Aanvullende funderingtechnieken binnen de renovatiemarkt

Artikel Bouw en Uitvoering - Erik Steegman


Ontwikkeling van de Sobu-paal® ter versterking van bestaande funderingen en aanvullende kelderbouw.

Steeds meer worden wij in de pers geconfronteerd met berichtgeving over extra controles op constructieberekeningen. Verschillende gebouwen worden momenteel tijdelijk gestut vanwege vraagtekens over de (uitkragende) constructieve elementen. Diverse grote bouwprojecten zoals de bouw van de kelder van het Olympisch Stadion en momenteel de nieuwbouw van het ziekenhuis te Schiedam, hebben grote vertragingen opgelopen door discussies van constructieve aard. Is er een tendens dat de bouw op het randje van toelaatbaarheid loopt, of ontstaat de extra discussie alleen door onze verfijnde alertheid en controle op wat er gebouwd wordt?


Dat er mogelijkheden zijn om in latere fase op kleine en grote schaal voorzieningen te treffen bij de versteviging van bijvoorbeeld funderingen, blijkt uit het ontstaan van belangrijke producten die worden ontwikkeld door innovatieve, vaak niet al te grote bedrijven. Door het ontstaan van aan de ene kant een duidelijk verhoogde vraag naar kelders bouwen in bestaande panden en aan de andere kant de problemen binnen het huidige bouwtraject, zoals schades en verzakkingen van panden, hebben deze bedrijven volop werk. Daardoor ontbreekt het deze bedrijven gewoonweg aan de tijd om hun innovaties te promoten, waardoor bij het brede publiek niet zoveel bekend wordt over deze opmerkelijke, vaak simpele, maar hoogwaardig technische oplossingen. Vandaar onze aandacht voor de Sobu-paal® van Revac Specialistische Technieken BV en het Raadgevend Ingenieursbureau Henri Hillen B.V.

[button color="#ffffff" background="#001fa4" size="large" alt="artikel over funderingsherstel" src="https://revac.nl/wp-content/uploads/2014/04/Funderingtechnieken.pdf"]Lees het complete artikel[/button]