Funderingsherstel op unieke locatie

Funderingsherstel op unieke locatie

Funderingsherstel aan de Arcade op Haagse begraafplaats St. Petrus Banden

Midden in de Archipelbuurt ligt de schitterende begraafplaats St. Petrus Banden. De begraafplaats werd in 1830 aangelegd en is te herkennen aan de verschillende bouwwerken in vroeg negentiende eeuwse stijl. Langs de westelijke zijkant van het terrein is de Arcade te bewonderen. Een uniek bouwwerk met 32 bogen, dat in 1885 werd gebouwd en inmiddels op de monumentenlijst staat. Helaas is de Arcade in de loop der jaren aan een kant gaan verzakken. Reden voor Hoogendoorn Bouw, de aannemer van dit project, om Revac Specialistische Technieken BV uit te nodigen deel uit te maken van het samenwerkingsverband voor het funderingsherstel op de begraafplaats.

 

Funderingsonderzoek

Tijdens een vooraf gestelde onderzoeksperiode is er een samenwerkingsverband opgezet met Hoogendoorn Bouw, Bureau Broersma, Monumentenzorg en Revac Specialistische Technieken BV. Gezamenlijk brachten zij de oorzaak van de verzakking in kaart. Zij ontwikkelden een plan om de fundering te herstellen en zo verdere verzakking te voorkomen.

Uit het grondonderzoek dat is uitgevoerd bleek dat de samenstelling van de grond op twee plekken verschilde. Aan de ene kant van het bouwwerk lag de fundering op een dragende zandlaag. Aan de andere kant op een combinatie van zand en veen. Hierdoor is een verschil ontstaan in de compactheid van de grond en werd de draagkracht van de fundering aan de ene kant lager dan aan de andere kant.

 

Delicaat herstel

De aanpak van het funderingsherstel op deze prachtige begraafplaats is om meerdere redenen uniek. Naast het feit dat de Arcade op de monumentenlijst staat, heeft het herstel moeten plaatsvinden rondom diverse graflocaties. Met respect voor de omgeving en de nabestaanden is Revac Specialistische Technieken BV dan ook aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een passende aanpak.

Zo zijn er in vijf maanden tijd 124 palen gedrukt, verspreid over de voor- en achterkant van het bouwwerk. Aan de achterkant zijn hiervoor inkassingen gemaakt in de muren. Hierin zijn stalen frames geplaatst om vervolgens de Sobu-palen® in te kunnen drukken. Aan de voorkant was het gebruik van een andere methode noodzakelijk om te voorkomen dat er in grafkelders gewerkt moest worden en het monument te veel zou beschadigen. Hier zijn geen inkassingen gemaakt maar gaten geboord van vier meter diep, die doorlopen tot de dragende funderingslaag. In deze gaten is een mantelbuis aangebracht. Hier zijn de Sobu-palen® door middel van een tijdelijk trekframe in gedrukt. Vervolgens zijn alle palen rondom met grout ingelijmd.

 

Unieke afwerking

Boven de palen aan de voorkant van het monument is na het vastzetten van de palen een uitsparing overgebleven van enkele centimeters. Om deze af te dekken en netjes af te werken is gebruik gemaakt van de kernen die uit het bouwwerk zijn geboord. De eigenaren van de begraafplaats hebben deze op een unieke manier verwerkt. Zij hebben hier de namen in laten graveren van de bedrijven die meewerkten aan de herstelwerkzaamheden.

 

Funderingsherstel Arcade 6

 

 

 

 

 

 

 

Onderkelderen en funderingsherstel

Onderkelderen en funderingsherstel

Voor een pand in Scheveningen werden ambitieuze plannen gemaakt. Naar aanleiding van een prachtig ontwerp van architecte Monique van Doorne kregen we een telefoontje. Het plan lag er, de vraag was alleen hoe dit praktisch en succesvol ten uitvoering kon worden gebracht. Voor Revac Specialistische Technieken BV de opdracht om hier mee aan de slag te gaan.

Het plan

De grote wens van de eigenaren was meer ruimte in huis. Het plan was een kelder aan de voorkant van de woning en het slopen van de gevel aan de achterkant, om er een uitbouw aan te plaatsen.

Na telefonisch contact met de eigenaar van de woning zijn we ter plaatse geweest om zowel het plan als de situatie te bekijken. Het slopen van de achtergevel stond vast, in overleg besloten we de beoogde kelder echter niet aan de voorkant maar aan de achterkant te maken. Het initiële plan werd hiermee iets aangepast en we gingen van start.

Efficiënt werken

Om de achtergevel te blijven ondersteunen hebben we een staalconstructie gemaakt waarbij de oude fundering het aangrijppunt vormt voor de nieuwe fundering. Een fundering die naast de bestaande woning ook de nog te bouwen uitbouw ondersteunt.

