Funderingsherstel

Herstel met minimale
overlast dankzij de Sobu-paal®

Verschillende wijken in de stad Haarlem krijgen vaak te maken met funderingsproblemen. Veel van deze wijken zijn niet op staal maar op houten palen gefundeerd. Deze palen steken in het grondwater. Om te voorkomen dat de gebouwde panden gaan verzakken zijn ze opgelengd met beton of begint het metselwerk al onder het grondwaterpeil. Zodra dit grondwaterpeil echter daalt, vanwege bijvoorbeeld wisselende weersomstandigheden of veranderingen in de omgeving, kunnen de palen droog komen te staan. De nieuwe droogte kan ervoor zorgen dat het hout gaat rotten en de eerste barsten in de fundering ontstaan.

 

Verzakkingen en de Gemeente Haarlem

Veel panden in Haarlem vertonen verzakkingsverschijnselen. Ook de gemeente Haarlem is zich hiervan bewust en spoort bewoners aan om met elkaar stappen te zetten voor het herstel van de fundering. De gemeente deelt een stappenplan op de website om je te ondersteunen in wat je kunt verwachten en wat je aan je fundering kunt laten doen. Zo raadt de gemeente huiseigenaren onder meer aan om funderingsherstel aan naast elkaar gelegen woningen tegelijk laten plaatsvinden. Op die manier kunnen de kosten van het funderingsherstel gedeeltelijk over verschillende panden verdeeld worden en scheelt dat per huishouden in het totale herstel.

 

Samen sterk in funderingsherstel

Ook Revac Specialistische Technieken BV heeft ervaring met het herstellen van de fundering in diverse huizen en straten tegelijk. Om het proces van de werkzaamheden soepel te laten verlopen wordt doorgaans een vergadering georganiseerd met de verschillende bewoners. Hierin worden de werkzaamheden die zullen plaatsvinden uitgelegd zodat iedereen voorafgaand aan de start datum op de hoogte is.

 

Funderen met de Sobu-paal®

In veel gevallen worden werkzaamheden in funderingsherstel volbracht door heipalen een halve meter tot een meter buiten de bestaande bouwmuur te plaatsen. Hiervoor zijn doorgaans grote machines nodig die invloed kunnen hebben op de bewoonbaarheid van de panden.

Met de door hen ontwikkelde Sobu-paal® heeft Revac Specialistische Technieken BV een oplossing in handen die slechts minimale overlast veroorzaakt. De machines die worden gebruikt om de palen hydraulisch de grond in te drukken zijn niet groter dan het formaat van een kruiwagen en zijn hierdoor in vrijwel iedere situatie te gebruiken. Door deze manier van werken kunnen bewoners tijdens de werkzaamheden in hun woningen blijven wonen.

Wil je meer weten over onze werkzaamheden bij funderingsherstel kijk dan eens op de pagina over de uitvoering van onze werkzaamheden of bekijk een kort filmpje met uitleg over de werkzaamheden met onze Sobu-Paal®.

 

Funderingsproblemen in uw eigen woning?

Woont u in Haarlem en merkt u scheuren in de woning of juist klemmende ramen en deuren op door verzakking? Neem dan contact met ons op. Samen met u kijken we naar passende mogelijkheden om de fundering bij u en eventuele buren te herstellen.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op.

De Sobu-Paal®

Uniek aan de Sobu-paal® is dat er tijdens de werkzaamheden met minimale ruimte gewerkt kan worden. De machine die we gebruiken voor het hydraulisch drukken van de sondeer buispalen is niet groter dan het formaat van een kruiwagen. Dit zorgt ervoor dat woning- en winkelruimtes met vaak minimale aanpassing in gebruik kunnen blijven tijdens de werkzaamheden.

Sobu-Palen kruiwagen

De voordelen

R

Minimale overlast

R

Specialistische werkwijze

R

Blijven wonen en werken

R

Ook in kleine ruimten

R

Bewezen succesvolle aanpak

R

Professioneel en persoonlijk