Gewoon gaan tijdens Tour du ALS

Gewoon gaan tijdens Tour du ALS

Aankomst bij de Mont Ventoux

Maandag 6 juni 2022, 05.00 uur ’s ochtends. De auto staat al klaar, de fietsen erop bij de werkplaats aan de Binckhorst. Met zijn teamgenoten van Team Lemontree gaat Maxime voor de Tour du ALS op weg naar Frankrijk, waar ze aan het einde van de dag aankomen. Op tijd om even bij te komen en de volgende dag te beginnen met de voorbereidingen.

Op dinsdag 7 juni haalde Maxime zijn startnummer op en beklom de berg voor een proefrit. Na afloop van deze eerste klim vertelt hij: “Toen ik gisteren aankwam en naar de Mont Ventoux keek zag ik er letterlijk als een berg tegenop! Vandaag heb ik mijn fiets gepakt en ben ik vast op pad gegaan. De eerste rit ging al lekker dus dat moet goed komen donderdag. Wat het extra bijzonder maakt is dat er mensen met ALS aanwezig zijn. Het is heel indrukwekkend om precies te zien voor wie we dit doen!”

Gewoon gaan

Terugschrikken zit niet in zijn aard. Om sponsorgeld op te halen bedacht Maxime dan ook de slogan ‘Gewoon gaan’. Hij wist mensen nog eens extra te stimuleren in hun donaties, door aan te geven dat hij de berg sowieso twee keer zou beklimmen maar dat zij ervoor konden zorgen dat het meer werd.

Wanneer de donaties zijn streefbedrag van € 3.000,00 euro zouden bereiken beloofde hij zijn best te doen om drie keer de top te bereiken. Het uiteindelijke bedrag dat met zijn actie werd opgehaald is opgelopen tot het prachtige resultaat van ruim € 3.500,00. Maxime heeft de afgelopen weken dan ook extra hard getraind om de drie beklimmingen waar te kunnen maken.

Nog 2 dagen tot de start van Tour du ALS!

Over twee dagen, op donderdag 9 juni 2022, vindt de 10e editie van Tour du ALS plaats. Honderden mensen zullen deelnemen en hebben net als Maxime donaties opgehaald ten behoeve van deze dodelijke spierziekte. Team Lemontree is inmiddels bijna compleet, morgen komen de laatste teamgenoten aan en zullen zij zich klaarstomen om te starten.

Onder het motto ‘Every step brings us closer’ heeft het team de afgelopen maanden geld opgehaald door allemaal hun eigen actie te voeren. Vandaag staat de teller dankzij de inspanningen van dit team op ruim € 48.000. Vol trots zullen wij hen volgen naar de top!

Last minute donatie

Wil jij het onderzoek naar ALS verder helpen uitvoeren en heb je nog niet gedoneerd? Het kan nog! Klik hier om te doneren voor Maxime zijn tour en de organisatie te ondersteunen om ALS de wereld uit te helpen.

Achterstallig onderhoud en vocht in kelder

Achterstallig onderhoud en vocht in kelder

Niets dan lof voor deze mannen

Na jarenlang geen onderhoud te hebben gepleegd was de kelderruimte in een woning op Scheveningen onbruikbaar geraakt. Er bleef veel vocht in de ruimte hangen en er kwam gruis uit het plafond. Bovendien bevond het trapgat dat toegang gaf tot de kelder zich op een onhandige plek. Reden genoeg voor de eigenaar van het pand om contact te leggen met Revac Specialistische Technieken BV.

Vocht en achterstallig onderhoud

Bij het kijken naar de mogelijkheden om het trapgat te verplaatsen bleek al snel dat de stalen liggers uit het plafond van de kelder behoorlijk vergaan waren. Hier moest nodig iets aan gedaan worden om te voorkomen dat er schade zou ontstaan doordat dragende delen hun kracht zouden verliezen.

