Gezonken ponton Scheveningen

Gezonken ponton Scheveningen

Een relatief klein project waarbij we gebeld werden over een ponton bij de Visafslag in Scheveningen. Het ponton was geleend maar na gebruik bleef het ponton door het stijgende tij onder de kade hangen. Hierdoor schepte het water om vervolgens te zinken.

 

Specialistische Technieken

Bij de start van Revac Specialistische Technieken waren onderwaterwerkzaamheden een belangrijk onderdeel van het aanbod aan specialismen. Funderingswerkzaamheden stonden toen nog minder op de agenda. Het bedrijf heeft jaren aan de Zeesluisweg in de haven gezeten. Zodoende een vertrouwde naam en een bedrijf dat ook toen al bekend stond om de geboden creatieve oplossingen.

Het probleem met het ponton werd dan ook voorgelegd aan de toenmalig eigenaar van het familiebedrijf, Marcel Hillen. Als professioneel duiker was hij op de hoogte van de werking van het water in de haven. Mede doordat hij eerder ook al reparaties had gedaan aan de kademuren. Het ponton werd door hem geïnspecteerd, de situatie onder water werd in kaart gebracht en er werd een plan gemaakt.

 

Het plan

Gezien de afmetingen en het gewicht van een ponton was het niet mogelijk deze zomaar ter plaatse uit het water te trekken. Om dit voor elkaar te krijgen zou er een kraan moeten komen met voldoende ruimte om te kunnen draaien en bewegen. Met behulp van beroepsduikers is het ponton over de bodem van de haven versleept naar een plek waar een kraan zou kunnen komen. Ter plaatse is deze uit het water getrokken en teruggebracht naar de rechtmatig eigenaar.

 

Onderwaterwerkzaamheden

Alhoewel er vrijwel geen onderwaterwerkzaamheden meer worden uitgevoerd binnen Revac Specialistische Technieken BV, komt er zo nu en dan nog wel eens een vraag binnen dit werkgebied. Zo nu en dan nemen we deze projecten aan of worden we door middel van foto’s teruggevoerd naar deze andere manier van werken.

Scheepsdok Vlissingen

Scheepsdok Vlissingen

Voor een scheepsdok in Vlissingen werden we benaderd door de Koninklijke Schelde Groep. Het probleem was het ontstaan van een horizontale scheur in de dokvloer waardoor deze los kwam te zitten.

 

De dokvloer

De vloer van het scheepsdok is ruim 7 meter dik en bevindt zich zo’n 10 meter onder water. Door een horizontale scheur op 2 meter onder de oppervlakte van de vloer kwamen het onderste en het bovenste deel los van elkaar.

Zo dreef de dokvloer op bij iedere keer dat het dok leeg kwam te staan en drukten de vloerdelen weer tegen elkaar aan bij iedere keer dat het dok vol liep. Om dit probleem te verhelpen zijn er in eerste instantie meerdere tests gedaan. Daarna is Revac Specialistische Technieken BV ingeschakeld om te kijken wat er mogelijk was.

 

De uitvoering

Om de twee vloerdelen bij elkaar te krijgen heeft Revac Specialistische Technieken speciale mechanische ankers ontwikkeld. Er zijn 68 ankers geplaatst van 6,5 meter lang. Deze trokken de bovenkant omlaag tegen het onderste gedeelte van de dokvloer aan. Zo hebben we de vloer opnieuw kunnen stabiliseren en is het probleem opgelost.

Onderkelderen en funderingsherstel

Onderkelderen en funderingsherstel

Voor een pand in Scheveningen werden ambitieuze plannen gemaakt. Naar aanleiding van een prachtig ontwerp van architecte Monique van Doorne kregen we een telefoontje. Het plan lag er, de vraag was alleen hoe dit praktisch en succesvol ten uitvoering kon worden gebracht. Voor Revac Specialistische Technieken BV de opdracht om hier mee aan de slag te gaan.

Het plan

De grote wens van de eigenaren was meer ruimte in huis. Het plan was een kelder aan de voorkant van de woning en het slopen van de gevel aan de achterkant, om er een uitbouw aan te plaatsen.

Na telefonisch contact met de eigenaar van de woning zijn we ter plaatse geweest om zowel het plan als de situatie te bekijken. Het slopen van de achtergevel stond vast, in overleg besloten we de beoogde kelder echter niet aan de voorkant maar aan de achterkant te maken. Het initiële plan werd hiermee iets aangepast en we gingen van start.

Efficiënt werken

Om de achtergevel te blijven ondersteunen hebben we een staalconstructie gemaakt waarbij de oude fundering het aangrijppunt vormt voor de nieuwe fundering. Een fundering die naast de bestaande woning ook de nog te bouwen uitbouw ondersteunt.

Door goed te kijken naar het wenselijke gebruik van de woning na verbouwing bleek het efficiënter om de kelder aan de achterkant van de woning te maken. Niet alleen kon deze zo groter worden dan aan de voorkant het plan was, we konden de te plaatsen kelderbak zo ook benutten als fundering voor de uitbouw. Door bemaling in de kelderbak aan te brengen is daarnaast gezorgd dat er geen grondwater naar binnen kan stromen.

