Scheepsdok Vlissingen

Voor een scheepsdok in Vlissingen werden we benaderd door de Koninklijke Schelde Groep. Het probleem was het ontstaan van een horizontale scheur in de dokvloer waardoor deze los kwam te zitten.

 

De dokvloer

De vloer van het scheepsdok is ruim 7 meter dik en bevindt zich zo’n 10 meter onder water. Door een horizontale scheur op 2 meter onder de oppervlakte van de vloer kwamen het onderste en het bovenste deel los van elkaar.

Zo dreef de dokvloer op bij iedere keer dat het dok leeg kwam te staan en drukten de vloerdelen weer tegen elkaar aan bij iedere keer dat het dok vol liep. Om dit probleem te verhelpen zijn er in eerste instantie meerdere tests gedaan. Daarna is Revac Specialistische Technieken BV ingeschakeld om te kijken wat er mogelijk was.

 

De uitvoering

Om de twee vloerdelen bij elkaar te krijgen heeft Revac Specialistische Technieken speciale mechanische ankers ontwikkeld. Er zijn 68 ankers geplaatst van 6,5 meter lang. Deze trokken de bovenkant omlaag tegen het onderste gedeelte van de dokvloer aan. Zo hebben we de vloer opnieuw kunnen stabiliseren en is het probleem opgelost.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op