Staalconstructie Haagse woning

In een Haagse woning werden grootse renovatieplannen gemaakt. Alle kamers werden opnieuw bekeken en ingericht, waarbij ook extra ruimte zou moeten ontstaan. Op twee plekken werden er muren doorgebroken en de volledige achtergevel zou worden verwijdert.

Om dit te kunnen doen was een staalconstructie nodig die de belasting van de woning zou verdelen. Hiervoor werd Revac Specialistische Technieken BV ingeschakeld.

 

Staalconstructies

Hedendaagse staalconstructies moeten in een portaal worden geplaatst. Dit wil zeggen dat er een raamwerk van staal moet worden ontwikkeld waarbij de vier zijden zorgen voor een evenredige belasting. In het geval van deze woning was er echter geen ruimte om de onderste balk in de vloer te kunnen plaatsen, bovendien zou deze dan enkel rusten op een zandlaag.

We plaatsten de twee zijkanten en de bovenkant van het raamwerk en bevestigden stalen vijzelframes in de kolommen aan beide zijden. Door deze frames konden wij onze Sobu-palen® hydraulisch naar een dragende laag van de fundering drukken. Op deze manier blijft de maximaal te behalen belasting en de verdeling van de belasting voldoen aan de wettelijke eisen.

 

Verantwoord verbouwen

Er zijn veel projecten waarbij staalconstructies noodzakelijk zijn maar het portaal ongewenste gevolgen heeft. Het ontwikkelen van kolommen waar de Sobu-paal® doorheen gedrukt kan worden om de benodigde belasting te genereren biedt in deze situaties uitkomt.

Op deze manier kunt u verantwoord verbouwen volgens de gestelde eisen en kunnen we tegelijkertijd uw woonwensen waarmaken. Wilt u meer weten over de manier van werken en de mogelijkheden van staalconstructies? Kijk dan eens op onze pagina over deze werkzaamheden.

Als u al een project in gedachten heeft waar u een staalconstructie voor nodig heeft, laat het ons dan weten.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op