Wat betekent de fundering voor mijn woning?

Wat betekent de fundering voor mijn woning?

De fundering van jouw woning vormt het belangrijkste draagvlak van je woonoppervlakte. Dit is dan ook een relevant onderwerp om in beeld te hebben wanneer je grootschalige verbouwingen wil uitvoeren zoals een uitbouw, een doorbraak of een kelder.

In de inventarisatiefase voor de mogelijkheden van een kelder beginnen we met een funderingsonderzoek. Een voor veel mensen vrij onbekend onderdeel van de aanvraag. We kijken naar de diepte van de eerste dragende laag en stellen vast of dit voldoende is voor het maken van een kelder. Maar wat zegt dat nou allemaal? Waar moet je rekening mee houden?

 

De fundering

Ieder pand is gebouwd op een fundering. Dit is de basis van je woning die ervoor zorgt dat de belasting van het woonoppervlak gelijkmatig over de grond wordt verdeeld. Wanneer dit goed gedaan is en zolang omgevingsfactoren niet wijzigen, zorgt dit ervoor dat je huis bijvoorbeeld niet kan gaan verzakken.

Omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben zijn onder andere veranderingen in het grondwaterpeil, een nieuwe omgevingsbestemming of verzwaarde belasting van de woning door bijvoorbeeld een dakopbouw. Ook zwaar bouwverkeer of trams kunnen voor verzakking zorgen.

 

De manier van funderen

Hoe je huis gefundeerd is kan verschillen. Dit kan bijvoorbeeld op houten palen zijn of op staal. Ook is het mogelijk dat een fundering, gebruikmakend van bewapening en beton, volledig is ingestort. Dit laatste doen wij regelmatig wanneer er een uitbouw of een schuur geplaatst wordt die zelfstandig gefundeerd moet worden.

Als je wil weten hoe jouw woning gefundeerd is kun je de oorspronkelijke bouwtekeningen van de woning opvragen bij het gemeentearchief of een funderingsonderzoek laten uitvoeren.

 

Diepte van de fundering

Voor voldoende draagvermogen is het van belang dat de fundering minimaal 20 centimeter in de grond steekt. Door een zandlaag boven de onderkant van de dragende muren te behouden, wordt voorkomen dat het zand onder een op staal gefundeerde woning weg kan lopen, waardoor verzakking kan ontstaan.

Dit wil zeggen dat het uitgraven van een kruipruimte sowieso kan tot 20 centimeter boven de onderkant van de fundering. Steekt de fundering niet diep genoeg om de gewenste stahoogte te creëren en wil je de kruipruimte dieper uitgraven? Dan zal de fundering verlengd moeten worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Sobu-paal®.

Om erachter te komen hoe diep de fundering steekt, kun je een gat graven langs de buitenmuur van de woning in de tuin of vanuit de kruipruimte. Zodra de dragende muren niet meer zichtbaar zijn is de diepte van de fundering bereikt. Hoe diep dit is kan per woning sterk verschillen.

 

Verschillende soorten fundering

Wil jij meer weten over de verschillen en mogelijkheden? Hou dan onze social mediakanalen en de website in de gaten. Wij plaatsen regelmatig berichten over funderingen en funderingsherstel.

Terugblik op een jaar funderingsherstel

Terugblik op een jaar funderingsherstel

Zo tegen het einde van 2021 maken we de balans op. Hoeveel projecten hebben we uitgevoerd dit jaar? Hoeveel zijn we bezig geweest met onder meer funderingsherstel, kelderbouw en staalconstructies?

Met nog een week te gaan voor onze kerstsluiting is er een periode aangebroken van afronden en vooruitplannen. In dit nieuwsbericht lees je meer over het afgelopen jaar en onze visie voor het nieuwe jaar.

 

Een jaar van funderingsherstel

In het jaar 2021 hebben we meer dan 75 projecten uitgevoerd. Variërend van relatief kleine projecten tot grote projecten. Mooi om te zien bij het doorlopen van deze projecten is dat ruim de helft van deze projecten te maken hadden met funderingen.

Sinds de oprichting van het bedrijf, ruim 40 jaar geleden, is Revac Specialistische Technieken BV specialist in het aanbieden van funderingswerkzaamheden in zeer uiteenlopende werksituaties. Van funderingsherstel bij bestaande woningen tot het storten van een nieuwe fundering voor aanbouw, uitbouw of nieuwbouw.

Opvallend in de projecten die gedurende 2021 zijn uitgevoerd is ook dat er diverse klanten zijn teruggekeerd, die in de loop der jaren verhuisd zijn en in hun nieuwe woning tegen vergelijkbare problemen aanliepen.