Het vocht in de kelder bleek door de vloer naar binnen te komen. De voegen van het metselwerk waren na verloop van tijd poreus geworden, waardoor het vocht uit de grond alle ruimte kreeg.

Herstel van de kelder

De werkzaamheden zijn gestart met het slopen en afvoeren van de bestaande keldervloer en de vloer van de keuken, die tevens het plafond van de kelder vormde. Ter vervanging van het metselwerk is er in de kelder vervolgens een betonvloer gestort die eventueel opkomend vocht tegenhoudt.

Na het storten van de werkvloer zijn er nieuwe binten geplaatst om een dragende wand in de woonkamer op te vangen. In de kelder zelf zijn IPE-profielen geplaatst die het plafond opnieuw ondersteunen en waarop direct een houten vloer is gelegd. Dit met ruimte voor het maken van een nieuw trapgat. Deze is gemakkelijker toegankelijk, waardoor ook de kelder, die nu immers droog is, weer in gebruik genomen kan worden.

Niets dan lof

Na afronding van het project belden we de eigenaar van het pand. Zeer tevreden met de gang van zaken vertelde hij ‘niets dan lof’ te hebben over de jongens. De propere manier van werken en het plezier onder elkaar, maakte dat hij het niet als storend heeft ervaren dat er werkzaamheden plaatsvonden in zijn woning.

‘Direct bij aanvang van de werkzaamheden is er een plastic stofgordijn opgehangen om te voorkomen dat alles vies zou worden. Uiteraard is er altijd stof en vuil bij dergelijke werkzaamheden maar er werd getracht de overlast tot een minimum te beperken. Dit kon ik erg waarderen’ vertelt de eigenaar.

Afwerking

Na afronding van de werkzaamheden door Revac Specialistische Technieken BV wordt er nu met een aannemer gewerkt aan de afwerking van de kelder en het leggen van een nieuwe vloer in de keuken.

Heb je zelf ook een kelder die eigenlijk niet bruikbaar is? Laat het ons dan weten. Wij helpen je graag!

Industriële uitstraling bij renoveren met staalconstructie

Industriële uitstraling bij renoveren met staalconstructie

Renoveren met staalconstructie

Een industriële uitstraling. Je ziet het in steeds meer huizen terug. Ook in de aanvragen voor projecten die door Revac Specialistische Technieken BV worden uitgevoerd. De vraag naar renovaties met passende staalconstructies voor binnen en buiten groeit.

 

Wat is een staalconstructie?

Staalconstructies worden veel gebruikt bij renovaties en andere bouwwerkzaamheden, doorgaans als de dragende constructie van een gebouw of doorbraak. Dankzij de solide vorm en het gewicht van het staal wordt voldoende stevigheid geboden om allerhande aspecten binnen woningen op te vangen.

 

Staalconstructies bij doorbraak en aanbouw

Ieder jaar komen er regelmatig aanvragen binnen voor de doorbraak van muren en het realiseren van een aanbouw. We beginnen hierbij altijd met het in kaart brengen van de mogelijkheden en de risico’s. Wanneer er bijvoorbeeld een tussenmuur verwijderd wordt, is het van belang te onderzoeken of dit een dragende muur is of niet. Zodra een dragende muur wordt weggehaald zonder extra ondersteuning toe te voegen, ontstaat er kans op scheuren en verzakking. Als dit het geval is kan er worden gekeken naar een staalconstructie die het gewicht van één punt gelijkmatig verdeeld.

Hetzelfde principe geldt wanneer er een aanbouw wordt gemaakt. De belasting van de dragende muren en de fundering van de woning, verandert op het moment dat er een nieuw gedeelte aan de woning wordt toegevoegd. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, als dit gewicht ook maar weer gelijkmatig verdeeld wordt.

 

Sobu-paal® bij renoveren met staalconstructies

Voor de stevigheid van staalconstructies wordt doorgaans een raamconstructie aangeraden. Dit wil zeggen dat de constructie uit vier zijden moet bestaan. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk of gewenst.

