Funderingsherstel straat

Funderingsherstel in Hazerswoude

Funderingsherstel van de hele straat. Wanneer funderingsproblemen ontstaan, is dat vaak niet slechts in één woning het geval. Met name veranderingen in het grondwaterpeil en bestemmingsverkeer, zorgen doorgaans voor de nodige problemen in een straat of regio.

Een andere mogelijke aanleiding is het maken van een aanbouw of het zwaarder belasten van de woning door het realiseren van een dakopbouw. Eventuele schade die hierdoor ontstaat is vaak juist wel regionaal, al kan het zijn dat dit ook invloed heeft op de directe buren.

 

Inventarisatie funderingsproblemen

Halverwege 2021 nam een bewoner uit Hazerswoude contact met ons op. Hij zag problemen ontstaan doordat zijn woning begon te verzakken. Er ontstonden scheuren in de gevel, wat hem aanleiding gaf om contact op te nemen met Revac Specialistische Technieken BV. Naar aanleiding hiervan is de fundering onderzocht en de schade aan de woning in kaart gebracht. Vervolgens is er een plan gemaakt voor het herstellen van de fundering en het stabiliseren van de woning.

 

Herstel van tien woningen

Tijdens het onderzoek en het opstellen van een plan van aanpak, bleken diverse buren ook last te hebben van funderingsproblemen. Hieruit ontstond het initiatief om te kijken wat er collectief kon worden gedaan, om dit probleem direct in de hele straat aan te pakken. Zo kwam het dat begin 2022 een project is gestart om funderingsherstel in de straat uit te voeren bij dertien aangrenzende woningen.

 

Gunstige omstandigheden

Dankzij de manier van werken met de door Revac Specialistische Technieken BV ontwikkelde Sobu-paal®, kan funderingsherstel plaatsvinden met minimale overlast. Het combineren van de werkzaamheden bij verschillende woningen maakt bovendien dat er efficiënter gewerkt kan worden.

Bijkomend voordeel voor de bewoners is dat de werkzaamheden in een aaneengesloten periode worden uitgevoerd. Hierdoor vinden er niet eindeloos werkzaamheden plaats in de straat en kunnen de totale kosten worden terug gedrongen. Het loont dus de moeite om funderingsproblemen in de straat, gezamenlijk aan te pakken.

Herkennen van funderingsproblemen

Vaak begint het zicht op funderingsproblemen klein. Met name in oude huizen ontstaan haarscheurtjes door de werking van de woning. Dit is in eerste instantie niet zo erg. Wel is dit een eerste teken om de woning extra in de gaten te houden.

Zodra haarscheurtjes zich beginnen te verdiepen en groter worden, is het zaak een specialist in te schakelen. Met een vooronderzoek wordt de huidige situatie in kaart gebracht en wordt er een plan gemaakt om verdere verzakking of problemen te voorkomen.

Heb jij funderingsproblemen?

Loop jij ook tegen funderingsproblemen aan of zie je de eerste tekenen terug in de straat? Neem dan contact met ons op. Samen bekijken we de huidige situatie en de stappen die nodig zijn om verdere schade te voorkomen.

Klik hier om verder te lezen over funderingsherstel.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op