 

Duurzaamheid en funderingswerkzaamheden

In de afgelopen jaren hebben we zo nu en dan samengewerkt met partners om de duurzaamheid van woningen tijdens de werkzaamheden te vergroten. In overleg met de bewoners van het pand is het mogelijk ook tijdens funderingswerkzaamheden rekening te houden met duurzaamheidsvoordelen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan De Groene Paal. Over onze samenwerking met dit bedrijf verscheen al eerder een nieuwsbericht op de website. De Groene Paal voorziet de gebruikte Sobu-palen® voor de fundering van speciale buizen die naar een warmtepomp in de woning leiden. Op deze manier is het mogelijk om aardwarmte van onder de woning te benutten in het gedeeltelijk verwarmen van de woning en leidingen.

Onze visie voor de toekomst is te blijven kijken naar mogelijkheden om funderingsherstel en andere specialistische werkzaamheden, steeds meer te combineren met een groei van duurzaamheid. Heb jij speciale wensen voor werkzaamheden in jouw woning? Laat het ons dan weten! Vaak zijn er ook speciale subsidies te verkrijgen wanneer je met de werkzaamheden de duurzaamheid van jouw woning kunt verbeteren.

 

Funderingswerkzaamheden met de Sobu-paal®

Uniek aan de funderingswerkzaamheden door Revac Specialistische Technieken BV is het gebruik van de Sobu-paal®. Een stalen sondeerbuispaal die via een inkassing in de muur, hydraulisch tot een dragende laag in de fundering wordt gedrukt. De materialen die voor het drukken van de palen worden gebruikt zijn niet groter dan een kruiwagen. Hierdoor kan funderingsherstel met minimale overlast plaatsvinden en kunnen de bewoners doorgaans in het pand blijven wonen tot het herstel heeft plaatsgevonden.

Ook voor het maken van een aanbouw, uitbouw of een schuur buiten de woning kunnen Sobu-palen® worden ingezet om de bestaande fundering te verstevigen. Heb je vragen over jouw fundering of funderingsherstel in het algemeen? Neem dan contact met ons op!

Trappen tegen ALS

Trappen tegen ALS

Maxime Hillen, eigenaar van Revac Specialistische Technieken BV, zal op 9 juni 2022 Trappen tegen ALS tijdens de tiende editie van Tour du ALS. Hij heeft zich ingeschreven om 2x de Kale Berg op te fietsen. Een tocht van 78 kilometer steile hoogten, waarin hij de Mont Ventoux tot twee keer toe beklimt.

 

Tour du ALS

Zowel fietsend, wandelend als hardlopend kun je deelnemen aan de Tour du ALS. Hét sportieve evenement van Stichting ALS Nederland in de strijd tegen ALS. Om oorzaken en oplossingen te vinden voor deze slopende spierziekte is er veel geld nodig. De deelname is er dan ook op gericht zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek.

 

Trainen

Sinds begin oktober 2021 traint Maxime om zijn doel te bereiken. Hij gaat regelmatig spinnen en hardlopen om zijn conditie op peil te houden en wanneer mogelijk stapt hij op zijn racefiets. Zo blijft hij de komende maanden fit en actief om in juni minimaal twee keer de top te kunnen bereiken.

 

Team

Maxime is onderdeel van Team Lemontree – Masters in ICT. Lemontree is al jaren sponsor van de Tour Du ALS met dit jaar ook een eigen team van afgevaardigden.

Het team zal deelnemen in verschillende disciplines. Naast fietsen zullen er ook mensen deelnemen aan de wandelroute van de tour.

 

Sponsoring

Op dit moment is er al een mooie sponsoring toegezegd om Maxime te steunen in deze tocht. Ook jij kunt hier een bijdrage in leveren. Zo is het mogelijk om op de website vernoemd te worden en zelfs om met je logo op de wielerkleding te komen die tijdens de tour wordt gedragen.

 

Help je mee?

Ook zonder te fietsen, wandelen en hardlopen kun jij helpen! Maxime heeft een eigen pagina waar hij donaties ophaalt voor dit mooie doel. Wil jij hem helpen ALS de wereld uit te trappen?

 

Doneer direct!

 

Wil je liever deel uitmaken van dit team? Stuur dan een mailtje naar matthijs@lemontree.nl. Wie weet train je dan binnenkort samen met Maxime!