Om te voorkomen dat juist hierdoor een staalconstructie ontoereikend wordt, biedt de Sobu-paal® uitkomst. De palen nemen de vierde zijde uit het raamwerk over door aan twee uiteinden ondersteuning te bieden voor de bovenkant. Er ontstaat zo een n-vorm die naar beneden toe is gefundeerd.

 

Ben jij van plan te renoveren met staalconstructie?

Is er in jouw woning sprake van renovatie? Wil je een doorbraak of een aanbouw realiseren of ben je toe aan nieuwe ondersteuning van een balkon?

Zowel binnen als buiten zien we steeds vaker dat de stalen binten geïntegreerd worden als een nieuw onderdeel van het interieur. Er wordt bij veel woningen dan ook niet alleen uit praktisch oogpunt gekozen voor een staalconstructie. Ook het optische aspect is een steeds belangrijker onderdeel van de aanvraag geworden.

Ben jij benieuwd wat renoveren met een staalconstructie voor jouw woning kan betekenen? Kijk dan eens naar onze pagina over staalconstructies of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Oplossingsgericht en creatief funderingsherstel

Oplossingsgericht en creatief funderingsherstel

De geschiedenis van de Sobu-paal®

Als er iets is waar ze bij Revac Specialistische Technieken BV goed in zijn, is het oplossingsgericht en creatief denken voor funderingsherstel. Zo ontstond ook de door hen ontwikkelde Sobu-paal® voor funderingsherstel. Waar je destijds enorme gaten stond te graven en met de voeten in de modder kwam te staan, kwamen zij met een idee om de werkruimte te beperken en een modderpoel te voorkomen.

 

Nieuwbouw in de jaren 90

Bij een grootschalig project in een nieuwbouwwijk ontstond het idee voor een nieuwe methode van funderingsherstel. Waar in een rij van vijf woningen de hoekwoning was blijven staan, waren de drie woningen van de andere kant gelijkmatig verzakt. Gevolg was dat woning nummer vier tussen 2 hoogtes scheef stond.

Traditioneel herstel door een andere aannemer was niet gelukt. Door Revac Specialistische Technieken BV is er echter een oplossing werd bedacht. Met een speciale constructie zijn de bestaande palen doorboord. Vervolgens is de fundering vanaf twee kanten ondersteund door een nieuwe constructie.

Dit project markeerde het begin van de verdere specialisatie in creatief funderingsherstel en het door ontwikkelen van de methode.

 

Vormen van funderingsherstel

In de periode dat de Sobu-paal® ontwikkeld werd, was het niet gebruikelijk om palen direct onder de dragende bouwmuren aan te brengen. Er werd doorgaans gebruik gemaakt van een tafelconstructie onder de gehele woning of er werden heipalen ingeslagen naast de dragende muur, om deze te stabiliseren.

Het nadeel van deze methodes is dat men doorgaans niet in het huis kan blijven wonen tijdens de werkzaamheden. Er worden grote gaten gegraven ten behoeve van de werkzaamheden, waar op den duur ook het grondwater naar binnen loopt. Om funderingsherstel uit te kunnen voeren met minimale overlast en te voorkomen dat de medewerkers constant met de voeten in de modder stonden, ging Revac Specialistische Technieken BV aan de slag met een nieuwe methode.

 

Het ontstaan van de Sobu-paal®

Zoals je hebt kunnen lezen begon het met de palen onder de nieuwbouwwijk. Dit project is uitstekend verlopen maar niet alle facetten bleken in iedere situatie toepasbaar. De volgende uitdaging was om in kleine ruimtes alsnog met deze methode te kunnen werken. Dit werd uiteindelijk gedaan met het systeem dat we tot op de dag van vandaag gebruiken, de Sobu-paal®.

