Meer woonruimte, minimale overlast

Meer woonruimte, minimale overlast

Aan de rand van Scheveningen, nabij de boulevard en de Keizerstraat woont een jong gezin. Het huis waar zij in wonen begon met de kinderen te klein te worden. Een goede reden om de opties te bekijken voor meer woonruimte.

 

Overwegingen voor extra woonruimte

Voor meer woonruimte is verhuizen uiteraard altijd een optie die overwogen kan worden. Ook het gezin in Scheveningen heeft dit gedaan. Met de huidige omstandigheden binnen de woningmarkt was dit voor hen echter geen optie. De kosten van verhuizen waren te hoog om op dit moment te willen maken.

Een volgende optie was het creëren van extra woonruimte in hun huidige woning. Om deze mogelijkheid verder te onderzoeken namen de eigenaren contact op met Revac Specialistische Technieken BV. Zij wilden graag weten of het onderkelderen van hun woning voor hen rendabel zou zijn.

 

Gunstige omstandigheden

Voor het maken van een offerte heeft er een vooronderzoek plaatsgevonden om de omstandigheden goed in kaart te brengen. Hierbij is er inzichtelijk gemaakt wat de wensen waren voor de kelder en is er een proefgat gegraven om te zien hoe diep de fundering steekt.

De omstandigheden bleken gunstig te zijn. De fundering stak diep genoeg om te kunnen beginnen met het uitgraven van de kelder. Het verlengen van de fundering en het plaatsen van Sobu-palen® was hierdoor niet nodig.

 

Minimale overlast

Het uitvoeren van werkzaamheden met minimale overlast, is altijd een uitgangspunt van Revac Specialistische Technieken BV. Zo ook bij dit huis. Een gat in de voorgevel gaf tijdens de werkzaamheden toegang tot de ruimte onder de woning. Hier doorheen werd de ruimte leeggezogen met een speciale zuigwagen en werden materialen naar beneden door gegeven.

Ook het luik voor de kruipruimte in de woonkamer was in gebruik. Deze gaf toegang voor de medewerkers van Revac Specialistische Technieken BV om direct onder de woonkamer uit te komen. Buiten dit luik in de hoek bleef de woonkamer toegankelijk en het huis bewoonbaar.

Ook op het moment dat de fundering niet diep genoeg steekt en deze verlengt moet worden, is het mogelijk om in het huis te blijven wonen. Dankzij de unieke manier van werken met de door Revac Specialistische Technieken BV ontwikkelde Sobu-paal®, is de kruipruimte vaak al voldoende om aan de slag te kunnen.

Verhuizen of vergroten?

Verhuizen of vergroten?

Meer woonruimte 

Door de toenemende woningkosten in de huidige huizenmarkt is een verschuiving te zien in vraag. In plaats van het kopen van een nieuwe woning, merken we dat mensen zich steeds vaker oriënteren op de mogelijkheden tot het vergroten van hun woonruimte.

Of het nu gaat om een uitbouw, een dakopbouw of een kelder, in vrijwel iedere woning zijn er mogelijkheden om meer leefomgeving te creëren. Met name voor kelders worden wij de afgelopen periode veel gevraagd.

 

Funderingsdiepte woonruimte

Een belangrijke factor in het kostenplaatje voor jouw kelder is de diepte van de fundering. Hoe dieper je fundering steekt, hoe gunstiger de situatie vaak is om een kelder te kunnen realiseren.

Om erachter te komen hoe diep jouw fundering steekt kun je een proefgat graven. Dit kun je bijvoorbeeld in de tuin doen of binnen de kruipruimte onder je woning. Wanneer je begint met graven blijven de dragende muren van je woning zichtbaar, na verloop van tijd zal deze echter ophouden. Je hebt dan de diepte van jouw fundering bereikt. Dit kan zijn na zo’n 60 centimeter, dit kan echter ook veel dieper liggen.

 

Een kelder naar diepte

Zodra je een idee hebt van de diepte van jouw fundering kunnen we een plan van aanpak gaan maken. Uiteraard speelt hier meer in mee dan enkel de diepte. Lees bijvoorbeeld ook ons artikel over het grondonderzoek dat we voorafgaand aan het maken van een kelder uitvoeren.

Voor de diepte van je eigen kelder zijn er een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden.

  • Om het fundament van je woning te behouden kan een fundering nooit volledig worden uitgegraven. Er zal een rand van minimaal 20 centimeter grond intact moeten blijven om de fundering mee te ondersteunen.
  • Wanneer de kelder wordt uitgegraven zal er een betonvloer worden ingestort. In deze vloer wordt bewapening aangebracht ter versteviging. Voor deze vloer is er circa 20 centimeter hoogte nodig, hier komt de vloer van uw keuze nog bovenop. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan laminaat of vloerbedekking. In deze vloer kan ook isolatie en indien gewenst vloerverwarming worden aangebracht.
  • Houdt rekening met de afwerking van het plafond in de stahoogte van de kelder. Ook hier is het verstandig rekening te houden met isolatiemateriaal tussen het plafond van de kelder en de vloer van de ruimte erboven.

Hou je na het checken van deze punten voldoende stahoogte over? Laten we dan kijken naar de planning om de realisatie van jouw kelder in gang te zetten.

 

Wat te doen bij een ondiepe funderingsdiepte voor jouw woonruimte?

Steekt jouw fundering niet diep genoeg om de gewenste stahoogte te bereiken? Dan maken wij een plan om de fundering te verlengen. We maken hiervoor gebruik van de door ons ontwikkelde Sobu-palen®. Dit zijn stalen sondeerbuispalen die met een trompvoet in elkaar worden gelast.

Lees hier meer over op de pagina over de Sobu-paal® of neem contact met ons op voor meer informatie en een offerte voor een kelder onder de woning.