 

Meer woonruimte, minimale overlast

Meer woonruimte, minimale overlast

Aan de rand van Scheveningen, nabij de boulevard en de Keizerstraat woont een jong gezin. Het huis waar zij in wonen begon met de kinderen te klein te worden. Een goede reden om de opties te bekijken voor meer woonruimte.

 

Overwegingen voor extra woonruimte

Voor meer woonruimte is verhuizen uiteraard altijd een optie die overwogen kan worden. Ook het gezin in Scheveningen heeft dit gedaan. Met de huidige omstandigheden binnen de woningmarkt was dit voor hen echter geen optie. De kosten van verhuizen waren te hoog om op dit moment te willen maken.

Een volgende optie was het creëren van extra woonruimte in hun huidige woning. Om deze mogelijkheid verder te onderzoeken namen de eigenaren contact op met Revac Specialistische Technieken BV. Zij wilden graag weten of het onderkelderen van hun woning voor hen rendabel zou zijn.

 

Gunstige omstandigheden

Voor het maken van een offerte heeft er een vooronderzoek plaatsgevonden om de omstandigheden goed in kaart te brengen. Hierbij is er inzichtelijk gemaakt wat de wensen waren voor de kelder en is er een proefgat gegraven om te zien hoe diep de fundering steekt.

De omstandigheden bleken gunstig te zijn. De fundering stak diep genoeg om te kunnen beginnen met het uitgraven van de kelder. Het verlengen van de fundering en het plaatsen van Sobu-palen® was hierdoor niet nodig.

 

Minimale overlast

Het uitvoeren van werkzaamheden met minimale overlast, is altijd een uitgangspunt van Revac Specialistische Technieken BV. Zo ook bij dit huis. Een gat in de voorgevel gaf tijdens de werkzaamheden toegang tot de ruimte onder de woning. Hier doorheen werd de ruimte leeggezogen met een speciale zuigwagen en werden materialen naar beneden door gegeven.

Ook het luik voor de kruipruimte in de woonkamer was in gebruik. Deze gaf toegang voor de medewerkers van Revac Specialistische Technieken BV om direct onder de woonkamer uit te komen. Buiten dit luik in de hoek bleef de woonkamer toegankelijk en het huis bewoonbaar.

Ook op het moment dat de fundering niet diep genoeg steekt en deze verlengt moet worden, is het mogelijk om in het huis te blijven wonen. Dankzij de unieke manier van werken met de door Revac Specialistische Technieken BV ontwikkelde Sobu-paal®, is de kruipruimte vaak al voldoende om aan de slag te kunnen.

Verhuizen of vergroten?

Verhuizen of vergroten?

Meer woonruimte 

Door de toenemende woningkosten in de huidige huizenmarkt is een verschuiving te zien in vraag. In plaats van het kopen van een nieuwe woning, merken we dat mensen zich steeds vaker oriënteren op de mogelijkheden tot het vergroten van hun woonruimte.

Of het nu gaat om een uitbouw, een dakopbouw of een kelder, in vrijwel iedere woning zijn er mogelijkheden om meer leefomgeving te creëren. Met name voor kelders worden wij de afgelopen periode veel gevraagd.

 

De diepte van jouw fundering

Een belangrijke factor in het kostenplaatje voor jouw kelder is de diepte van de fundering. Hoe dieper je fundering steekt, hoe gunstiger de situatie vaak is om een kelder te kunnen realiseren.

Om erachter te komen hoe diep jouw fundering steekt kun je een proefgat graven. Dit kun je bijvoorbeeld in de tuin doen of binnen de kruipruimte onder je woning. Wanneer je begint met graven blijven de dragende muren van je woning zichtbaar, na verloop van tijd zal deze echter ophouden. Je hebt dan de diepte van jouw fundering bereikt. Dit kan zijn na zo’n 60 centimeter, dit kan echter ook veel dieper liggen.

 

Een kelder naar diepte

Zodra je een idee hebt van de diepte van jouw fundering kunnen we een plan van aanpak gaan maken. Uiteraard speelt hier meer in mee dan enkel de diepte. Lees bijvoorbeeld ook ons artikel over het grondonderzoek dat we voorafgaand aan het maken van een kelder uitvoeren.

Voor de diepte van je eigen kelder zijn er een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden.

  • Om het fundament van je woning te behouden kan een fundering nooit volledig worden uitgegraven. Er zal een rand van minimaal 20 centimeter grond intact moeten blijven om de fundering mee te ondersteunen.
  • Wanneer de kelder wordt uitgegraven zal er een betonvloer worden ingestort. In deze vloer wordt bewapening aangebracht ter versteviging. Voor deze vloer is er circa 20 centimeter hoogte nodig, hier komt de vloer van uw keuze nog bovenop. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan laminaat of vloerbedekking. In deze vloer kan ook isolatie en indien gewenst vloerverwarming worden aangebracht.
  • Houdt rekening met de afwerking van het plafond in de stahoogte van de kelder. Ook hier is het verstandig rekening te houden met isolatiemateriaal tussen het plafond van de kelder en de vloer van de ruimte erboven.