Door een inkassing in de muur te maken met daarin een stalen frame, kan de stalen sondeerbuispaal geleidelijk tot een dragende zandlaag worden gedrukt. De boring in de muur zorgt ervoor dat grondwater geen probleem wordt in de werkruimte en dat er bovendien geen enorme gaten gegraven hoeven worden.

De mogelijkheid om in kleine ruimtes te werken, zorgt ervoor dat mensen in hun huis kunnen blijven wonen tijdens de werkzaamheden.

 

Wanneer is funderingsherstel noodzakelijk?

De belangrijkste reden voor funderingsherstel is doorgaans verzakking. Je huis geeft hiervoor signalen, zoals scheurvorming langs wanden en kozijnen. Je kunt meer lezen over deze signalen, in ons eerder verschenen nieuwsbericht.

Een andere mogelijkheid is om de fundering te verstevigen wanneer een zwaardere belasting wordt verwacht. Dit kan onder meer zijn vanwege een dakopbouw, een uitbouw of veranderde bestemmingsplannen rond de woning. Preventief funderingsherstel helpt je latere problemen te voorkomen.

 

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op via 070 322 93 51 voor meer informatie.

Wat betekent de fundering voor mijn woning?

Wat betekent de fundering voor mijn woning?

De fundering van jouw woning vormt het belangrijkste draagvlak van je woonoppervlakte. Dit is dan ook een relevant onderwerp om in beeld te hebben wanneer je grootschalige verbouwingen wil uitvoeren zoals een uitbouw, een doorbraak of een kelder.

In de inventarisatiefase voor de mogelijkheden van een kelder beginnen we met een funderingsonderzoek. Een voor veel mensen vrij onbekend onderdeel van de aanvraag. We kijken naar de diepte van de eerste dragende laag en stellen vast of dit voldoende is voor het maken van een kelder. Maar wat zegt dat nou allemaal? Waar moet je rekening mee houden?

 

De fundering

Ieder pand is gebouwd op een fundering. Dit is de basis van je woning die ervoor zorgt dat de belasting van het woonoppervlak gelijkmatig over de grond wordt verdeeld. Wanneer dit goed gedaan is en zolang omgevingsfactoren niet wijzigen, zorgt dit ervoor dat je huis bijvoorbeeld niet kan gaan verzakken.

Omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben zijn onder andere veranderingen in het grondwaterpeil, een nieuwe omgevingsbestemming of verzwaarde belasting van de woning door bijvoorbeeld een dakopbouw. Ook zwaar bouwverkeer of trams kunnen voor verzakking zorgen.

 

De manier van funderen

Hoe je huis gefundeerd is kan verschillen. Dit kan bijvoorbeeld op houten palen zijn of op staal. Ook is het mogelijk dat een fundering, gebruikmakend van bewapening en beton, volledig is ingestort. Dit laatste doen wij regelmatig wanneer er een uitbouw of een schuur geplaatst wordt die zelfstandig gefundeerd moet worden.

Als je wil weten hoe jouw woning gefundeerd is kun je de oorspronkelijke bouwtekeningen van de woning opvragen bij het gemeentearchief of een funderingsonderzoek laten uitvoeren.

 

Diepte van de fundering

Voor voldoende draagvermogen is het van belang dat de fundering minimaal 20 centimeter in de grond steekt. Door een zandlaag boven de onderkant van de dragende muren te behouden, wordt voorkomen dat het zand onder een op staal gefundeerde woning weg kan lopen, waardoor verzakking kan ontstaan.

Dit wil zeggen dat het uitgraven van een kruipruimte sowieso kan tot 20 centimeter boven de onderkant van de fundering. Steekt de fundering niet diep genoeg om de gewenste stahoogte te creëren en wil je de kruipruimte dieper uitgraven? Dan zal de fundering verlengd moeten worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Sobu-paal®.

Om erachter te komen hoe diep de fundering steekt, kun je een gat graven langs de buitenmuur van de woning in de tuin of vanuit de kruipruimte. Zodra de dragende muren niet meer zichtbaar zijn is de diepte van de fundering bereikt. Hoe diep dit is kan per woning sterk verschillen.

