Staalconstructie

Een passende staalconstructie
voor iedere situatie

Naast de bekende activiteiten in funderingsherstel staat Revac Specialistische Technieken BV bekend om de creatieve oplossingen voor staalbouw. In de afgelopen jaren zijn de eisen die worden gesteld aan staalconstructies in woningen steeds strenger geworden. Hierdoor moet goed worden gekeken naar het doel van de constructie, de ruimte die nodig is om de constructie in te maken en de functionaliteit waarvoor de ruimte gebruikt gaat worden.

 

Een raamwerk

De nieuwe regels en eisen schrijven voor dat er bij het maken van een staalconstructie in een woning sprake moet zijn van een vierkant raamwerk (portaal), dat is bedoeld om extra draagkracht te creëren. Dit raamwerk, bestaande uit een onderbalk, bovenbalk en twee staanders ertussen, moet dus in de ruimte ingebouwd kunnen worden. Vooral de onderbalk vormt in veel gevallen een obstakel. Om de onderbalk te plaatsen moet deze in de vloer kunnen worden ingebouwd.

Afhankelijk van de werkzaamheden is het verwijderen van de vloer niet altijd gewenst. Om dit probleem te verhelpen maakt Revac Specialistische Technieken BV gebruik van Sobu-palen®. Deze palen worden onder de staanders van het raamwerk de grond in gedrukt, tot op de dragende zandlaag. Op deze manier nemen zij de functie van de onderste balk volledig over zonder noodzaak voor extra aanpassingen in uw woning.

 

Inzet van staalconstructies

De staalconstructies van Revac Specialistische Technieken BV worden veelal ingezet bij het maken van doorbraken in bestaande woningen. Een voorbeeld hiervan is een woning in Den Haag, die voor de uitbouw een constructie nodig had die ook het balkon zou kunnen dragen wanneer de buitenmuur verwijderd werd. Hier lees je meer over op onze nieuwspagina.

Ook in woningen die nieuw gebouwd worden, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van staalconstructies om de draagkracht te vergroten. Een groot voordeel van staalconstructies is dat het een solide manier van bouwen is. Bij staalbouw krijg je niet te maken met uitzetting en krimping van de materialen zoals dat bij andere materialen wel het geval kan zijn.

Bent u van plan een doorbraak te maken of zijn er andere plekken in de woning waar versteviging gewenst is? We kijken graag naar de meest passende oplossing! Neem contact met ons op voor meer informatie.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op.

Draagkracht met de Sobu-paal®

De veranderde wetgeving op het gebied van staalconstructies maakt een portaal in veel bouwsituaties een vereiste. Dit is een raamwerk dat rondom steun biedt aan de muren in de woning. Een raamwerk betekend dat ook de vloer open moet, wat niet altijd wenselijk is. Om dit te voorkomen en toch de benodigde draagkracht te behalen, drukken we onder de staanders van de constructie Sobu-palen®.

De voordelen

R

Oplossingsgericht

R

Specialistisch

R

Creatief en innovatief

R

Persoonlijke benadering

R

Maatwerk

R

Vakkundig en ervaren