Fundering storten

Fundering storten

Wanneer er ruimte voor is kiezen veel mensen voor het maken van een uitbouw, aan of bij de bestaande woning. Net als de woning zelf gefundeerd is zal de uitbouw, voorafgaand of tijdens de bouw, moeten worden voorzien van een eigen fundering. De eisen die aan deze fundering worden gesteld verschillen per locatie en per project. Met behulp van een constructeur kan er worden gekeken naar de belasting van de fundering en de benodigde oplossingen. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt ook altijd een funderingsonderzoek gedaan om de noodzakelijke werkwijze te beoordelen.

 

Een funderingsbalk

In sommige gevallen is het voldoende om voorafgaand aan de bouw een funderingsbalk te plaatsen. De balk vangt de belasting van de uitbouw op en zorgt dat deze ook in de loop der jaren stabiel blijft. In sommige gevallen is een funderingsbalk echter niet afdoende en zijn er palen nodig om de uitbouw mee op te vangen. Dit palenplan wordt in samenwerking met de constructeur voorafgaand aan de bouw gemaakt.

 

Funderen met Sobu-palen®

Is een funderingsbalk niet mogelijk of onvoldoende gebleken na berekening van de constructeur wordt er gekeken naar een alternatieve oplossing. Het gebruik van palen om de woning te verstevigen is hier een veel voorkomende werkwijze. Aangezien er bij veel woningen geen ruimte is om grote machines naar de achtertuin te rijden ontwikkelde Revac Specialistische Technieken BV een funderingssysteem op basis van sondeer-buispalen, ook wel Sobu-palen® genoemd. Hierbij wordt met machines gewerkt ter grootte van een kruiwagen waardoor ze overal te gebruiken zijn. De palen worden hydraulisch naar een dragende laag in de grond gedrukt, onderling vast gelast en afgestort. Zo is een stevige fundering op basis van de benodigde draagkracht voor de uitbouw gegarandeerd.

Wil je meer weten over deze werkwijze? Bekijk dan ons korte filmpje met uitleg.

 

Herstellen of nieuw bouwen

Naast het herstellen van funderingen bij een verzakkende uitbouw wordt Revac Specialistische Technieken BV veel ingezet bij het storten van een volledig nieuwe fundering. Het kan hierbij gaan om de fundering van een uitbouw bij een bestaande woning maar ook om de ontwikkeling en bouw van volledig nieuwe woningen.

Ben jij bezig met een plan voor het maken van een uitbouw of het bouwen van een volledig nieuwe woning? Neem dan contact met ons op voor het storten van een solide fundering.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op