Terugblik op een jaar funderingsherstel

Zo tegen het einde van 2021 maken we de balans op. Hoeveel projecten hebben we uitgevoerd dit jaar? Hoeveel zijn we bezig geweest met onder meer funderingsherstel, kelderbouw en staalconstructies?

Met nog een week te gaan voor onze kerstsluiting is er een periode aangebroken van afronden en vooruitplannen. In dit nieuwsbericht lees je meer over het afgelopen jaar en onze visie voor het nieuwe jaar.

 

Een jaar van funderingsherstel

In het jaar 2021 hebben we meer dan 75 projecten uitgevoerd. Variërend van relatief kleine projecten tot grote projecten. Mooi om te zien bij het doorlopen van deze projecten is dat ruim de helft van deze projecten te maken hadden met funderingen.

Sinds de oprichting van het bedrijf, ruim 40 jaar geleden, is Revac Specialistische Technieken BV specialist in het aanbieden van funderingswerkzaamheden in zeer uiteenlopende werksituaties. Van funderingsherstel bij bestaande woningen tot het storten van een nieuwe fundering voor aanbouw, uitbouw of nieuwbouw.

Opvallend in de projecten die gedurende 2021 zijn uitgevoerd is ook dat er diverse klanten zijn teruggekeerd, die in de loop der jaren verhuisd zijn en in hun nieuwe woning tegen vergelijkbare problemen aanliepen.

 

Duurzaamheid en funderingswerkzaamheden

In de afgelopen jaren hebben we zo nu en dan samengewerkt met partners om de duurzaamheid van woningen tijdens de werkzaamheden te vergroten. In overleg met de bewoners van het pand is het mogelijk ook tijdens funderingswerkzaamheden rekening te houden met duurzaamheidsvoordelen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan De Groene Paal. Over onze samenwerking met dit bedrijf verscheen al eerder een nieuwsbericht op de website. De Groene Paal voorziet de gebruikte Sobu-palen® voor de fundering van speciale buizen die naar een warmtepomp in de woning leiden. Op deze manier is het mogelijk om aardwarmte van onder de woning te benutten in het gedeeltelijk verwarmen van de woning en leidingen.

Onze visie voor de toekomst is te blijven kijken naar mogelijkheden om funderingsherstel en andere specialistische werkzaamheden, steeds meer te combineren met een groei van duurzaamheid. Heb jij speciale wensen voor werkzaamheden in jouw woning? Laat het ons dan weten! Vaak zijn er ook speciale subsidies te verkrijgen wanneer je met de werkzaamheden de duurzaamheid van jouw woning kunt verbeteren.

 

Funderingswerkzaamheden met de Sobu-paal®

Uniek aan de funderingswerkzaamheden door Revac Specialistische Technieken BV is het gebruik van de Sobu-paal®. Een stalen sondeerbuispaal die via een inkassing in de muur, hydraulisch tot een dragende laag in de fundering wordt gedrukt. De materialen die voor het drukken van de palen worden gebruikt zijn niet groter dan een kruiwagen. Hierdoor kan funderingsherstel met minimale overlast plaatsvinden en kunnen de bewoners doorgaans in het pand blijven wonen tot het herstel heeft plaatsgevonden.

Ook voor het maken van een aanbouw, uitbouw of een schuur buiten de woning kunnen Sobu-palen® worden ingezet om de bestaande fundering te verstevigen. Heb je vragen over jouw fundering of funderingsherstel in het algemeen? Neem dan contact met ons op!

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op