Grondwater en jouw fundering

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden en het in kaart brengen van de situatie, krijgen we vaak vragen over de invloed van grondwater op de fundering. Verdere uitleg over deze vraag lees je in dit artikel.

 

Wat is grondwater?

Allereerst een korte uitleg waar we mee te maken hebben. Grondwater is het water dat zich in de bodem ophoudt waarin je fundering gelegen is. Het is water dat bijvoorbeeld door regenval in de aarde trekt. Vervolgens sijpelt het door tot een laag die niet langer waterdoorlatend is. Hoe hoog dit water staat wordt het grondwaterpeil genoemd en is onder andere te zien op overzichtspagina’s van jouw gemeente.

 

De invloed van grondwater

Veel huizen zijn gefundeerd op houten palen. Dit wil zeggen dat de palen de grond in zijn gedrukt tot een dragende laag en op deze manier je huis ondersteunen. Om te voorkomen dat de gebouwde panden gaan verzakken zijn ze opgelengd met beton of begint het metselwerk al onder het grondwaterpeil. Dit is bedoeld om de palen ten alle tijden in een gelijke waterstand te houden.

Zodra het grondwaterpeil echter daalt, vanwege bijvoorbeeld wisselende weersomstandigheden of veranderingen in de omgeving, kunnen de palen droog komen te staan. De nieuwe droogte kan ervoor zorgen dat het hout gaat rotten en de eerste barsten in de fundering ontstaan.

 

Fundering op palen

Zodra duidelijk wordt dat de houten palen gaan rotten is het van belang zo snel mogelijk te handelen. Wanneer de fundering niet meer stabiel is kan je woning ten slotte gaan verzakken en ontstaan er scheuren.

Met de door hen ontwikkelde sondeerbuispaal (ook wel Sobu-paal®) genoemd, ontwikkelde Revac Specialistische Technieken BV een systeem om de fundering met minimale overlast te herstellen. Er wordt gebruik gemaakt van stalen buispalen die hydraulisch de grond in worden gedrukt tot er een dragende laag wordt bereikt. De buispalen die hiervoor gebruikt worden zijn onderling steeds aan elkaar gelast en worden na afloop volgestort met beton. Door de stalen behuizing heb je op deze wijze geen last meer van verschillende hoogten in grondwater.


Grondwaterpeil checken

Wil je meer weten over de invloed van grondwater op jouw fundering? Kijk eens op de site van jouw gemeente voor de gegevens over de situatie bij jou in de buurt. Over het algemeen zal het grondwaterpeil meerdere malen per jaar gemeten worden en vormt dit een eerste indicatie voor de situatie bij jou in de buurt.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op