Hou je na het checken van deze punten voldoende stahoogte over? Laten we dan kijken naar de planning om de realisatie van jouw kelder in gang te zetten.

 

Wat te doen bij een ondiepe fundering?

Steekt jouw fundering niet diep genoeg om de gewenste stahoogte te bereiken? Dan maken wij een plan om de fundering te verlengen. We maken hiervoor gebruik van de door ons ontwikkelde Sobu-palen®. Dit zijn stalen sondeerbuispalen die met een trompvoet in elkaar worden gelast.

Lees hier meer over op de pagina over de Sobu-paal® of neem contact met ons op voor meer informatie en een offerte voor een kelder onder de woning.

Kelderbouw en funderingsonderzoek

Kelderbouw en funderingsonderzoek

Je wil een kelder, waar begin je mee?

Op het moment dat er een aanvraag voor een kelder bij ons binnen komt, wordt er een onderzoek gestart. We vragen de eigenaar van de woning naar het stadsarchief te gaan om bouwtekeningen op te vragen. Daarnaast zorgen we er in samenwerking met de opdrachtgever voor dat we de huidige situatie duidelijk in beeld krijgen.

 

Grondonderzoek

Het in kaart brengen van de mogelijkheden voor een kelder start met een oriënterend onderzoek. Zo worden alle meespelende factoren en mogelijke risico’s in kaart gebracht.

Allereerst is het belangrijk om te weten hoe diep de fundering steekt. Dit is bepalend voor de diepte die je probleemloos kunt uitgraven. Daarnaast doen we een grondonderzoek om te kijken met wat voor soort grond we te maken hebben. We maken monsters van zo’n 3 meter diep waaruit blijkt wat de grondsamenstelling is en welke lagen we in de grond tegen komen. Dit kan onder meer bepalend zijn voor de manier van werken bij verschillende werkzaamheden.

Zodra deze gegevens in kaart zijn gebracht starten we met een plan van aanpak. We kijken naar de diepte van de huidige fundering om te zien of deze verlengd moet worden voordat er een kelder kan worden uitgegraven. Indien nodig zorgen we ook voor passende maatregelen voor de instandhouding van de diverse grondsoorten.

 

Veen op zand

Bij een woning in het Benoordenhout deden we ook een grondonderzoek ter voorbereiding op het maken van een kelder. Dit onderzoek wees uit dat de fundering wel 3,5 meter diep stak minus het peil. Een gunstige situatie voor de bewoners van het pand want hierdoor was verlenging van de fundering niet nodig.

Wel bleek uit de genomen monsters dat de ondergrond rond de fundering uit meerdere soorten grondlagen bestond. Alhoewel de fundering zelf op zand gelegen is, werd dankzij de monsters ook duidelijk dat er veen in de grond zat.

Veen is een kwetsbare grondsoort. Het is belangrijk dat deze laag nat blijft zodat het veen niet uitdroogt en problemen kan veroorzaken. Om hiervoor te zorgen is een speciale retour bemaling aangebracht.

 

Gewone bemaling versus retour bemaling

Een bemaling is bedoeld om grondwater tijdens de werkzaamheden buiten de kelder te houden. Na afronding van de werkzaamheden wordt de bemaling uitgeschakeld en verwijdert.

Bij een gewone bemaling worden er filterbuizen aangebracht in de woning die het grondwater tussen de muren vandaan zuigen. Dit water wordt vervolgens door het riool weggepompt.

Een retour bemaling werkt net even anders. Naast de filterbuizen in de woning, wordt hetzelfde aantal ook buiten de woning geplaatst. Het water dat eerder al tussen de muren vandaan werd gehaald, wordt via deze buizen opnieuw de grond in gepompt. Zo zorgen we ervoor dat het veen niet wordt aangetast en uitdroging wordt voorkomen

Als extra controle zijn er peilbuizen in de grond aangebracht. Via deze buizen wordt het grondwater in de gaten gehouden en kan worden gecontroleerd of het veen voldoende natgehouden wordt.

 

Meer weten?

Heb je vragen over funderingen of funderingswerkzaamheden? Wil je weten wat een kelder voor jouw woning kan betekenen? Laat het ons weten, dan leggen we het uit.