaneengesloten periode worden uitgevoerd. Hierdoor vinden er niet eindeloos werkzaamheden plaats in de straat en kunnen de totale kosten worden terug gedrongen. Het loont dus de moeite om funderingsproblemen in de straat, gezamenlijk aan te pakken.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op