Van plan naar werkelijkheid

Al snel na de ontmoeting met de eigenaar en architecte, zijn we begonnen met dit fantastische project. Een mooie kans voor ons om de plannen om te zetten in uitvoering. Het is indrukwekkend om te zien hoe de woning eruitziet wanneer de volledige achtergevel en een deel van de zijkant ontbreekt en je zo vanuit de tuin in de kelderbak kijkt.

Gaandeweg zagen we het project zich ontwikkelen. Eerst de staalconstructie voor de fundering. Toen het plaatsen, bemalen en afwerken van de kelderbak en tot slot het afronden van ons aandeel aan dit prachtige project.

Vanaf dit punt heeft Construction Companion het stokje van ons overgenomen om zowel de afwerking van de kelder als het realiseren van de daadwerkelijke uitbouw op zich te nemen.

Montevideo Rotterdam

Montevideo Rotterdam

In 2005 werd in Rotterdam de Montevideo gebouwd. Een torenflat met ruimte voor luxe appartementen en kantoorpanden. Het gebouw is te vinden op de Wilhelminapier, naast Hotel New York, het voormalige hoofdkantoor van de Holland-America Lijn. Ook qua bouwstijl is er een connectie tussen de panden te vinden. Amerikaanse en Nederlandse stijlen zijn in dit 139,5 meter hoge gebouw samengebracht.

 

Het probleem

Onder de Montevideo is een parkeergarage gemaakt. Deze is voorzien van grote ventilatiekanalen die enkele meters onder de grond door lopen. Deze buizen zijn tijdens de bouw niet onderheid, waardoor ze in verloop van tijd zijn gaan verzakken. Hierdoor zijn er kieren ontstaan in de aansluitingspunten van de buizen, waar grondwater door naar binnen kwam.

 

Revac Specialistische Technieken BV

Met een oorsprong in specialistische onderwatertechnieken hebben wij onze kennis en expertise in onderwaterconstructies en funderingstechnieken kunnen combineren. Juist voor deze klus waren wij dan ook de juiste partner om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Er werd ons gevraagd de ventilatiebuizen alsnog van palen te voorzien om verdere schade te voorkomen.

 

Onze werkwijze

Omdat we tijdens de werkzaamheden te maken hadden met grondwater rond de buizen, konden we niet zomaar de benodigde gaten boren. Door gebruik te maken van een speciale boortechniek met afdichting rond de boor en later rond de paal, konden we dit doen zonder het grondwater direct naar boven te krijgen.

In de geboorde gaten hebben we een stalen frame geplaatst waardoor we onze Sobu-paal® de grond in konden drukken. Zo hebben we vanuit de ventilatiebuizen alsnog een fundatie aan kunnen brengen om verzakking in de toekomst te voorkomen.

 

Kijk het filmpje

Wil je eens zien hoe de werkomgeving eruitzag en hoe we de palen hebben gedrukt? Kijk dan eens naar het filmpje van Ondernemen Doen We Zo, die op bezoek zijn geweest op dit indrukwekkende project.

Montevideo Rotterdam

Montevideo Rotterdam

In 2005 werd in Rotterdam de Montevideo gebouwd. Een torenflat met ruimte voor luxe appartementen en kantoorpanden. Het gebouw is te vinden op de Wilhelminapier, naast Hotel New York, het voormalige hoofdkantoor van de Holland-America Lijn. Ook qua bouwstijl is er een connectie tussen de panden te vinden. Amerikaanse en Nederlandse stijlen zijn in dit 139,5 meter hoge gebouw samengebracht.

 

Het probleem

Onder de Montevideo is een parkeergarage gemaakt. Deze is voorzien van grote ventilatiekanalen die enkele meters onder de grond door lopen. Deze buizen zijn tijdens de bouw niet onderheid, waardoor ze in verloop van tijd zijn gaan verzakken. Hierdoor zijn er kieren ontstaan in de aansluitingspunten van de buizen, waar grondwater door naar binnen kwam.

 

Revac Specialistische Technieken BV

Met een oorsprong in specialistische onderwatertechnieken hebben wij onze kennis en expertise in onderwaterconstructies en funderingstechnieken kunnen combineren. Juist voor deze klus waren wij dan ook de juiste partner om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Er werd ons gevraagd de ventilatiebuizen alsnog van palen te voorzien om verdere schade te voorkomen.

 

Onze werkwijze

Omdat we tijdens de werkzaamheden te maken hadden met grondwater rond de buizen, konden we niet zomaar de benodigde gaten boren. Door gebruik te maken van een speciale boortechniek met afdichting rond de boor en later rond de paal, konden we dit doen zonder het grondwater direct naar boven te krijgen.

In de geboorde gaten hebben we een stalen frame geplaatst waardoor we onze Sobu-paal® de grond in konden drukken. Zo hebben we vanuit de ventilatiebuizen alsnog een fundatie aan kunnen brengen om verzakking in de toekomst te voorkomen.

 

Kijk het filmpje

Wil je eens zien hoe de werkomgeving eruitzag en hoe we de palen hebben gedrukt? Kijk dan eens naar het filmpje van Ondernemen Doen We Zo, die op bezoek zijn geweest op dit indrukwekkende project.