Renoveren met staalconstructies

Renoveren met staalconstructies

Renoveren met staal

Ieder jaar komen er regelmatig aanvragen binnen voor het renoveren met staalconstructies. Mensen willen een doorbraak van muren of een aanbouw realiseren. We beginnen hierbij altijd met het in kaart brengen van de mogelijkheden en de risico’s. Wanneer er bijvoorbeeld een tussenmuur verwijderd wordt, is het van belang te onderzoeken of dit een dragende muur is of niet. Zodra een dragende muur wordt weggehaald zonder extra ondersteuning toe te voegen, ontstaat er kans op scheuren en verzakking. Als dit het geval is kan er worden gekeken naar een staalconstructie die het gewicht van één punt gelijkmatig verdeeld.

Hetzelfde principe geldt wanneer er een aanbouw wordt gemaakt. De belasting van de dragende muren en de fundering van de woning, verandert op het moment dat er een nieuw gedeelte aan de woning wordt toegevoegd. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, als dit gewicht ook maar weer gelijkmatig verdeeld wordt.

 

Sobu-paal® bij renoveren met staalconstructies

Voor de stevigheid van staalconstructies wordt doorgaans een raamconstructie aangeraden. Dit wil zeggen dat de constructie uit vier zijden moet bestaan. In sommige gevallen is dit, om wat voor reden dan ook, echter niet mogelijk of gewenst.

Om te voorkomen dat juist hierdoor een staalconstructie ontoereikend wordt, biedt de Sobu-paal® uitkomst. De palen nemen de vierde zijde uit het raamwerk over door aan twee uiteinden ondersteuning te bieden voor de bovenkant. Er ontstaat zo een n-vorm die naar beneden toe is gefundeerd. Dit is onder meer gedaan om de plafonds op te vangen bij muren die worden weggebroken of op plekken waar een aanbouw aan de woning wordt geplaatst.

 

Wat is een staalconstructie?

Staalconstructies worden veel gebruikt bij renovaties en andere bouwwerkzaamheden, doorgaans als de dragende constructie van een gebouw of doorbraak. Dankzij de solide vorm en het gewicht van het staal wordt voldoende stevigheid geboden om allerhande aspecten binnen woningen op te vangen.

Staalconstructie uitbouw

Staalconstructie uitbouw

De nieuwe eigenaar van een woning in de Spotvogellaan kocht dit huis voor meer ruimte voor zijn gezin. Hij vroeg Revac Specialistische Technieken BV om hulp voor het maken van een uitbouw. De nieuwe ruimte loopt vanuit de woonkamer de tuin in, waarbij de achtergevel is doorgebroken.

 

Extra ruimte binnen

Ook binnen waren wijzigingen gewenst. De muur tussen de woonkamer moest worden doorgebroken om hier een grote woonkamer voor terug te plaatsen. Om dit te kunnen doen hebben we de draagkracht van de bestaande bouwmuur opgevangen met een staalconstructie tussen de woonkamer en de keuken.

 

Plafondverlaging

Bij het onderzoeken van de mogelijkheden van de woonkeuken bleek dat het balkon waaronder de uitbouw zal komen, lagergelegen was dan het plafond van de door te trekken woonkamer. Om de constructie van de uitbouw stevig genoeg te maken en de plafondverlaging aan het einde van de woning te minimaliseren is er een speciale staalconstructie ontwikkelt tussen de woning en het balkon. Dankzij deze constructie komt het plafond in de keuken slechts enkele centimeters lager uit dan in de rest van de woonkamer.

Staalconstructie Haagse woning

Staalconstructie Haagse woning

In een Haagse woning werden grootse renovatieplannen gemaakt. Alle kamers werden opnieuw bekeken en ingericht, waarbij ook extra ruimte zou moeten ontstaan. Op twee plekken werden er muren doorgebroken en de volledige achtergevel zou worden verwijdert.

Om dit te kunnen doen was een staalconstructie nodig die de belasting van de woning zou verdelen. Hiervoor werd Revac Specialistische Technieken BV ingeschakeld.

 

Staalconstructies

Hedendaagse staalconstructies moeten in een portaal worden geplaatst. Dit wil zeggen dat er een raamwerk van staal moet worden ontwikkeld waarbij de vier zijden zorgen voor een evenredige belasting. In het geval van deze woning was er echter geen ruimte om de onderste balk in de vloer te kunnen plaatsen, bovendien zou deze dan enkel rusten op een zandlaag.

We plaatsten de twee zijkanten en de bovenkant van het raamwerk en bevestigden stalen vijzelframes in de kolommen aan beide zijden. Door deze frames konden wij onze Sobu-palen® hydraulisch naar een dragende laag van de fundering drukken. Op deze manier blijft de maximaal te behalen belasting en de verdeling van de belasting voldoen aan de wettelijke eisen.

 

Verantwoord verbouwen

Er zijn veel projecten waarbij staalconstructies noodzakelijk zijn maar het portaal ongewenste gevolgen heeft. Het ontwikkelen van kolommen waar de Sobu-paal® doorheen gedrukt kan worden om de benodigde belasting te genereren biedt in deze situaties uitkomt.

Op deze manier kunt u verantwoord verbouwen volgens de gestelde eisen en kunnen we tegelijkertijd uw woonwensen waarmaken. Wilt u meer weten over de manier van werken en de mogelijkheden van staalconstructies? Kijk dan eens op onze pagina over deze werkzaamheden.

Als u al een project in gedachten heeft waar u een staalconstructie voor nodig heeft, laat het ons dan weten.