Door goed te kijken naar het wenselijke gebruik van de woning na verbouwing bleek het efficiënter om de kelder aan de achterkant van de woning te maken. Niet alleen kon deze zo groter worden dan aan de voorkant het plan was, we konden de te plaatsen kelderbak zo ook benutten als fundering voor de uitbouw. Door bemaling in de kelderbak aan te brengen is daarnaast gezorgd dat er geen grondwater naar binnen kan stromen.

Van plan naar werkelijkheid

Al snel na de ontmoeting met de eigenaar en architecte, zijn we begonnen met dit fantastische project. Een mooie kans voor ons om de plannen om te zetten in uitvoering. Het is indrukwekkend om te zien hoe de woning eruitziet wanneer de volledige achtergevel en een deel van de zijkant ontbreekt en je zo vanuit de tuin in de kelderbak kijkt.

Gaandeweg zagen we het project zich ontwikkelen. Eerst de staalconstructie voor de fundering. Toen het plaatsen, bemalen en afwerken van de kelderbak en tot slot het afronden van ons aandeel aan dit prachtige project.

Vanaf dit punt heeft Construction Companion het stokje van ons overgenomen om zowel de afwerking van de kelder als het realiseren van de daadwerkelijke uitbouw op zich te nemen.

Montevideo Rotterdam

Montevideo Rotterdam

In 2005 werd in Rotterdam de Montevideo gebouwd. Een torenflat met ruimte voor luxe appartementen en kantoorpanden. Het gebouw is te vinden op de Wilhelminapier, naast Hotel New York, het voormalige hoofdkantoor van de Holland-America Lijn. Ook qua bouwstijl is er een connectie tussen de panden te vinden. Amerikaanse en Nederlandse stijlen zijn in dit 139,5 meter hoge gebouw samengebracht.

 

Het probleem

Onder de Montevideo is een parkeergarage gemaakt. Deze is voorzien van grote ventilatiekanalen die enkele meters onder de grond door lopen. Deze buizen zijn tijdens de bouw niet onderheid, waardoor ze in verloop van tijd zijn gaan verzakken. Hierdoor zijn er kieren ontstaan in de aansluitingspunten van de buizen, waar grondwater door naar binnen kwam.

 

Revac Specialistische Technieken BV

Met een oorsprong in specialistische onderwatertechnieken hebben wij onze kennis en expertise in onderwaterconstructies en funderingstechnieken kunnen combineren. Juist voor deze klus waren wij dan ook de juiste partner om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Er werd ons gevraagd de ventilatiebuizen alsnog van palen te voorzien om verdere schade te voorkomen.

 

Onze werkwijze

Omdat we tijdens de werkzaamheden te maken hadden met grondwater rond de buizen, konden we niet zomaar de benodigde gaten boren. Door gebruik te maken van een speciale boortechniek met afdichting rond de boor en later rond de paal, konden we dit doen zonder het grondwater direct naar boven te krijgen.

In de geboorde gaten hebben we een stalen frame geplaatst waardoor we onze Sobu-paal® de grond in konden drukken. Zo hebben we vanuit de ventilatiebuizen alsnog een fundatie aan kunnen brengen om verzakking in de toekomst te voorkomen.

 

Kijk het filmpje

Wil je eens zien hoe de werkomgeving eruitzag en hoe we de palen hebben gedrukt? Kijk dan eens naar het filmpje van Ondernemen Doen We Zo, die op bezoek zijn geweest op dit indrukwekkende project.

Staalconstructie uitbouw Den Haag

Staalconstructie uitbouw Den Haag

De nieuwe eigenaar van een woning in Den Haag kocht dit huis voor meer ruimte voor zijn gezin. Hij vroeg Revac Specialistische Technieken BV om hulp voor het maken van een uitbouw. De nieuwe ruimte loopt vanuit de woonkamer de tuin in, waarbij de achtergevel is doorgebroken.

 

Extra ruimte binnen

Ook binnen waren wijzigingen gewenst. De muur tussen de woonkamer moest worden doorgebroken om hier een grote woonkamer voor terug te plaatsen. Om dit te kunnen doen hebben we de draagkracht van de bestaande bouwmuur opgevangen met een staalconstructie tussen de woonkamer en de keuken.

 

Plafondverlaging

Bij het onderzoeken van de mogelijkheden van de woonkeuken bleek dat het balkon waaronder de uitbouw zal komen, lagergelegen was dan het plafond van de door te trekken woonkamer. Om de constructie van de uitbouw stevig genoeg te maken en de plafondverlaging aan het einde van de woning te minimaliseren is er een speciale staalconstructie ontwikkelt tussen de woning en het balkon. Dankzij deze constructie komt het plafond in de keuken slechts enkele centimeters lager uit dan in de rest van de woonkamer.