 

Verschillende soorten fundering

Wil jij meer weten over de verschillen en mogelijkheden? Hou dan onze social mediakanalen en de website in de gaten. Wij plaatsen regelmatig berichten over funderingen en funderingsherstel.

Terugblik op een jaar funderingsherstel

Terugblik op een jaar funderingsherstel

Zo tegen het einde van 2021 maken we de balans op. Hoeveel projecten hebben we uitgevoerd dit jaar? Hoeveel zijn we bezig geweest met onder meer funderingsherstel, kelderbouw en staalconstructies?

Met nog een week te gaan voor onze kerstsluiting is er een periode aangebroken van afronden en vooruitplannen. In dit nieuwsbericht lees je meer over het afgelopen jaar en onze visie voor het nieuwe jaar.

 

Een jaar van funderingsherstel

In het jaar 2021 hebben we meer dan 75 projecten uitgevoerd. Variërend van relatief kleine projecten tot grote projecten. Mooi om te zien bij het doorlopen van deze projecten is dat ruim de helft van deze projecten te maken hadden met funderingen.

Sinds de oprichting van het bedrijf, ruim 40 jaar geleden, is Revac Specialistische Technieken BV specialist in het aanbieden van funderingswerkzaamheden in zeer uiteenlopende werksituaties. Van funderingsherstel bij bestaande woningen tot het storten van een nieuwe fundering voor aanbouw, uitbouw of nieuwbouw.

Opvallend in de projecten die gedurende 2021 zijn uitgevoerd is ook dat er diverse klanten zijn teruggekeerd, die in de loop der jaren verhuisd zijn en in hun nieuwe woning tegen vergelijkbare problemen aanliepen.

 

Duurzaamheid en funderingswerkzaamheden

In de afgelopen jaren hebben we zo nu en dan samengewerkt met partners om de duurzaamheid van woningen tijdens de werkzaamheden te vergroten. In overleg met de bewoners van het pand is het mogelijk ook tijdens funderingswerkzaamheden rekening te houden met duurzaamheidsvoordelen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan De Groene Paal. Over onze samenwerking met dit bedrijf verscheen al eerder een nieuwsbericht op de website. De Groene Paal voorziet de gebruikte Sobu-palen® voor de fundering van speciale buizen die naar een warmtepomp in de woning leiden. Op deze manier is het mogelijk om aardwarmte van onder de woning te benutten in het gedeeltelijk verwarmen van de woning en leidingen.

Onze visie voor de toekomst is te blijven kijken naar mogelijkheden om funderingsherstel en andere specialistische werkzaamheden, steeds meer te combineren met een groei van duurzaamheid. Heb jij speciale wensen voor werkzaamheden in jouw woning? Laat het ons dan weten! Vaak zijn er ook speciale subsidies te verkrijgen wanneer je met de werkzaamheden de duurzaamheid van jouw woning kunt verbeteren.

 

Funderingswerkzaamheden met de Sobu-paal®

Uniek aan de funderingswerkzaamheden door Revac Specialistische Technieken BV is het gebruik van de Sobu-paal®. Een stalen sondeerbuispaal die via een inkassing in de muur, hydraulisch tot een dragende laag in de fundering wordt gedrukt. De materialen die voor het drukken van de palen worden gebruikt zijn niet groter dan een kruiwagen. Hierdoor kan funderingsherstel met minimale overlast plaatsvinden en kunnen de bewoners doorgaans in het pand blijven wonen tot het herstel heeft plaatsgevonden.

Ook voor het maken van een aanbouw, uitbouw of een schuur buiten de woning kunnen Sobu-palen® worden ingezet om de bestaande fundering te verstevigen. Heb je vragen over jouw fundering of funderingsherstel in het algemeen? Neem dan contact met ons op!